Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (3. schůze předsednictva 7. 3. 2012)

Zprávy z výborů organizačních složek (3. schůze předsednictva 7. 3. 2012)

Spolek lékařů ČLS JEP Chrudim informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Monika Pitthardová (předseda); MUDr. Vladimír Chochola, (místopředseda); MUDr. Dalibor Kašík, (vědecký sekretář); MUDr. Jana Vejvodová, (pokladník). Členové výboru: MUDr. Radim Velc.  Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Jiří Hradec (předseda RK); členové RK: MUDr. Alena Tomášková, MUDr. Ondřej Lukáš; MUDr. Michal Wsocki.

 

Spolek lékařů ČLS JEP Kolín informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Emilie Niedobová (předseda); MUDr. Martin Nováček (místopředseda); MUDr. Josef Kroupa (vědecký sekretář); MUDr. Jan Jandejsek (pokladník). Členové výboru: MUDr. Venuše Šmejkalová.  Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Ludmila Bláhová (předseda RK); členové RK: MUDr. Eva Hoffmanová, MUDr. Jana Peychlová.

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP ve spolupráci s VIVAX Management (CZ), s. r. o. uspořádala seminář Jak moderně a ekonomicky léčit alergii (27. 2. 2012, Hotel Continental, Brno; 29. 2. 2012, Břevnovský klášter, Praha 6).

 

Společnost pro korektivní dermatologii a kosmetologii ČLS JEP ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou 3. LF UK Praha pořádá konferenci Novinky v korektivní dermatologii (15. 3. 2012, Syllabova posluchárna 3. LF UK v Praze).

 

Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP pořádala seminář centra robotické chirurgie na téma „1200 roboticky asistovaných operací – naše zkušenosti“ (23. 2. 2012, Velké Meziříčí.

 

Česká pediatrická společnost ČLS JEP pořádá sympozium lékařů a sester Beskydský pediatrický den (23. 3. 2012, Hotel Hukvaldy).

 

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádala kongres IV. výroční zasedání SLM ČLS JEP (17. – 18. 2. 2011, Kongresové centrum Nemocnice na Homolce, Praha).

Dále pořádá seminář na téma Vyšetření protetických materiálů, kanyl, CSF shuntů, biofilm, původci, interpretace, léčba, klinika (6. 3. 2012, Lékařský dům Praha 2).

 

Česká neurologická společnost ČLS JEP pořádá 18. ročník Podkrušnohorských elektrofyziologických dnů (30. 3. 2012, zámek Červený Hrádek). Více na www.mhconsulting.cz.

 

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP pořádá 336. pracovní schůzi SNN ČLS JEP na téma „Užívání návykových látek v tzv. „skrytých skupinách“ se zaměřením na etnické menšiny, zdravotně postižené a ženy“ (4. 4. 2012, aula Apolinářská 4a, Praha 2).

 

Společnost pro léčbu bolesti ČLS JEP pořádá 2. severočeský algeziologický den (24. 3. 2012, Kongresový sál Krajského úřadu, Ústí nad Labem).

 

ČCHS ČLS JEP, ČGS ČLS JEP a ČOS ČLS JEP garantují XXI. jarní setkání Loket 2012 a 2. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii (13. 4. 2012, Loket nad Ohří).  

 

LF UK v Hradci Králové, oddělení nukleární medicíny ve spolupráci s ČSNM ČLS JEP pořádá Regionální seminář oddělení nukleární medicíny (22. 3. 2012, onkologický pavilon FN Hradec Králové).

 

Česká internistická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi a Českým institutem metabolického syndromu pořádá III. Kardiovaskulární summit (17. 3. 2012, Mikulov).

 

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Foster Bohemia s.r.o. a ČLK pořádá 45. konzultační den Azbest-prevence a minimalizace rizik (15. 3. 2012, SZÚ).

 

Česká chirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha, Česká společnost HPB chirurgie a Společnost pro gastrointestinální onkologii pořádají XXI. jarní setkání Loket 2012 (13. 4. 2012, Loket nad Ohří).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá XXI. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie (13. – 14. 4. 2012, Kouty nad Desnou).

 

Společnost českých patologů ČLS JEP a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové požádají 15. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 39. sjezd českých patologů (13. – 14. 4. 2012, Litomyšl).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pod záštitou ARO Nemocnice na Homolce pořádá Interaktivní kurz periferních nervových blokád za použití sonografie (27. 3. 2012, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, konferenční místnost).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá X. celostátní konferenci sekundární osteoporózy (13. – 15. 4. 2012, Parkhotel Plzeň).

 

Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Aesculap akademie pořádají 59. intenzivní postgraduální výukový kurz (31. 3. 2012, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha).

 

Spolek lékařů ČLS JEP v Trutnově a Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. pořádaly přednáškový večer na téma Současné možnosti diagnostiky a terapie u ischemických cévních mozkových příhod a Parkinsonova nemoc – přehled aktuální diagnostiky a léčby ( 28.2.2012, Oblastní nemocnice Trutnov).

 

Spolek lékařů Strakonice pod záštitou Nemocnice Strakonice pořádá přednáškový večer věnovaný nedožitým 100. narozeninám Prof. MUDr. Ludvíka Hloucala, DrSc. (19. 3. 2012, Rytířský sál strakonického hradu).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká iniciativa pro astma a Nycomed s.r.o. požádají odborný seminář Respirační kaleidoskop (27. 3. 2012, Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1).

   

Spolek lékařů Liberec pořádá seminář Pokroky v diagnostice a intervenční radiologii (22. 3. 2012, přednáškový sál knihovny Krajské nemocnice Liberec).

 

Spolek lékařů Opava ve spolupráci s ORL Slezské nemocnice v Opavě pořádá IX. meziregionální ORL seminář (13. 4. 2012, Sněmovní sál Minoritského kláštera Opava).