Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (8. schůze předsednictva 18.10.2011)

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (předseda); Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. (místopředseda); As. MUDr. Nina Benáková  (vědecký sekretář); MUDr. Andrea Vocilková (pokladník); PhDr. Milena Rydlová (sekretářka společnosti). Členové výboru: Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.; As. MUDr. Tomáš Frey, CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.; Prim. MUDr. Lubomír Drlík; Prim MUDr. Hana Duchková, DrSc.; Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.; Prim MUDr. Marie Selerová, Ph.D.. Revizní komise pracuje ve složení: Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (předseda RK); členové RK: Prim. MUDr. Stanislava Polášková; Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

 

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení:Ing. Martin Zeman (předseda); PhDr. Helena Bouzková (místopředsedkyně); MUDr. Petr Lesný (vědecký sekretář);  Ing. MUDr. Jan Vejvalka (pokladník). Členové výboru: PhDr. Eva Lesenková; Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; Ing. Miroslav Zámečník.  Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Pavel Zubina (předseda RL);členové RK:Doc. MUDr. Milan Špála; PhDr. Dana Zdeňková.

 

Česká chirurgická společnost ČSL JEP a I. Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá VI. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie a V. interaktivní kongres hojení ran a Simulace ve výuce chirurgie (16. 10. – 19. 10. 2011, Brno). Více na  www.kmrch.cz.

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP uspořádala 330. Pracovní schůzi SNN (5. 10. 2011; Praha). Dále pořádá V. Adiktologickou konferenci Jihočeského kraje (20.10.2011, Červená nad Vltavou) a 331. Pracovní schůzi SNN (2. 11. 2011, Praha).

Psychiatrická společnost ČLS JEP a ČPS, o.s.  uspořádala Pravidelnou schůzi Psychiatrické společnosti (5. 10. 2011; Praha).

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá akci Respirační kaleidoskop (8. 11. 2011; Ostrava, Pardubice, Zlín, České Budějovice, Liberec, Plzeň).

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP pořádala XIX. Ostravské dny forenzních věd (5.10. -7. 10. 2011, Ostravice).

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP uspořádala Workshop Ultrazvukem asistovaná regionální anestézie ( 6.10.2011; Praha). Dále pořádala kongres LYMPHO 2011(14.10. -15. 10. 2011; Ostrava). Více na www.lympho.cz. Dále ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá sympozium Objemová terapie a klinická výživa pro praxi (24. - 25. 11. 2011, Zbiroh).

Česká lékařská společnost ČLS JEP ve spolupráci se SLS, Českou společností gynekologie dětí a dospívajících, OSPDL a ČSDL pořádá XXIV. Kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí „Úloha gynekologie dětí a dospívajících v ochraně budoucího mateřství“. (20. 10. 2011; Brno). OSPDL ČLS JEP pořádá odborný seminář Civilizační onemocnění (22. 10. 2011; Děčín, Česká Koruna). OSPDL Praha a Středočeský kraj uspořádala Sympozium pro praktické dětské lékaře a jejich sestry (12. 10. -15. 10. 2011; Hotel Krystal, Praha). OSPDL ČLS JEP pořádá odborný seminář Rehabilitace dětí pro PLDD (22. 10. 2011; Hotel Imperial Ostrava). OSPDL ČLS JEP pořádala Modiforum ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP 3. Ročník workshopu Pediatrická vakcinační akademie (7.10. -8. 10. 2011; Přerov;14.10. -15. 10. 2011; Hotel Zámek Liblice).

SPLDD ČR, o. s. ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP pořádá cyklus konferencí Management lékařské ordinace PLDD (22. 10. 2011, Plzeň; 19. 11. 2011, Brno;21. 1. 2012, Praha; 28. 1. 2012, Ostrava; 4. 2. 2012 Pardubice; 31. 3. 2012, Liberec).

OSPDL ČLS JEP Zpč. region pořádala seminář Poruchy psychomotorického vývoje v raném dětském věku (8. 10. 2011; Plzeň)

SPLDD v Mělníku ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP uspořádala seminář Diagnostické postupy a léčebné možnosti Lymeské boreliózy (19. 10. 2011, Kladno).

Česká neurologická společnost ČLS JEP pořádala 43. Neurofarmakologické sympózium (13. 10. – 15. 10. 2011; Lísek u Bystřice nad Pernštejnem).

