Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 3.2.2010)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 3.2.2010)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
pořádá: pracovní schůzi na téma: Alergie 2010 – Změny kolem nás (11.3.2010, hotel Ambasador Praha); semináře na téma: Alergická onemocnění u dětí – správná diagnostika a terapie (15.2.2010, restaurace Gondola, Plzeň).


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
informuje o plánované akci: II. SNOWDERM - setkání členů Sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP ( 19.-20.2.2010, Špindlerův Mlýn).


Česká diabetologická společnost ČLS JEP
informovala o pořádání voleb. Nový výnor a RK bude nahlášen volební komisí.


Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP a Spolek lékařů v Brně ČLS JEP
budou pořádat XII. brněnský geriatrický den a 10. brněnsko-bratislavské sympozium (31.3.2010, FN Bohunice, Brno)


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informovala o konání voleb do výboru a revizní komise. Volby jsou dvoukolové a výsledky voleb budou známy 24.3.2010.


Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – Sekce gynekologie dětí a dospívajících
pořádá 42. konferenci Sekce gynekologie dětí a dospívajících s mezinárodní účastí (8.-10.4.2010, Anenské slatinné lázně Bělohrad).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
pořádá: Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje (11. 3. 2010, Plzeň)


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
informovala o změně termínu akce: 24. Pečenkovy epidemiologické dny (15.-17. 9. 2010, České Budějovice, Hotel GOMEL). Uspořádala seminář na téma: Alimentární nákazy (2.2.2010, Lékařský dům, Praha 2). Bude pořádat X. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny (10.-12.3.2010, Společenský dům Lázní Darkov, a.s., Karviná – Darkov);


Česká neurologická společnost ČLS JEP - Neuromuskulární sekce
bude pořádat Neuromuskulární kongres (6.-7.5.2010, Brno).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
, Odborná společnost a Sdružení PLDD, DK FN Plzeň, LF UK Plzeň pořádají XXII. Plzeňské pediatrické dny (19. -20.03. 2010, Plzeň, Hotel Primavera). Dny dětské endokrinologie - 11. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS ČLS JEP (12. -13. 02. 2010, Vrchlického divadlo, Louny).


České pediatrické společnosti JEP - Sekce intenzivní medicíny
, Fakultní nemocnice Plzeň, Spolek lékařů v Plzni pořádají akci: XVII. Celostátní pracovní konference Sekce intenzivní medicíny (SIM) České pediatrické společnosti JEP (ČPS JEP) s mezinárodní účastí (26.-28.3.2010, Černý Důl – Tetřeví boudy).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
s Revmatologickým ústavem pořádájí 60. Klinickou konferenci RÚ (26.3.2010, Lékařský dům, Praha 2).


Sexuologická společnost ČLS JEP
informuje o akci: XXII. Bohnické sexuologické dny (25.-26.2.2010, PL Bohnice, Praha).


Společnost pro neurovědy ČLS JEP
informovala o rezignaci RNDr. L. Andreje, CSc. ve funkci ve výboru k 1.3.2010. O novém členu výboru bude OS informovat.


Sekce laborantů a sester Společnosti pro transfúzní lékařství a sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP
, Česká asociace sester, Paďochova nemocnice Turnov pořádají XXII. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester „HARRACHOHORKY 2010“ (25.-27.4.2010, Hotel Sklář, Harrachov) další informace na www.nemtur.cz/harrachov.


Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP
pořádá ve dnech 20. - 22. 5. 2010 sympozium s pracovním názvem: Body contouring (UK - 3. LF, Praha 10).


Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
informuje o víkendovém vzdělávacím semináři (16.-18.4.2010, Srní, další informace na www.target-md.com).


Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
bude pořádat XXVI. Mezinárodní kongres SKVIMP ČLS JEP na téma: Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof (18. – 20. 2. 2010, Hradec Králové, Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice), další informace na : www.skvimp.cz


Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
a Česká psychoanalytická společnost IPA pořádají seminář na téma: Mezi láskou a nenávistí – ukázka terapeutického procesu s dívkou v prelatenci doprovázená kresbami (13.2.2010, Praha).


Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
informovala o složení výboru. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Odrážka Karel Ph.D. (předseda); prim. MUDr. Feltl David Ph.D. (místopředseda); Doc. MUDr. Soumarová Renata Ph.D. (vědecký sekretář); MUDr. Honová Hana (pokladník); členové výboru: RNDr. Judas Libor, prof. MUDr. Šlampa Pavel CSc., Ing. Horáková Ivana CSc., MUDr. Kubeš Jiří. Revizní komise bude pracovat ve složení: RNDr. Berkovský Petr (předseda RK); členové RK: MUDr. Macháňová Magda a MUDr. Kubecová Martina.


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
uspořádá celodenní seminář na téma: Možnosti akupunktury a jejich přidružených metod v gynekologii a porodnictví (20.02.2010, LD Praha 2).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádala konferenci na téma: Chřipka a bakteriální komplikace virových respiračních infekcí (2.2.2010, Lékařský dům, Praha 2).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Spolek lékařů v Ostravě ČLS JEP
uspořádají V. kongres Medicína katastrof (4.-5.2.2010, Hotel Voroněž, Brno).


Česká angiologická společnost ČLS JEP
pořádá XXXV. angiologické dny 2010 s mezinárodní účastí (25.-27.2.2010, Praha).


Společnost pro využití laseru v medicíně ČLS JEP
informovala o akci: Laser Europe 2010 (6-8.5.2010, La Pineda, Tarragona, Spain, další informace na www.lasereurope2010.com).


Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP
ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou 3. LF UK Praha pořádá konferenci na téma: Novinky v korektivní dermatologii (8.4.2010, Syllabova posluchárna 3. LF UK, Praha 10).


Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Popov Petr (předseda), místopředsedové: Doc. PhDr. Miovský Michal Ph.D. a MUDr. Jeřábek Petr Ph.D., MUDr. Randák Dušan (pokladník), členové výboru: PhDr. Frouzová Magdalena, PhDr. Csémy Ladislav, PhDr. Radimecký Josef Ph.D. MSc., Doc. MUDr. PhDr. Kalina Kamil CSc., MUDr. Mravčík Viktor. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Nevšímal Petr (předseda RK) , členové RK: PaedDr. Richterová Těmínová Martina a MUDr. Adameček David.


Společnost urgentní medicíny ČLS JEP
a Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje pořádají Karlovarské dny PNP 2010 (17.-19.2.2010, Karlovy Vary).


Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
informovala o akci International Congress on Epilepsy, Brain and Mind (18.-20.3.2010, Praha, Kongresové centrum U Hájků) další informace na www.epilepsy-brain-mind2010.eu ; IV. interaktivní kurz EEG a epileptologie (12.3.2010, Průhonice).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
bude pořádat IX. Celostátní konferenci Sekundární osteoporóza (8.-10.4.2010, Plzeň, další informace na www.smos.cz)


Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP
informovala o Sympoziu s názvem Body contouring (20.-22.5.2010, 3. LF UK, Praha 10).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o akcích: Bolesti břicha u dětí (21. 01. 2010, České Budějovice); Diferenciální diagnostika névů (20.1.2010, vinárna Atelier, Kladno); Vzdělávací seminář – obezita (9.2.2010, Plzeň); Sympozium pro praktické dětské lékaře a jejich sestry (13.2.2010, Hotel Krystal, Praha 6); Co alergolog může a pediatr ne, aneb kausální léčba alergie (17.2.2010, Vinárna Atelier, Kladno)


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
a Klinika nemocí z povolání LF UK a FN Hradec Královépořádají 22. Regionální seminář Kliniky nemocí z povolání LF UK a FN Hradec Králové (16.3.2010, Hradec Králové, posluchárna Rehabilitační kliniky FN HK ).


Centrum hyperbarické medicíny, Městské nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM), Fakulta zdravotnických studií, Ostravská Univerzita v Ostravě, Česká republika, Rakouská společnost potápěčské a hyperbarické medicíny (ÖGTH), Rakousko, Společnost pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu (GTÜEM), Německo, Národní centrum hyperbarické medicíny, Polská společnost anesteziologie, a intenzívní medicíny (PTAIT) – Sekce hyperbarické medicíny, Polsko
pořádají společnou mezinárodní konferenci I. STŘEDOEVROPSKÁ KONFERENCE HYPERBARICKÉ A POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY - II.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY (17. - 18. června 2010, Velké Karlovice, Spa hotel Lanterna)


Česká neuromodulační společnost ČLS JEP
informovala o složení výboru a RK. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Kozák Jiří Ph.D (předseda); MUDr. Hakl Marek Ph.D. (místopředseda); MUDr. Vrba Ivan (vědecký sekretář); MUDr. Hřib Radovan (pokladník); členové výboru: Doc. MUDr. Novák Zdeněk CSc., prof. MUDr. Houdek Michael CSc., Doc. MUDr. Hakl Lubomír CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Štětkářová Ivana CSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Chrastina Jan a MUDr. Urgošík Dušan CSc.


Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
informovala o průběhu a výsledku voleb na období 2009 -2013. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Kvasnička Jan DrSc.( předseda), Doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav CSc (místopředseda), MUDr. Jansa Pavel (vědecký sekretář), prof. MUDr. Krška Zdeněk CSc. (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Dulíček Petr Ph.D., MUDr. Salaj Peter, MUDr. Valenta Jiří, Doc. MUDr. Bauer Jiří CSc., prof. Ing. Dyr Jan Evangelista DrSc., RNDr. Hrachovinová Ingrid, prof. MUDr. Penka Miroslav CSc., prof. MUDr. Malý Jaroslav CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: as. MUDr. Kudrna Karel CSc. (předseda RK), členové RK: Doc. MUDr. Pleva Leopold CSc. a Ing. Hájková Jaroslava.


Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP
informoval o výsledku voleb do výboru a revizní komise, jedná se o novou OS. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Pohunek Petr CSc. (předseda), prof. MUDr. Křepela Karel CSc. (místopředseda), prof. MUDr. Kopřiva František Ph.D. (vědecký sekretář), MUDr. Turzíková Jarmila (pokladník), MUDr. Svobodová Tamara CSc. (člen výboru). Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Pohl Jindřich (předseda RK), členové RK: MUDr. Honomichlová Helena a MUDr. Honomichl Petr.


Spolek lékařů v Plzni ČLS JEP
informoval o novém složení výboru a RK. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Motáň Jiří CSc. (předseda), prim. MUDr. Chudáček Zdeněk Ph.D. (místopředseda), MUDr. Novák Jaroslav CSc. (vědecký sekretář), prim. MUDr. Choc Milan CSc. (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Kasal Eduard CSc., prim. MUDr. Kos Stanislav CSc., Doc. MUDr. Zavázalová Helena CSc., Doc. MUDr. Říčařová Renata CSc., prof. MUDr. Třeška Vladislav DrSc., MUDr. Šebor Jindřich. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Racek Jaroslav DrSc. (předseda RK), členové RK: Doc. MUDr. Sedláček Dalibor CSc. a MUDr. Pohořalá Eva.


Spolek lékařů v Třinci ČLS JEP
pořádá pracovní schůzi na téma: Neodkladná péče v pediatrii (24.2.2010, Kulturní dům Trisia, Třinec); ve spolupráci s Nemocnicí Podlesí, a.s. seminář na téma: Repetitorium komplexní léčby chronických ran (18.-19.3.2010, Třinec).


Spolek lékařů v Kyjově ČLS JEP
a Nemocnice Kyjov uspořádají semináře na téma: RHB u pacientů s poruchami rovnováhy. Krční nekrotizující fasitis a tonsilitis (11.2.2010, zasedací místnost Nemocnice Kyjov); Entezopatie z pohledu revmatologa (11.3.2010, zasedací místnost Nemocnice Kyjov)


Spolek lékařů v Plzni ČLS JEP
informuje o akci: Postgraduální lékařské dny Plzeň 2010 - Nádory. Epidemiologie. Způsob života. Výživové návyky. Prevence. Léčení. Význam stárnutí populace. – Varia (9.-10.2.2010, Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK).


Spolek lékařů v Litomyšli ČLS JEP
zve na 360. přednáškový večer SL na téma: Průjmová onemocnění a Clostridium difficile jako nově identifikovaný patogen (17.2.2010, Litomyšl).


Spolek lékařů v Chebu ČLS JEP
koná pracovní podvečer na téma Obecná a specializovaná paliativní péče (25.2.2010, Cheb); seminář na téma: Chirurgie štítné žlázy (18.2.2010, KHES, Cheb).


Spolek lékařů v Ostravě ČLS JEP
zve na pracovní večer SL na téma: Příprava pacienta před operací (25.2.2010, Ostrava) a Neuroonkologie (17.3.2010, Ostrava).


Spolek lékařů v Písku ČLS JEP
informuje o pracovní schůzi na téma: Ischemická choroba dolních končetin (18.2.2010, Písek).