Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012

Zprávy z výborů organizačních složek (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Jan Vacek, Ph.D. (předseda), MUDr. Jiří Hnátek (1. místopředseda), Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. (2. místopředseda), MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. (vědecký sekretář),  MUDr. Jiří Nedělka (pokladník). Členové výboru: MUDr. Alois Krobot, Ph.D., Doc. MUDr. Vladimír Kříž, CEMR, MUDr. Miroslav Kubíček, MUDr. Vladislava Míková, Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., MUDr. Jana Roubalová, Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., Doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., MUDr. Václav Volejník, CSc.

Revizní komise pracuje ve složení: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. (předsedkyně RK), členové RK: MUDr. Jan Calta, Bc. Eva Mlčochová.

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá v roce 2013 Čtvrtky v Lékařském domě:

 • 3. 1. 2013, Revmatologická problematika v ambulanci PLDD
 • 7. 2. 2013, Otázky z problematiky očkování
 • 7. 3. 2013, Dětská chirurgie
 • 2. 5. 2013, Problematické dítě-nabídka Centra komplexní péče
 • 6. 6. 2013, Novinky v dětské výživě
 • 5. 9. 2013, Hypercholesterolemie
 • 3. 10. 2013, Indikace k některým serologickým vyšetřením a interpretace výsledků
 • 7. 11. 2013, Boreliosy, Chlamydiosy, Ehrlichiosy Dg. a terapie
 • 5. 12. 2013, Nespecifické střední záněty

(Lékařský dům, Praha).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Adventní seminář (12. 12. 2012, kongresové středisko hotelu Kladno, Sítná).

 

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádala Kazuistický seminář o ATB léčbě (24. 11. 2012, Syllabova posluchárna, Děkanát 3. LF UK, Praha 10).

 

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP pořádala 59.  balintovský weekend (30. 11. 2012, Břehová 3, Praha 1).

 

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá Pravidelnou vědeckou schůzi (5. 12. 2012, posluchárna Psychiatrické kliniky, Praha).

 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pořádala seminář Aktuality v mikrobiologii (4. 12. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádala seminář Kvantitativní vyšetření moče, interpretace výsledků a léčba (4. 12. 2012).

 

Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádala 29. sjezd Akutní stavy (nejen) v otorinolaryngologii (23. – 24. 11. 2012, konferenční centrum hotelu Fabrika, Humpolec).

 

Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá 52. otologický den (6. 12. 2012, Hotel Angelo, Praha).

 

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádá XXXI. regionální pracovní dny klinické biochemie (5. – 7. 12. 2012, lázeňská budova Libuše, Karlova Studánka).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá pracovní schůzi Viry a imunita (10. 1. 2013, Lékařský dům, Praha).

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP pořádá 11. ročník intenzivního kurzu pro lékaře (6. – 7. 12. 2012, IKEM, Praha).

 

Společnost revizního lékařství ČLS JEP pořádá Česko-slovenskou konferenci revizního lékařství (5. – 7. 12. 2012, Hodonín).

Spolek lékařů Trutnov pořádal přednáškový večer (20. 11. 2012, ústavní jídelna Oblastní nemocnice, Trutnov).

 

Spolek lékařů ČLS JEP Strakonice pořádal přednáškové odpoledne Současná léčba diabetu mellitu a V centru léčby diabetu 2. typu je pacient (21. 11. 2012, Rytířský sál strakonického hradu).

 

Spolek lékařů ČLS JEP Strakonice pořádá 35. strakonický seminář (7. 12. 2012, hotel Bavor, Strakonice).

 

Spolek lékařů ČLS JEP Strakonice pořádá přednáškové odpoledne Whippleova choroba, Infekční endokarditida v kazuistikách, Kazuistika z praxe, Chronické renální selhání (11. 12. 2012, Rytířský sál strakonického hradu).

 

Spolek lékařů ČLS JEP Litomyšl pořádá 383. přednáškový večer (12. 12. 2012, salonek hotelu Zlatá hvězda, Litomyšl).

 

Spolek lékařů ČLS JEP Trutnov pořádá přednáškový večer:

Co předchází podání transfúze krve, plazmy a krevních destiček

Klinická a laboratorní hematologie v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.-co můžeme nabídnout

Práce v hematologické ambulanci-3 zajímavé kauzistiky

(11. 12. 2012, ústavní jídelna Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)

 

Spolek českých lékařů ČLS JEP Praha pořádá Večery SČL v lednu, únoru a březnu 2013:

 • 28. 1. 2013 – Klausův večer – Ultrazvuková diagnostika
 • 4. 2. 2013 – Kukulův večer – Nozokomiální infekce dnes
 • 11. 2. 2013 – Charvátův večer – Metabolická onemocnění, novinky a kontroverze
 • 18. 2. 2013 – Maydlova přednáška – současné možnosti a limitace náhrad kloubů
 • 25. 2. 2013 – Jonášův večer – Novinky v nefrologii
 • 4. 3. 2013 – Syllabův večer – Od diabetologického výzkumu k diabetologické praxi
 • 11. 3. 2013 – Seklův večer – Vzácná onemocnění: genetické a psychologické aspekty
 • 18. 3. 2013 – Pelnářův večer – Kardiorenální interakce
 • 25. 3. 2013 – Kafkův večer – Dětská chirurgie

(Lékařský dům, Praha).