Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (4. schůze předsednictva 4. 4. 2012)

Zprávy z výborů organizačních složek (4. schůze předsednictva 4. 4. 2012)

Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (předseda), Doc. MUDr. František Vožeh, CSc. (místopředseda), Prof. MUDr. Anna Vašků. DrSc. (místopředsedkyně), RNDr. Eva Tvrzická, CSc. (vědecký sekretář). Členové výboru: Prof. MUDr. Miroslav Kuba,DrSc, Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Prof. MUDr. František Stožický, DrSc. .  Revizní komise pracuje ve složení: Prof. MUDr. Jana Mačáková, PhDr., CSc. (předsedkyně RK), členové RK: Prof. MUDr. Jana Mačáková, PhDr., CSc., Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., RNDr. Miloš Votruba, CSc.

 

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (předseda), Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, PhDr. (místopředseda), RNDr. Michal Šmahel, PhDr. (vědecký sekretář). Členové výboru: Prof. MUDr. Jirkovská Alexandra, CSc., Doc. MUDr. Milan Raška, PhDr.,  RNDr. Milan Reiniš, CSc., Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Revizní komise pracuje ve složení: RNDr. Šárka Němečková, DrSc., (předsedkyně RK), RNDr. Viera Ludvíková, PharmDr. Josef Mašek., DrSc.

 

Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru. Výbor bude pracovat ve složení: Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (předseda), Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. (místopředseda), Doc. MUDr. Michal Rygl, PhDr. (vědecký sekretář), MUDr. Jindřich Preis, PhDr. (pokladník), Monika Jašová (sekretářka). Členové výboru: MUDr. Vladimír Bartl, CSc., MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., MUDr. Tomáš Malý, PhDr., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Jarmila Antonová (předsedkyně RK), MUDr. Otakar Teyschl, CSc., MUDr. Karel Havránek.

 

Spolek lékařů ČLS JEP Zlín-Uherské Hradiště-Kroměříž-Vsetín informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Zdeněk Adamík PhDr.(předseda), prim. MUDr. Eva Černá, prim. MUDr. Pavel Třeštík, MUDr. Martin Metelka, prim. MUDr. Jan Šternberský (místopředsedové), prim. MUDr. Tomáš Šálek (vědecký sekretář), MUDr. Helena Grossmannová (pokladník).   Revizní komise pracuje ve složení: prim. MUDr. Lumír Domes (předseda RK), členové RK: MUDr. Jiří Duben, MUDr. Yvona Ptoszková.

 

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky ČLS JEP a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČSL JEP pořádaly společnou konferenci regionů jihomoravského, zlínského a regionu Vysočina (17. 3. 2012, hotel Allvet, Drnovice u Vyškova).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pod záštitou ARO Nemocnice Na Homolce pořádala Interaktivní kurz periferních nervových blokád za použití sonografie ( 27. 3. 2012, Kongresové centrum nemocnice Na Homolce).

 

Sekce hrudní chirurgie, člen ČCHS ČSL JEP, pořádá Setkání hrudních chirurgů (12. – 13. 4. 2012, univerzitní kampus, Univerzita Pardubice).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá pracovní schůzi Kauzistiky (12. 4. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Odborná společnost praktických lékařů ČLS JEP – region Severní Morava pořádá odborný seminář Akutní stavy u dětí, dyspnoe ( 14. 4. 2012, aula Rektorátu Slezské univerzity v Opavě).

 

Česká Gastroenterologická společnost ČLS JEP, Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty při výboru ČGS, Společnost pro výživu, Česká asociace sester a společnost Forsapi sro, pořádají XVIII. sympozium o morfologii a funkci střeva (26. – 28. 4. 2012, konferenční centrum hotelu Bezděz, Staré Splavy).

 

Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická společnost o.s. pořádají vědeckou schůzi  PS (4. 4. 2012, posluchárna Psychiatrické kliniky Praha).

 

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové pořádaly XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii (28. – 30. 3. 2012, Nové Adalbertinum, Hradec Králové).

 

Společnost posudkových lékařů ČLS JEP ve spolupráci s katedrou posudkového lékařství IPVZ s odborem posudkové služby MPSV ČR a úsekem lékařské posudkové služby ČSSZ pořádá Pracovní den posudkových lékařů (24. 4. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádala seminář na téma Parazitologie (3. 4. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá 170. seminář Diferenciální diagnostika dětské enurézy, nové postupy (11. 4. 2012, vinárna Ateliér Kladno).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádala seminář Gynekologická problematika dospívajících (26. 3. 2012, Obříství 82, okr. Mělník).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá konferenci Management péče o pacienta v pozdních fázích demence – role paliativní péče (31. 5. 2012, Konferenční centrum Ústavu molekulární genetiky AV ČR Praha).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádala certifikovaný kurz Management bolesti v paliativní medicíně (28. – 30. 3. 2012, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá certifikovaný kurz Léčba symptomů pokročilého onemocnění (2. – 4. 5. 2012, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Péče o děti s ohroženým vývojem a jejich rodiny, Novinky ve výživě děti a Novinky v léčbě respiračních onemocnění (4. 4. 2012, areál Krajská knihovna, Karlovy Vary).

 

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Slovenská hematologická a transfuziologická společnost pořádají XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie (5. – 8. 9. 2012, Výstaviště-pavilon E, Brno).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá odborné sympozium Struktura kosti, léčba osteoporózy a hojení zlomenin (25. 4. 2012, Břevnovský klášter, Praha).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá XVII. českolipský den astmatu a alergií, „Genetika srozumitelně“ ( 17. 5. 2012, Grandhotel Pražák, Nový Bor).

