Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (6. schůze předsednictva ČLS JEP 12. 6. 2012)

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. (předsedkyně), MUDr. Petr Kümpel (místopředseda), MUDr. Jan Galský, Ph.D.,MBA (vědecký sekretář), MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (pokladník). Členové výboru: Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., MUDr. Jiřina Hobstová, CSc., MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., MUDr. RNDr. František Stejskal, PH.D., MUDr. Lenka Krbková, CSc., Doc. Vilma Marešová, CSc. .  Revizní komise pracuje ve složení: Doc. MUDr. Václav Dostál, , (předseda), členové RK: MUDr. Jaroslav Koten, MUDr. Eva Kostřicová.

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádala seminář Integrovaný záchranný systém, Akutní stavy (26. 5. 2012, hotel Labe, Pardubice).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Odchylky vývoje sexuality dětí a dospívajících, Krátkodobá a dlouhodobá sexuální atraktivita mužů a žen (13. 6. 2012, Kongresové centrum Astra, Srby, okr. Kladno).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádala seminář Současné postupy v praxi pediatra (30. 5. 2012, restaurace U pramenů, Plzeň).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádaly odborný seminář Enterohemoragická E.coli (EHEC) (5. 6. 2012, Lékařský dům, Praha).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá 25. Pečenkovy epidemiologické dny (18. – 20. 9. 2012, OREA Vital Hotel Sklář, Harrachov).

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP pořádala 338. Pracovní schůzi SNN (6. 6. 2012, Apolinářská 4a, Praha 2).

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP pořádala 17. Den ambulantní oftalmologie (26. 5. 2012, Kongresové centrum FLORET, Průhonice).

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP pořádala 12. setkání mladých oftalmologů (8. 6. 2012, hotel Dvořák, Tábor).

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP pořádá XIX. Dostálovy dny urgentní medicíny (10. – 11. 10. 2012, Park Inn by Radison Hotel Ostrava).

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP pořádala X. mezinárodní kongres ČSRKCH ČLS JEP (25. – 26. 5. 2012, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové).

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP pořádala VI. kongres ČSIM ČLS JEP (30. 5. – 1. 6. 2012, Parkhotel Plzeň).

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP pořádala seminář Ultrazvukové vyšetření v intenzivní medicíně (30. 5. 2012, Parkhotel Plzeň).

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP pořádala kurz Echokurz (30. 5. 2012, Parkhotel Plzeň).

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádala Pravidelnou schůzi Psychiatrické společnosti (6. 6. 2012, posluchárna Psychiatrické kliniky v Praze 2).

Psychiatrická společnost ČLS JEP, psychosomatická sekce, pořádá 14. konferenci psychosomatické medicíny „Tělo-duše-vztah“ (11. – 13. 10. 2012, Vědecká knihovna, Liberec).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádala seminář Laboratorní medicína (11. 6. 2012, Ostrava-obec Žermanice, přehrada Žermanice-Mostař).

Společnost pro psychosomatické integrace ČLS JEP pořádá výroční konferenci v rámci mezinárodní konference CIANS (10. – 12. 10. 2012, Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Slovenská republika).

Česká chirurgická společnost ČLS JEP pořádala XIX. Pražské chirurgické dny (31. 5. – 1. 6. 2012, Clarion Congress Hotel, Praha).

Česká chirurgická společnost pořádá XVI. Harrachovské chirurgické dny (14. – 15. 6. 2012, Hotel Sklář, Harrachov).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádá odborný seminář Pokroky v léčbě postmenopauzální osteoporózy (13. 6. 2012, přednáškový sál Klatovské nemocnice, Klatovy).

Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádá kurz Péče o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi (27. – 29. 6. 2012, Centrum biologické ochrany ÚVZÚ, Těchonín).

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP pořádá XX. Brněnské dny praktického lékařství (12. – 13. 10. 2012, Masarykova univerzita, Brno-Bohunice).

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádala Kurz operační onkourologie (31. 5. – 1. 6. 2012, Urologická klinika 2. LF UK, Praha).

Společnost lékařské etiky ČLS JEP a Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK pořádaly 20. symposium o lékařské etice (6. 6. 2012, Lékařský dům, Praha).

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádala seminář 20 let sublingvální alergenové imunoterapie (5. 6. 2012, hotel Mövenpick, Praha).

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí ČAS pořádá celostátní konferenci s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2012 (1. – 3. 11. 2012, Hotel Step, Praha).

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP pořádá XII. Motilitní sympozium (28. 6. 2012, Kongresové centrum Veletrhy Brno sro, Brno).

Odborná společnost popáleninové medicíny ČLS JEP a Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin chirurgické kliniky FN Hradec Králové pořádají 17. výroční konferenci popáleninové medicíny (4. – 5. 10. 2012, Výukové centrum LF UK ve FN Hradec Králové).

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  ČLS JEP pořádala seminář Klinická anestezie pro seniory (9. 6. 2012, Kongresové centrum U Hájků, Praha).

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pořádala seminář Teoretické základy anestezie pro seniory (9. 6. 2012, Kongresové centrum U hájků, Praha).

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP pořádá 15. českou konferenci klinické farmakologie (28. – 30. 6. 2012, Zámek Štiřín, okr. Benešov).

 

Spolek lékařů Liberec pořádá Večer infekčního oddělení a ATB střediska (21. 6. 2012, Krajská nemocnice Liberec, vědecká knihovna).

Spolek lékařů Písek pořádal vzdělávací akci Využití volných lehkých řetězců v diagnostice monoklonálních gamapatií (24. 5. 2012, Nemocnice Písek).

Spolek lékařů Trutnov pořádal přednáškový večer Cholecystektomie jedním portem, Nekrotizující fasciitida, Příspěvek k diferenciální diagnóze akutní apendicitidy (22. 5. 2012, ústavní jídelna Oblastní nemocnice Trutnov).

Spolek lékařů Strakonice pořádal přednáškové odpoledne Patologické nálezy v močovém sedimentu a diferenciální diagnostika proteinurie a hematurie (7. 6. 2012, Rytířský sál, strakonický hrad).

Spolek lékařů Pelhřimov pořádal odborný seminář Psoriasa u dětí, Očkování a alergie, Aktuality SPLDD (15. 5. 2012, hotel Slávie, Pelhřimov).

Spolek lékařů Opava pořádal odborný seminář Novinky v kardiologii pro praktické lékaře (6. 6. 2012, restaurace Iberia, Opava).

Spolek lékařů Olomouc pořádal 16. pracovní setkání Antibiotická politika Soláň 2012 (31. 5. – 2. 6. 2012, Horský hotel Soláň, Karolínka-Bzové).

Spolek českých lékařů v Praze a ČLS JEP pořádaly oslavu 150. výročí založení Spolku českých lékařů (6. 6. 2012, Karolinum, Praha).

Spolek lékařů Litomyšl pořádá 380. přednáškový večer Krize středního věku – diagnosa nebo šance…? (13. 6. 2012, hotel Zlatá hvězda, Litomyšl).

Spolek lékařů Trutnov pořádá přednáškový večer Využití ultrazvuku v anestézii, nervové blokády , Využití ultrazvuku v intenzivní péči, protokoly, Firemní sdělení: produkty Nutricia (12. 6. 2012, ústavní jídelna Oblastní nemocnice Trutnov).