Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (10. schůze předsednictva 7.12.2011)

Česká urologická společnost ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (předseda); MUDr. Míťa Rosenberg, (1. místopředseda); Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA (2. místopředseda); MUDr. Andrea Vocilková (pokladník); PhDr. Milena Rydlová (sekretářka společnosti). Členové výboru: Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.; As. MUDr. Tomáš Frey, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.; Prim. MUDr. Lubomír Drlík; Prim MUDr. Hana Duchková, DrSc.; Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.; Prim MUDr. Marie Selerová, Ph.D.. Revizní komise pracuje ve složení: Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (předseda RK); členové RK: Prim. MUDr. Stanislava Polášková; Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

 

Společnost pro korektivní dermatologii a kosmetologii ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Jiřina Cabalová (předseda); as. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. (místopředseda); prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (vědecký sekretář); Olga Linhartová (sekretářka společnosti). Členové výboru: as. MUDr. Tomáš Frey. Revizní komise pracuje ve složení: as. MUDr. Nina Benáková(předsedkyně RK); členové RK:  MUDr. Helena Kestřánková; MUDr. Petr Zajíc.

 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP informuje o výsledku  voleb do výboru a revizní komise: Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (předseda); prim. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (místopředseda); MUDr. Božena Jurášková, PhD. (místopředseda); prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (místopředseda); prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (vědecký sekretář); prim.MUDr. Alena Jiroudková (pokladník). Členové výboru: MUDr. Milan Forejtar; prim. MUDr. Ivo Bureš; prim. MUDr. Zdeněk Záboj; MUDr. Jiří Zajíc; prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. prim. MUDr. Ivana Doležalová, prim. MUDr. Helena Pomahačová. Revizní komise pracuje ve složení: prim. MUDr. Lubomír Grepl (předseda RK); členové RK: MUDr. Ingrid Rýznarová; prim.MUDr. Milan Stolička.

 

Společnost maxillo-faciální chirurgie ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise:Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr.  Daniel Hrušák (předseda); MUDr.  René Foltán, Ph.D. (vědecký sekretář); Členové výboru: Oliver Bulík; Milan Hubáček; Milan Machálka, Jiří Mazánek; Štefan Nátek; Jindřich Pazdera; Pavel Střihavka. Revizní komise pracuje ve složení (předseda nebyl zatím zvolen): Jiří Kozák; Aleš Vrbacký; Vítězslav Zbořil.

 

Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise: Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (předseda); MUDr. Ludomír Brož (místopředseda); MUDr. Robert Zajíček (vědecký sekretář); MUDr. Yvona Kaloudová (pokladník); Ing. Anahit Pehrizyan (sekretářka společnosti). Člen výboru: Doc. MUDr. Leon Klein, CSc.. Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. František Hošek (předseda RK); členové RK: MUDr. Ivan Suchánek; MUDr. Iva Zámečníková; MUDr. Monika Tokarik; MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.; MUDr. Hana Chaudhary.

 

Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru sekce: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D (předseda); prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D (vědecký sekretář); MUDr. Ivana Líbalová (pokladník). Členové výboru: Doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.; prim. MUDr. Petr Vítek; Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; prim MUDr. Josef Doseděl.

 

Společnost revizního lékařství ČLS JEP uspořádala pracovní den Diagnostika komplementu a její úskalí (24. 11. 2011 v LD, Praha).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Sekcia paliatívnej medicíny Slovenskej spoločnosti pre studium a liečbu bolesti SLS uspořádala III. česko-slovenskou konferenci

paliativní medicíny (24. -25. 11. 2011, Olomouc).

 

Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, Státní léčebné lázně Jánské Lázně s. p. a Klinika dětské neurologie IPVZ Praha uspořádají VI. Janskolázeňské sympozium (12. -14. 1. 2012)

 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Českou společnosti mikrobiologickou (ČSSM) uspořádala odborný seminář na téma Aktuality v mikrobiologii (6. 12. 2011, LD Praha). SEM ČLS JEP bude v roce 2012 pořádat Mezioborový seminář Třeboň 2012 (9. -11. 1. 2012, Třeboň); XXI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (7. -8. 6. 2012, Brno); X. České a Slovenské parazitologické dny (28.5. -1. 6. 2012) a 25. Pečenkovy epidemiologické dny (18. -20. 9. 2012, Liberec).

 

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, 1. lékařská fakulta UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku uspořádala 12. konferenci Tabák a zdraví (11. 11. 2011, LD Praha).

 

Česká společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP uspořádala Slavnostní konferenci u příležitosti 20. výročí vzniku Traumatologického centra FN Ostrava (23. -24. 11. 2011, Clarion Congress hotel Ostrava).<

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP uspořádala odborný seminář Civilizační choroby, jejich prevence v ordinaci PLDD (15. 10. 2011, Avanti Brno).

 

Společnost revizního lékařství ČLS JEP uspořádala pracovní den Diagnostika komplementu a její úskalí (24. 11. 2011, LD Praha).

 

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP pořádá 333. pracovní schůzi SNN na téma Projekt NETAD a jeho spolupráce se SNN: síťování vědecko-výzkumných kapacit v oboru adiktologie a jeho souvislosti s rozvojem SNN a oboru jako celku (4. 1. 2012, Praha)

 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP uspořádala Celostátní lékařský kongres – setkání lékařů Zlínského kraje (24. -25. 11. 2011, Kongresové centrum Zlín).

 

Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádá seminář Virové hepatitidy (17. -18. 12. 2011, Husova bouda, Krkonoše); dále ve spolupráci se SEM ČLS JEP připravuje seminář Infekce herpetickými viry (7. 2. 2012, LD Praha); Neuroinfekce dětského věku (6. 3. 2012, LD Praha) a s ve spolupráce se SEM ČLS JEP seminář Enterohemoragická Escherichia coli (duben 2012, LD Praha).

     

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Praha s katedrou sociální a klinické farmacie FAF UK Hradec Králové uspořádala XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha „Vinobraní“ zkušeností“ s názvem Farmakoterapie v pediatrii a infekční onemocnění (25. -26. 11. 2011, Mikulov). Více na www.faf.cuni.cz

 

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP uspořádala 4. hemofilický den s mezinárodní účastí (30.11. -1. 12. 2011, Clarion Congress Hotel Praha). Více na www.congressprague.cz/csth11

 

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro transfuzní lékařství a Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť organizují XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie (5. -8. 9. 2012, BVV pavilon E, Brno). Více na www.hematology2012.cz

 

Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS JEP uspořádá Kubátův podologický den: Pokroky v diagnostice a léčení poruch pohybového aparátu (2.3. -3. 3. 2012, LD Praha). Dále uspořádá ve spolupráci s Medical University in Lublin a University of Vincent Pol. The 14th Prague-Lublin-Sydney Sympozium: Interdisciplinary Approach to Disorders of Locomotor Apparatus (16. -23.9. 2012; Sophia-Bryza Rehabilitation Center, Sarbinowo, Poland).

 

Česká chirurgická společnost ČLS JEP pořádala 8. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony (3.-4.11.2011, Ostrava); dále pořádala Pelhřimovské chirurgické dny 2011; Miniinvazivní chirurgie-kudy dál?; II. Chirurgie štítné žlázy, III. Traumatologie břicha, pánve a femuru; IV. Varia (25.11. 2011, Pelhřimov) a Pracovní den KPS ČCHS ČLS JEP, Divertikulitida a jiné záněty v koloproktologii (1. 12. 2011, FN Motol Praha).

 

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádala24. mezinárodní kurz endonazální endoskopické chirurgie (1.-4.11.2011, Praha); 51. otologický den k 85. narozeninám prof. Faltýnka (1.12.2011, Hradec Králové); Kongres SAOF (4.-5.11. 2011, Humpolec). Dále připravuje Seemanův den (17.2. 2012, Praha)  a 74. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP (13.-16.6. 2012, Mikulov).

 

Česká internistická společnost ČLS JEP připravuje akci Zimní škola interní medicíny – EWSIM, Saa Fee (16.-21.1. 2012); CII. konferenci ambulantních internistů (29.-30.3. 2012, Olomouc) a XIX. kongres ČIS (24.-27.10. 2012, Brno).

 

Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP bude spolupořadatelem slovenské konference Žena a hormóny (7.-.8.9. 2012, Bratislava).

 

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP připravila na rok 2012 plán akcí: Seminář sekce Biomedicínská informatika Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam )11.10. 2012, LD Praha);  seminář sekce Lékařská biofyzika ultrazvuk v medicíně – nejnovější trendy v diagnostice a terapii a hledisko bezpečnosti )18.10. 2012, LD Praha);  seminář SBMILI Biomedicína v praxi – Postřehy nově se rozvíjejících biomedicínských inženýrství  v nemocnicích, kvalit a ekonomika (19.9. 2012, LD Praha) a mezinárodní workshop společností BMI zemí Vyšegrádu Telemedicine and ambient assisted living (bude upřesněn v návaznosti na YBERC – 7/2012).

 

Spolek lékařů ČLS JEP v Trutnově a oddělení klinické biochemie ON Trutnov, a.s. pořádá přednáškový večer Testy TOKS (FOBT) a screening kolorektálního karcinomu; Současná klinická interpretace hodnot vysoce senzitivního srdečního troponinu; 10 let programu MedPed v Trutnově. (22.11.2011, Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.). Dále se spolupráci  s Oční a ORL oddělení ON Trutnov, a. s. pořádá přednáškový večer Diabetická retinopatie; Pracovní a multifokální brýlové čočky; Představení firmy Santen; Diferenciální diagnostika bolesti ucha ; Operace chrápání.

 

Spolek lékařů v Karviné  pořádá přednáškový večer Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (8.12.20111, Společenský dům Lázní Darkov).

Spolek lékařů ČLS JEP Opava uspořádala odborné sympozium III. Pediatricko-pedopsychiatrické sympozium (7.12. 2011, Opava).

 

Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

 

1)Společnost lékařské etiky ČLS JEP