Česká pediatrická společnost ČSL JEP a pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy ČPS ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy (4. -5. 11. 2011; Praha hotel Olympik). Dále pořádá 32. Pracovní dny dětské nefrologie (21.10. -22. 10. 2011; Plzeň).

Česká společnost pro ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádala 17. Beskydský ORL den (30.9. -1. 10. 2011; Hotel Sepetná, Ostravice). Více na www.bos-congress.cz. Dále pořádala VIII. Ningerovy dny (14. 10. -15. 10. 2011; Luhačovice) a XXII. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 9. Česko-slovenský foniatrický kongres (13.10. -14. 10. 2011; Plzeň, Kongresové centrum hotelu Parkhotel).

Česká revmatologická společnost ČSL JEP pořádá Aktuální témata v revmatologii 63. Klinická konference RÚ (4. 11. 2011; Praha LD).

Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP pořádala Vědecko-pracovní den (15. 10. 2011; Praha).

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá sympozium Objemová terapie a klinická výživa pro praxi (25. 11. 2011; Zbiroch). Dále pořádala XVIII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (6.10. - 8. 10. 2011; Praha).

Česká hepatologická společnost ČLS JEP pořádala Den Praktické Hepatologie (1. 10. 2011; Šafránkův pavilon LF UK v Plzni). Více na ww.congressprague.cz

Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP pořádala Konferenci České a Slovenské společnosti pro myoskeletální medicínu: Téma: Stabilizační systém páteře a modroní přístup k bolestem zad.(14.10. -15. 10. 2011; Praha Clarion Kongres Hotel).

Česká dermatovenerologická společnost ČSL JEP pořádala seminář: Novinky v léčbě Herpes simplex a Atopické dermatitidy ( 3.10;4.10.;6.10.; 10. 10.;11. 10. 2011; Hradec Králové, Praha, Plzeň, Ostrava) a uspořádala 12. dermatologické sympozium v Jak léčím já (15. 10. 2011, Ústí nad Labem). Více na www.bos-congeess.cz. Dále pořádá odborný seminář  k 15. výročí založení Sekce dětské dermatologie (11. 11. 2011, Divadlo Metro, Praha).

Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR SEKCE České hematologické spol. a České pediatrické spol. ČKLS JEP pořádala XXI. Konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské Republiky (7.-9. 10. 2011; Ústí nad Labem. Více na www.bos-congerss.cz.

Společnost posudkového lékařství ČSL JEP pořádala Konferenci v posudkovém lékařství (6. 10. – 7. 10. 2011; Karlovy Vary).

Česká odborná společnost klinické farmacie ČSL JEP pořádala 1. Kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP (7. 10. – 8. 10. 2011; Praha).

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP pořádala Brněnský genetický den ( 13.10. 2011; Brno)

Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP pořádá  AORA 2011 – Analgezie a anestezie (10. 12. 2011; Praha). Více na www.aesculap-akademie.cz.

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s 1. LK UK pořádá Pracovní den (25. 10. 2011; Praha, LD).

Česká společnost pro analytickou cytologii ČLS JEP v odborné spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP pořádala konferenci Analytická cytometrie VI. (8. 10. – 11. 10. 2011; Praha).

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP pořádala 13. Pracovní dny v transfuzním lékařství (6.10. - 8. 10. 2011; Praha). Více na www.conferencepartners.cz/transfuze

Společnost pracovního lékařství ČSL JEP pořádala XXX. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí (13.10. -14. 10. 2011; Praha).

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP pořádala XVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny (11. 10. – 12. 10. 2011; Ostrava Clarion). Více na www.sanopharm.cz.

Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP pořádá XI. Českokrumlovský seminář dětské neurologie (11.11. -12. 11. 2011, hotel Růže Český Krumlov).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky, II. interní klinikou LF UK a FN a Česká myelomovou skupinou pořádají X. Konferenci na téma monoklonálních gamapatií (18. 10. 2011, Hradec Králové).

Česká dermatoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP uspořádala akci Nově proti melanomu a bazaliomu (12. 10. 2011, Syllabova posluchárna 3. LF UK Praha).

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP pořádá seminář Možnosti akupunktury ve vnitřním lékařství (12. 11. 2011, Iris Congress hotel,  Praha).

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP ve spolupráci s Českou iniciativou pro astma a firmou Nycomed pořádá seminář Respirační kaleidoskop (2. 2. 2012, Brno).

Endoskopická sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP uspořádala XX. konferenci Sekce gynekologické endoskopie s mezinárodní účastí (6.10. -7. 10. 2011, Poděbrady, Kongresové centrum).

Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádá kurz Péče o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi (19.10. -21. 10. 2011, Těchonín – Centrum biologické ochrany).

Česká internistická společnosti ČLS JEP uspořádala XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester (25. 9. – 28. 9. 2011, Top Hotel Praha).

Sekce asistované reprodukce‚ ČGPS ČLS JEP, Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno pořádá 10. Česko-slovenskou konferenci Reprodukční gynekologie 21. sympozium Asistované reprodukce (8.- 9. 11. 2011, Hotel International, Brno) Více na www.ivfbrno.cz.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádá odborný seminář na téma Streptokoky a pneumokoky (1. 11. 2011, LD ČLS JEP, Praha).

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP (SMOS) pořádá odborné setkání BONE ACADEMY 2011 (19.10.2011, ILF Praha). více na www.cbttravel.cz/boneacademy2011.

Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP uspořádala 1. celostátní odbornou konferenci Roboticky asistovaná chirurgie v rámci komplexní onkologické péče (22. 9. 2011, LD Praha).

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, I.lékařská fakulta UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku pořádají 12. konferenci Tabák a zdraví (11. 11. 2011, LD Praha).

Spolek lékařů Litomyšl pořádala 373. Přednáškový večer Spolku lékařů Litomyšl, „Co nového v psychosomatické medicíně-pohled psychologa“. (4. 10. 2011; Litomyšl, hotel Zlatá Hvězda).

Spolek lékařů Klatovy pořádal Večer Spolku lékařů ČSL JEP Klatovy (22. 9. 2011; Klatovy hotel Central).

Spolek lékařů Strakonice ČSL JEP pořádal přednáškové odpoledne Systémový lupus erythematodes (6. 10. 2011; Strakonice).

 Spolek lékařů v Klatovech a Domažlicích pořádá Večer Spolku lékařů JEP Klatovy (20. 10. 2011, Klatovy hotel Central)

Spolek lékařů Cheb pořádal seminář Diagnostika a léčba kardiomyopatií (13. 10. 2011, KHS v Chebu, Purkyňova síň, Cheb)

 Spolek lékařů v Plzni pořádá seminář Onkologie pro praktické lékaře (26. 10. 2011; Opava, hotel Iberia).

Spolek lékařů Písek ČLS JEP pořádal Česko-americké neurologické sympozium (16. 10. 2011; Písek).

Spolek lékařů ČLS JEP Nové Město na Moravě pořádal akci XI. Ročník Urologických dnů Vysočiny (23. 9. – 24. 9. 2011; Nové Město na Moravě).

Spolek lékařů Opava pořádá seminář Onkologie pro praktické lékaře (26. 10. 2011; Hotel Iberia, Opava).

Spolek lékařů Jindřichův Hradec ČSL JEP pořádal vzdělávací akci 1. Diagnostika a léčba chronické trombembolické plicní hypertenze a Diagnostika a léčba chronické plicní hypertenze (5. 10. 2011; Jindřichův Hradec).

Spolek lékařů ČSL JEP v Olomouci pořádal ve spolupráci s Odborným léčebným ústavem neurologicko-geriatrickým Moravský Beroun přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (5. 10. 2011; Olomouc).

Spolek lékařů ČLS JEP Trutnov a Anesteziologicko-resuscitační oddělení ONTrutnov pořádal přednáškový večer Paliativní péče, Monitorace hemodynamiky v intenzivní péči a Nová strategie předoperační přípravy – PreOp (20. 9. 2011, Oblastní nemocnice, Trutnov); dále pořádá ve spolupráci a Dětské oddělení ON Trutnov, a.s. přednáškový večer Chronické onemocnění jater u starších dětí (25. 10. 2011; Oblastní nemocnice Trutnov).

Spolek lékařů ČLS JEP Ostrava pořádá pracovní večer Přednemocniční péče o pacienta (20. 10. 2011; Hotel Park Inn, Ostrava)

Spolek lékařů ČLS JEP Pelhřimov a chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov pořádá Pelhřimovské chirurgické dny 2011 (25. 11. 2011, Pelhřimov).

Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

  1. Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP
  2. Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
  3. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví