Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 7.1.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 7.1.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
odborně garantuje Odborný seminář Průtoková cytometrie (14.1.2009, Praha). Bude pořádat pracovní schůzi: Bronchiální hyperreaktivita (12.2.2009, Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha). Zve na setkání alergologů a klinických imunologů které se koná při příležitosti 80.narozenin profesora MUDr. Václava Špičáka,CSc.: Pediatrický pohled na alergii a astma (15.1.2009, Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha)


Česká internistická společnost ČLS JEP
uspořádá Atractiv sympózia (10.2.2009, hotel Diplomat, Praha a 17.2.2009, Dvorana VUT, Brno).


České pediatrická společnost ČLS JEP
bude pořádat 8 seminářů na téma: Neprospívání kojenců a batolat (21.1. Praha, 4.2. Olomouc, 25.2. Hradec Králové, 25.3. Brno, 1.4. Ústí nad Labem, 15.4. Ostrava, 6.5. Liberec, 20.5. České Budějovice).


Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
informovala o proběhlých volbách. Výbor bude pracovat ve složení: prim. Doc. MUDr. Tošnerová Vlasta CSc. (předseda), prof. MUDr. Lewit Karel DrSc. (vědecký sekretář), prim. MUDr. Jandová Jana (pokladník), členové výboru: MUDr. Šnoplová Alena, MUDr. Roubalová Jana, as. MUDr. Vacek Jan, MUDr. Kobesová Alena. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Lohniská Eva (předseda), členové RK: MUDr. Nedělka Jiří, MUDr. Skalka Pavol.


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
bude pořádat Mezioborobý seminář Třeboň 2009 (12.-14.1.23009, Třeboň).


Ve Společnosti pro využití laseru v medicíně ČLS JEP
proběhly volby. Výbor pracuje ve složení: Doc. MUDr. Horák Ladislav DrSc. (předseda), místopředsedové: prof. MUDr. Hercogová Jana CSc. a prim. MUDr. Procházka Miroslav, prof. MUDr. Brychta Pavel CSc. (vědecký sekretář), JUDr. Frýda Přemysl (pokladník), členové výboru: prim. MUDr. Frey Tomáš CSc., MUDr. Adamcová Hana, prim. MUDr. Moidlová Marta, MUDr. Šmucler Roman CSc. Revizní komise pracuje ve složení: prim. MUDr. Diamantová Dominika (předseda RK), členové RK: prim. Doc. MUDr. Pašta Jiří CSc., MUDr. Kykalová Karolína.


Společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
pořádá odborný seminář pro dětské praktiky (30.1.2009, hotel Avanti Brno).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
uspořádá 10 seminářů na téma: Komunikace ve zdravotnictví (21.1., 22.1., 28.1., 4.2.,11.2., 12.2., 18.2., 19.2., 25.2., 26.2. 2009, Nemocnice Třinec). Semináře jsou pořádány ve spolupráci s Nemocnicí Třinec, p.o. Bude pořádat seminář na téma: Léčba bolesti (27.1.2009, Kulturní dům Trisia, Třinec).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP
informovala o 70. přednáškovém odpoledni pro pediatry a dětské sestry (21.1.2009, Pardubice).


Spolek lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP
pořádá 273. přednáškový večer SL věnovaný tématům z oboru oftalmologie (21.1.2009, Nové Město na Moravě).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
uspořádá přednáškový večer na téma: Celostní medicína – jak vzniká nemoc a jak se uzdravit (29.1.2009, hotel Central, Klatovy).