Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (9. schůze předsednictva 2.11.2011)

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Spolek pro trombózu a hemostázu, Česká leukemická skupina – pro život a Fakultní nemocnice Brno pořádají VI. Brněnské hematologické dny (1. -2. 11. 2011, hotel Voroněž Brno). Více na www.fnbrno.cz

Česká neuromodulační společnost ČLS JEP a Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP pořádají 3. Neuromodulační den (2. 12. 2011,  kinosál Fakultní nemocnice v Motole, Praha)

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá Lékařskou konferenci 2011 (26. 11. 2011, Olomouc, v sále Centaurus).

Česká neonatologická společnost ČLS JEP pořádá XXVII. Neonatologické dny s mezinárodní účastí (23. -. 25. 11. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň). Více na www.neodny2011.cz

Společnost dětské neurologie ČLS JEP a Klinika dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno pořádá odborný seminář 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů (11. 11. 2011, Hotel Myslivna, Brno-Kohoutovice). Dále ve spolupráci s  Klinikou dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava pořádá XXIX. Moravský den dětské neurologie (1. 12. 2011, Ostrava).

Česká hepatologická společnost ČLS JEP pořádá Májové hepatologické dny (16. - 18. 5. 2012).

Společnost dětské neurologie ČLS JEP plánuje akce Prague symposium of Pediatric Neurology (k 40. výročí založení Kliniky dětské neurologie v Motole (4. -5. 11. 2011, Praha); dále 13. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů (11. 11. 2011); XI. Českokrumlovský Seminář Dětské Neurologie (11. - 12. 11. 2011) a Moravskoslezský seminář dětské neurologie Ostrava (1. 12. 2011).

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP pořádá seminář Sekce dětské dermatologie k 15. výročí založení /11. 11. 2011, Divadlo Metro Praha).

Česká chirurgická společnost uspořádala seminář Simulace ve výuce chirurgie (18. 10. 2011, Brno).

Česká internistická společnost ČSL JEP pořádá 6. cyklus seminářů Interna Informans na téma Tepová frekvence jako rizikový faktor, Moderní léčba diabetu, Novinky v antikoagulační léčbě, Biologická léčba osteoporózy a další. Více na webu ČIS. Dále ve spolupráci s Okresním sdružením ČLK Mělník a Mělnickou zdravotní As. Nemocnice s poliklinikou Mělník pořádá VII. Mělnický internistický den (15. 11. 2011, hotel Ludmila Mělník).

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce klinické farmacie pořádá XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha „Vinobraní zkušeností“ „Farmakoterapie v pediatrii a infekční onemocnění“ (25. - 26. 11. 2011, Mikulov).

Celostátní lékařský kongres, setkání lékařů Zlínského kraje se koná 24. -25. 11. 2011, Kongresové centrum Zlín).

Česká hematologická společnost ČLS Jep připravuje Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd v Brně v roce 2012.

Dysfagický tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a Asociací klinických logopedů ČR pořádají kurz Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku (3. 12. 2011, školicí centrum 1. LF UK, Praha).

Spolek lékařů ČLS JEP Pardubice pořádá 84. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (16. 11. 2011, Pardubice hotel Labe).

Spolek lékařů ČLS Jep v Chebu pořádá seminář KPR podle doporučení ERC 2010, Farmaka a nutraceutika v graviditě (15. 11. 2011, Muzeum Cheb).

Spolek lékařů ČLS JEP Karlovy Vary pořádá odborný seminář Nové vyšetřovací metody v CT diagnostice (9. 11. 2011, Karlovarská nemocnice, budova č. 4); dále pořádá seminář Spolupráce genetika, radiologa a onkologa (7. 12. 2011, Karlovarská nemocnice, budova č. 4).

Spolek lékařů ČLS JEP Klatovy pořádá Večer Spolku lékařů JEP Klatovy (24. 11. 2011, hotel Central, Klatovy).

Spolek lékařů ČLS JEP Jindřichův Hradec pořádá semináře 1.Gastroenterolog a GIST-přínos endosonografie;2. Chirurgická léčba GIST;3.GIST – komplexní pohled na diagnostiku a terapii z pohledu onkologa;4. Neuroendokrinní tumory (24. 11. 2011; Jindřichův Hradec).

Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

  1. Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP
  2. Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
  3. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví