Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 19.1.2011)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP informuje o akci: Nové poznatky v respirační medicíně (10.2.2011,Praha, Nemocnice Na Homolce); Anti IgE terapie (13.1.2011, LD Praha).

Česká diabetologická společnost ČLS JEP informuje o přípravě 47. Diabetologických dnů (14.-16.4.2011, Luhačovice, další informace na www.diadny.cz).

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Špičák Julius CSc. (předseda); prof. MUDr. Zavoral Miroslav Ph.D. a Doc. MUDr. Keil Radan Ph.D. (místopředsedové); prim. MUDr. Doseděl Josef CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Líbalová Ivana (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Dítě Petr DrSc.; prim. MUDr. Lukáš Karel CSc.; prof. MUDr. Ryska Miroslav CSc.; Doc. MUDr. Zádorová Zdena Ph.D.; prim. MUDr. Urban Ondřej Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Milan CSc.; prof. MUDr. Bureš Jan CSc.; prof. MUDr. Hep Aleš CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Mandys Václav CSc. (předseda RK); členové RK: prim. MUDr. Černoch Jiří CSc. a Doc. MUDr. Rejchrt Stanislav Ph.D.

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP uspořádá 10. Kaprasův den na téma Klinická genetika (30.3.2011, LD Praha).

Česká hematologická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP zaslali 2. Oznámení o XVIII. Česko-slovenské konferenci o trombóze a hemostáze (19.-21.5.2011, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, další informace na www.hemostaza2011.cz).

Společnost Česká společnost infekčního lékařství, Česká společnost pro lékařskou mikrobiologii a Česká společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP uspořádají Mezioborový seminář Třeboň '11 (10.-12.1.2011, Třeboň).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubická krajská nemocnice, a.s. uspořádají odbornou konferenci na téma: Rutinní analýza nukleových kyselin (2.-3.2.2011, hotel Zlatá Štika,Pardubice).

Společnost epidemiologie a mikrobilogie ČLS JEP informuje o změně akcí Pneumonie (3.5.2010, LD Praha ); Importované nákazy (7.6.2010, LD Praha) Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP, Spolek lékařů v Brně ČLS JEP a Klinika interní geriatrie a praktického lékařství FN a MU Brno uspořádají: XIII. Brněnský geriatrický den (23.2.2011, FN Brno).

Česká chirurgická společnost ČLS JEP informuje o plánované akci: XVIII. Pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny), které se uskuteční 26.-27.5.2011, Clarion Congress Hotel Prague (další informace na www.prazskechirurgickedny.cz/2011). Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové uspořádali Regionální seminář v oboru klinická biochemie (14.12.2010, Hradec Králové).

Česká pediatrická společnost ČLS JEP uspořádá Liberecký pediatrický den (12.2.2011, Liberec), odborný seminář na téma: ORL problematika v ordinaci dětského lékaře (26.1.2011, Praha; 17.3.2011, Olomouc; 31.3.2011, Brno; 13.4.2011, Ústí nad Labem; 27.4.2011, Liberec; 5.5.2011, Ostrava; 11.5.2011, Plzeň; 19.5.2011, Hradec Králové).

Česká revmatologická společnost ČLS JEP informuje o akci: Třeboňské revmatologické dny (5.-7.1.2011, Třeboň).

Sexuologická společnost ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise ČLS JEP. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Zvěřina Jaroslav CSc. (předseda); prof. MUDr. Raboch Jiří DrSc. (místopředseda); prof. PhDr. Weiss Petr Ph.D. (vědecký sekretář); členové výboru: prim. MUDr. Brichcín Slavoj; MUDr. Hajnová Růžena; MUDr. Uzel Radim CSc.; MUDr. Procházka Ivo CSc.; MUDr. Pastor Zlatko; MUDr. Šrámková Taťána CSc.; Doc. PhDr. Kožnar Jan CSc.; MUDr. Hollý Martin;. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Tauš Lumír CSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Vilč Milan a Doc. MUDr. Pohanka Michal CSc.

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Dražan Luboš Ph.D. (předseda); MUDr. Zálešák Bohumil Ph.D. (místopředseda); Doc. MUDr. Nejedlý Aleš (vědecký sekretář); MUDr. Raška Daneš (pokladník); členové výboru: Doc. MUDr. Měšťák Jan CSc.; prim. MUDr. Bursa Vlastimil; Doc. MUDr. Tvrdek Miroslav CSc.; prof. MUDr. Veselý Jiří CSc.; MUDr. Mařík Vladimír. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Sukop Andrej Ph.D. (předseda RK); členové RK: MUDr. Schmoranzová Alena a MUDr. Vřeský Bronislav.

Ve Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP proběhly volby do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Ing. Cmíral Jaromír DrSc. (předseda); mítopředsedové: Doc. Ing. Lopot František CSc. a Ing. Mayer Martin; Doc. Ing. Lhotská Lenka CSc. (vědecký sekretář); Doc. Ing. Krajča Vladimír CSc. (pokladník); členové výboru: prof. RNDr. Zvárová Jana DrSc.; Ing. Grošpic Antonín CSc.; Ing. Doležal Ladislav CSc.; prof. Ing. Provazník Ivo Ph.D.; Doc. Ing. Hozman Jiří Ph.D.; Doc. Ing. Roubík Karel Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: Ing. Penhaker Marek Ph.D. (předseda RK); členové RK: prim. MUDr. Ing. Petránek Svojmil CSc. MBA a Doc. Ing. Vysoký Petr CSc.

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP informuje o proběhlých volbách. Výbor bude pracovat ve složení: PhDr. Koblic Karel (předseda); místopředsedové: PhDr. Paloušová Alena a Doc. MUDr. Praško Ján Pavlov CSc.; MUDr. Pěč Ondřej (vědecký sekretář); Radovská Alena (pokladník); členové výboru: prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav DrSc.; MUDr. Hellerová Pavla; PhDr. Gjuričová Šárka; PhDr. Vyhnálek Miroslav; MUDr. Berka Jiří; MUDr. Brodová Lea; Doc. PhDr. Kožnar Jan CSc. Revizní komise bude nahlášena dodatečně.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá 3. výroční zasedání SLM ČLS JEP (18.-19.2.2011, Kongresové centrum Nemocnice na Homolce, Praha).

Česká angiologická společnost ČLS JEP a Komplexní kardiovaskulární centrum VFN urpořádají PragueAngio 2011 (11.1.2011, Praha, další informace na www.pragueangio.cz ).

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP uspořádá pracovní den na téma: Imunohematologie (27.1.2011, Kongresové centrum Karolinum, Praha).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP informovala o plánovaných seminářích na téma: Lymská borelióza - diagnostika léčba (2.6.2011, LD Praha); Laboratorní vyšetření, jejich indikace, interpretace, technika odběru (1.12.2011, LD Praha); Zobrazovací metody z pohledu PLDD (3.2.2011, LD Praha); Hiporehabilitace (3.3.2011, LD Praha); Pigmentové névy (5.5.2011, LD Praha); Vedlejší účinky aditivních látek v potravě (6.10.2011, LD Praha); Konferenci OSPDL ČLS JEP (7.4.2011, LD Praha); Pertuse stálá hrozba (25.-26.2.2011, TOP Hotel, Praha); 5. Kongres primární péče (25.-26.2.2011, TOP Hotel Praha).

Společnost pro pojivové tkáně a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS JEP plánují tyto dvě akce: 16. Kubátův podologický den: Nové trendy v diagnostice a léčení chorob pohybového ústrojí ( 26.3.2011 , LD Praha); The 13th Prague-Sydney-Lublin Symposium: Interdisciplinary Approach to Disorders of Locomotor Apparatus. (30.9. - 1.10.11, LD Praha ).

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Hájek Michal (předseda); MUDr. Macura Pavel a MUDr. Sázel Miloš CSc. (místopředsedové); Doc. MUDr. Hrnčíř Evžen CSc. MBA (vědecký sekretář); Maršálková Jana (pokladník); členové výboru: MUDr. Kriška Peter; MUDr. Malíková Alena; MUDr. Novotný Štěpán; MUDr. Sůvová Jana; MUDr. Šustr Karel; MUDr. Skoumal David. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Zapletalová Jitka (předseda RK); členové RK: MUDr. Greguš Igor a PhDr. Klugar Miloslav.

Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP nahlásila nové složení výboru. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Roček Miloslav CSc. (předseda); prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc. MBA (vědecký sekretář); prim. Doc. MUDr. Köcher Martin CSc. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Peregrin Jan CSc.; MUDr. Raupach Jan Ph.D.; plk. MUDr. Charvát František Ph.D.; MUDr. Hořejš Josef CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Duras Petr (předseda RK); členové RK: MUDr. Boudný Jaroslav Ph.D. a MUDr. Chovanec Vendelín Ph.D.

Ve Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP proběhla ustavující schůze. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Štorek Josef Ph.D. (předseda); Ing. Tencer Anton (místopředseda); MUDr. Bc. Hlaváčková Dana (vědecký sekretář); Mgr. Nováková Šárka (pokladník); MUDr. Hrdlička Pavel (člen výboru). Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Wachsmuth Jiří (předseda RK); členové RK: Ing. Procházka Miroslav Ph.D. a Bc. Němečková Jolana.

V České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP proběhla ustavující schůze. Výbor bude pracovat ve složení: Mgr. Gregorová Jana (předseda); PharmDr. Fialová Daniela Ph.D. (místopředseda); PharmDr. Netíková Irena Ph.D. (vědecký sekretář); RNDr. Netočný Jiří (pokladník); PharmDr. Halačová Milada Ph.D. (členka výboru). Revizní komise bude pracovat ve složení: PharmDr. Kozáková Šárka MBA (předseda RK); členové RK: Mgr. Langmaierová Kateřina a Mgr. Maříková Martina.

Spolek lékařů Liberec ČLS JEP uspořádá seminář na téma: Novinky v anesteziologii (21.1.2011, Přednáškový sál KNL Liberec). Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP informuje o akci: 368. přednáškový večer Spolku lékařů Litomyšl (19.1.2011, Litomyšl, salonek hotelu Zlatá Hvězda).

Spolek lékařů Třinec ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Nemocnicí Podlesí a.s., Třinec Konferenci s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparací tkání RANDE 2011 (9.-10.6.2011, Třinec).

Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s. uspořádá 80. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (19.1.2011, Pardubice).

Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP informoval o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Blecha Jiří CSc. (předseda); prim. MUDr. Dlouhý Aleš (místopředseda); MUDr. Nývlt Miroslav (vědecký sekretář); MUDr. Faifrová Ivana (pokladník); členové výboru: MUDr. Brát Zdeněk; MUDr. Kvardová Alena; MUDr. Erlebach Libor; MUDr. Adam Jiří; MUDr. Hartman Jan. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Fuxová Alena (předseda RK); členové RK MUDr. Řehůřek Jiří a MUDr. Sombota Jiří.


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1)Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie. Opravné volby
2) Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii -2.kolo
3) Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof -2.kolo