Aktuality

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP pro ing. Cmírala

Výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP navrhl udělit ing. J. Cmíralovi, DrSc., zakládajícímu členovi této odborné společnosti, Zlatou pamětní medaili ČLS JEP.

Ing. Cmíral pracoval řadu let ve funkci předsedy této společnosti. Od založení společnosti až dosud vedl veškerá jednání s MZČR, především v oblasti legislativy pro zdravotnická povolání biomedicínský technik a inženýr a klinický inženýr, a má hlavní zásluhu na tom, že byla tato povolání zařazena mezi povolání zdravotnická.

 

Předání Zlaté pamětní medaile bylo také spojeno s významným životním jubileem, ocenění převzal ing. Cmíral z rukou předsedy na řádném zasedání předsednictva ČLS JEP dne 9. 4. 2019 v Lékařském domě. Foto M. Stavinoha