Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (5. schůze předsednictva 2. 5. 2012)

Zprávy z výborů organizačních složek (5. schůze předsednictva 2. 5. 2012)

Česká pneumologická a ftiseologická společnost ČLS JEP informuje o změnách ve výboru a předsedovi revizní komise. Výbor a revizní komise budou pracovat v tomto složení: MUDr. Tomáš Drasnar (člen výboru), Prof. MUDr. Miloš Pešek,CSc. (člen výboru), MUDr. Jaromír Roubec, PhD (člen výboru), předseda RK: MUDr. Jarmila Fišerová .

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Centrem hyperbarické medicíny, Městskou nemocnicí Ostrava, p.o., Ústavem mikrobiologie a imunologie, Lékařskou fakultou OU, Rakouskou společností  potápěčské a hyperbarické medicíny a Německou společností pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu pořádají mezinárodní workshop III. Ostravské dny hyperbarické medicíny (20. – 22. 6. 1012, Hotel Hukvaldy, Hukvaldy).

Psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Sekce rodinné terapie pořádala Den rodinné terapie (17. 4. 2012, Lékařský dům Praha).

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP pořádala seminář Jak přežít Euromelanoma Day 2012? (18. 4. 2012, Rezidence primátora hl. m. Prahy).

Společnost revizního lékařství ČLS JEP pořádala pracovní den Aktuální legislativní změny v českém zdravotnictví a zdravotním pojištění (19. 4. 2012, Lékařský dům Praha).

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP pořádá 337. pracovní schůzi SNN Všeobecná sestra-psychoterapeutka (2. 5. 2012, Apolinářská 4a, Praha 2).

Česká radiologická společnost ČLS JEP pořádá akci Paprsky Vysočiny 2012 (4. – 5. 5. 2012, Hotel Ski u Nového Města na Moravě).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá 171.  seminář Vrozené a získané sluchové vady u dětí (23. 5. 2012, vinárna Ateliér, Kladno).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Parazitární onemocnění kůže a vlasů u dětí (11. 6. 2012, restaurace Na Štěpáně, Obříství, okr. Mělník).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Tromboembolické příhody u dětí (21. 5. 2012, restaurace Na Štěpáně, Obříství, okr. Mělník).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Setkání školitelů-akreditovaných pracovišť v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (1. – 3. 6. 2012, Aquapalace Hotel Prague, Praha-Průhonice).

Česká iniciativa pro astma ve spolupráci s Českou společností alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností a ČARO o.s. pořádají Světový den astmatu 2012 (4. 5. 2012, Národní dům, Nám. Míru, Praha 2).

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá XVII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny (25. 5. 2012, Hotel Relax, Rožnov).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádá 46. celostátní sjezd biochemických laborantů Biolab 2012 (13. – 15. 5. 2012, Centrum kultury, Písek).

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP pořádá Evropské dny kolorektálního karcinomu: Brno 2012 – Prevence a screening (4. – 5. 5. 2012, Brno).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá Mezikrajovou konferenci epidemiologů pěti krajů Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého kraje a hl. m. Prahy (15. – 17. 5. 2012, Hotel Fontána, Přelouč).

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádala Pravidelnou schůzi Psychiatrické společnosti (2. 5. 2012, Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2).

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá IX. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP (7. – 10. 6. 2012, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn).

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP pořádá V. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii (17. – 19. 5. 2012, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové).

Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá Společnou ORL konferenci pardubického a královéhradeckého kraje, téma: Zánětlivé komplikace na krku a Varia (18. – 19. 5. 2012, Hotel Mánes, Svratka).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá X. České a slovenské parazitologické dny (28. 5. – 1. 6. 2012, Hotel Myslivna, Brno).

Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP pořádá 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů (17. – 18. 5. 2012, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem).

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá XI. setkání Alergie začíná v dětství (8. – 9. 6. 2012, Telč-Krahulčí).

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá seminář 20 let sublingvální alergenové imunoterapie (5. 6. 2012, hotel Mövenpick, Praha).

??? Vědecký výbor ISL pořádá IV. konferenci o kazuistikách v oftalmologii (19. – 20. 10. 2012, hotel Hilton, Praha). ???

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP pořádá interaktivní seminář Kurz akutní a dlouhodobé medicíny (19. 5. 2012, sportovní hala, Písek).

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, Cytogenetická sekce ČBS a Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají XI. Hradecký cytogenetický den (23. 5. 2012, Výukové centrum LF, FNHK, Hradec Králové).

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP pořádá Výjezdní regionální setkání dermatovenerologů (25. 5. 2012, Havlíčkův Brod).

Předsednictvo ČLS JEP + ČGPS, ČUS, SIL, ČDS, SVL, OSPDL ČLS JEP pořádají XXV. kongres ČLS JEP „Pohlavně přenosné nemoci: historie, současnost, perspektivy“ (13. 6. 2012, hotel DAP, Praha).

Spolek lékařů Opava pořádá 44. opavský Jarní lékařský den (23. 5. 2012, Kulturní dům PL, Opava).

Spolek lékařů Litomyšl, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftiseologická společnost a Česká pediatrická společnost pořádají XI. Setkání lékařů ČR a SR (11. – 12. 5. 2012, Smetanův dům, Litomyšl).

Spolek lékařů Pelhřimov pořádal odborný seminář Coeliakie v dětském věku, HPV vakcinace – podmínky (17. 4. 2012, Hotel Slávie, Pelhřimov).

Spolek lékařů Ostrava pořádá pracovní večer Současné a nové trendy v ortopedii (14. 6. 2012, Hotel Park Inn, Moravská Ostrava).

Spolek lékařů Trutnov a Radiodiagnostické oddělení ON Trutnov, a.s., pořádaly přednáškový večer  Magnetickou rezonancí navigovaný fokusovaný ultrazvuk a Využití magnetické rezonance při diagnostice karcinomu prostaty (25. 4. 2012, ústavní jídelna Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.).

Spolek lékařů Opava pořádá odborný seminář Angiologie pro praktické lékaře (16. 5. 2012, restaurace Iberia, Opava).