 

Česká myelomová skupina, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP, pořádá X. národní workshop Mnohočetný myelom (13. – 14. 4. 2012, hotel Galant, Mikulov).

 

Česká společnost klinické biochemie ČSL JEP pořádá regionální konferenci Nejedlého Kladno (11. 4. 2012, kongresový sál hotelu Kladno, Kladno).

 

Sekce intenzivní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádala XIX. celostátní pracovní konferenci SIM ČPS ČLS JEP s mezinárodní účastí (30. 3. – 1. 4. 2012, Tetřeví boudy, Krkonoše).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá X. celostátní konferenci Sekundární osteoporóza (13. – 15. 4. 2012, Parkhotel Plzeň).

 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádá I. hradecký kurz hrudního ultrazvuku (19. – 20. 4. 2012, Plicní klinika, FN Hradec Králové).

 

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP pořádá XIV. česko-slovenské dialogy bolesti (4. – 6. 10. 2012, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec).

 

Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS JEP pořádá seminář Nádory močového měchýře v každodenní klinické praxi (12. 4. 2012, hotel Hilton Prague).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, západočeský region, pořádá regionální seminář Zobrazovací metody v neonatologii a pediatrii, Význam a technika některých laboratorních vyšetření v ordinaci PLDD (Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Zobrazovací metody a laboratorní obory (21. 4. 2012, Parkhotel, Hluboká nad Vltavou).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Pediatrickou vakcinační akademii (4. – 5. 5. 2012, Hotel Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice).

 

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním tkáňovým centrem pořádají IV. celostátní konferenci Bioimplantologie 2012 (12. – 13. 4. 2012, hotel Holiday Inn, Brno).

 

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pořádá 11. brněnské dny přednemocniční neodkladné péče (19. – 20. 4. 2012, hotel Galant, Mikulov).

 

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá seminář Co je nového v diagnostice a chirurgické léčbě karcinomu prostaty (31. 4. 2012, FN Plzeň).

 

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá Pražský urologický seminář (12. 4. 2012).

 

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá 1. český video-kongres Tipy a triky urologické operativy (7. – 8. 9. 2012, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové).

 

Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP pořádá 10. Jandův myoskeletální den (25. 4. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Společnost pro využití laseru v medicíně ČLS JEP pořádá kongres laserové medicíny (1. – 2. 6. 2012, Bohemia lázně a.s., LD Kriváň, Sadová ulice, Karlovy Vary).

 

Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP pořádá 11. konferenci dětské pneumologie (14. 4. 2012, hotel DAP, Praha).

 

Česká diabetologická společnost ČLS JEP pořádá 48. diabetologické dny (19. – 21. 4. 2012, Městský dům kultury Elektra, Luhačovice).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Celorepublikový cyklus vzdělávacích seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost pro rok 2012 na téma Očkování (3. 5. 2012 – Best Western Premier Hotel International, Brno / 26. 5. 2012 – Clarion Congress Hotel, České Budějovice / 9. 6. 2012 – Mövenpick Hotel, Praha).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Zobrazovací metody (12. 5. 2012, hotel Česká koruna, Děčín).

 

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP pořádá celostátní konferenci – XVIII. pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce ČSNM ČLS JEP a ČAS (13. 4. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Pediatrickou vakcinační akademii (4. – 5. 5. 2012, Hotel Štiřín, Kamenice).

 

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP pořádá celostátní konferenci – XVIII. pracovní den Technicko-ošetřovatelské sekce NLZP ČSNM ČLS JEP a ČAS (13. 4. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Česká neurologická společnost ČLS JEP, Neuromuskulární sekce, pořádá 23. neuromuskulární kongres (3. – 4. 5. 2012, hotel Voroněž, Brno).

 

Psychiatrická společnost ČLS JEP, sekce pro hypnózu a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, sekce pro hypnózu pořádají Pokračovací kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology (1. – 5. 10. 2012, Psychiatrická léčebna Kroměříž).

 

Spolek lékařů Karviná, ČLS JEP, pořádá seminář Komplexní přístup k diagnostice a terapii chronické kritické končetinové ischemie (12. 4. 2012, Společenský dům, Lázně Darkov a.s., Karviná).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Sekce imunologických laborantů, pořádá VII. jednodenní konferenci imunologických laborantů (16. 4. 2012, Hotel Labe, Pardubice).

 

Spolek lékařů Pelhřimov, ČLS JEP pořádal seminář Péče o děti s enurézou a Novinky v kojenecké výživě (20. 3. 2012, hotel Slávie, Pelhřimov).

 

Spolek lékařů Trutnov, ČLS JEP pořádal přednáškový večer Fibrilace síní (27. 3. 2012, jídelna Oblastní nemocnice Trutnov).

 

Spolek lékařů Ostrava, ČLS JEP, pořádá seminář Když se řekne angiografie… (3. 5. 2012, přednáškový sál hotelu Park Inn, Moravská Ostrava).

 

Spolek lékařů Strakonice, ČLS JEP, pořádá přednáškové odpoledne Léčba kortikoidy (17. 4. 2012, Rytířský sál, strakonický hrad).

 

Spolek lékařů Litomyšl , ČLS JEP, pořádá 379. přednáškový večer (19. 4. 2012, salonek hotelu Zlatá hvězda, Litomyšl).

Spolek lékařů Liberec, ČLS JEP, pořádá 44. libereckou konferenci Pokroky v diagnostice a léčbě cerebrovaskulárních onemocnění (24. 5. 2012, Krajská nemocnice Liberec, vědecká knihovna).