Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (10. schůze předsednictva 17.12.2008)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (10. schůze předsednictva 17.12.2008)

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
bude pořádat XVI. národní kongres ČSARIM ČLS JEP (1.-3.10.2009, České Budějovice, další informace na www.csarim2009.cz), XIV. Žaludovy dny (7.-8.4.2009, Ústí nad Labem, více informací na www.guarant.cz/zaludovydny2009).


Česká fyziologická společnost ČLS JEP
seznámila s plánovanými akcemi: 85. Fyziologické dny v roce 2009 (3.-5.2.2009, místo bude upřesněno); konference FEPS (12.-15.11.2009, Slovinsko); 88. konference německé fyziologické společnosti (22.-25.3.2009, Giessen).


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
informovala o odborných akcích na rok rok 2009: a) akce pořádáné OS: Kazuistiky (26.2.2009,Praha), IX. Brněnský pankreatologický den (6.3.2009, Brno),V. Diskuzní gastroenterologické dny (28. – 31.3.2009, Kaprun), Slovensko-český gastroenterologický kongres (11. – 13.6.2009, Ružomberok), Motilitní symposium (25.6.2009, Brno), Kongres České gastroenterologické společnosti (10. – 12.12.2009,Praha), b) akce garantované OS: Endoskopický workshop V.ročník (30.1.2009, Lighthouse, Praha), 10.Endoskopický den (19.2. 2009, IKEM Praha), Endoskopická resekce od A do Z - workshop (20.2.2009, Hotel Atom, Ostrava), XIII.Hradecké gastroenterol. dny (20. – 21.3.2009, Hradec Králové), Doporučené postupy v komplexní onkologické léčbě v gastroenterochirurgii (3.4. 2009, Loket), Aktuální gastroenterologie XXIV. ( 9. 4. 2009,Praha), Májové hepatologické dny (13. – 15.5.2009, Karlovy Vary), XI. Podzimní pražský den (1.10.2009, Praha), 8. ročník Intenzivní kurz IBD (30.10. – 31.10. 2009, Liblice), Moravský gastroenterologický den (6. – 7.11.2009, Kravsko), c) ostatní významné mezinárodní gastroenterologické akce: Gastroforum (21. – 24.1.2009, Starý Smokovec, Slovensko), Falk Workshop – Translational Research in Chronic Liver Diseases (29. – 30.1.2009, Germany , Heidelberg), IBD in Different Age Groups (27. – 28.3.2009, Španělsko, Madrid, Falk 168), Inflammation in the Intestinal Tract: Pathogenesis and Treatment (15. – 16.5.2009, Ukrajina, Kyjev, Falk 168), 10. symposium českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství (22. – 24.5. 2009, Hrubá Skála), DDW (30.5. – 4.6.2009, Chicago), IBD and IBS: Novel Mechanisms and Future Practice (11. – 12.9.2009, Velká Britanie, Glasgow, Falk 170), Part I. - Immune Mediated Liver Diseases Liver Konference (15. -16.10. 2009, Hannover, Germany, Falk), Part II. – Liver and Metabolic Syndrome (16. -18.10.2009, Hannover, Germany, Falk 171), UEGW (21. – 25.11.2009, Londýn, Velká Británie), Alkoholická jaterní nemoc a transplantace jater (4.12.2009, Praha)


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informovala o plánu akcí na rok 2009: Plán akcí SLG na rok 2009: 8. Kaprasův den – klinická genetika (18.3.2009, LD Praha); 24. Pracovní dny – Dědičné metabolické poruchy (květen 2009, datum bude upřesněno, místo konání: místo bude upřesněno); 13. onkogenetický den (12.6. 2009 , LD Praha); 42. Cytogenetická konference (10.–11.9. 2009, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno);Brněnský genetický den – Satelitní symposium v rámci doprovodného programu veletrhu Hospimedica Brno 2009 (23.10.2009, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno); XI. konference prenatální diagnostiky (5.11.2009, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno); 13. Celostátní konference DNA diagnostiky (26.-27.11.2009, Olomouc).


Česká internistická společnost ČLS JEP
informovala o plánovaných akcích ČIS na rok 2009: Vanýskův den (27.3.2009, hotel Voroněž, Brno, téma: Metabolický syndrom v širších souvislostech); Konference ambulantních internistů – Interní medicína pro praxi (2.-3.4.2009, Olomouc); XXVIII. Dny mladých internistů ČR a Slovenska (4.-5.6.2009, posluchárna Teoretických ústavů LFUP Olomouc); XVI. kongres České internistické společnosti (13.-16.9.2009, kongresové centrum Praha) a o plánovaných akcích SIS na rok 2009: Slovensko-polské setkání internistů (27.-29.3.2009, Bojnice); Dérerův memoriál (3.4.2009, Bratislava); Internistická konference-Aktuální otázky interní medicíny (4.6.2009, Trenčín); 137. internistický den: Mitochondriální medicína (16.10.2009, City hotel, Bratislava).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
nahlásila přehled akcí na rok 2009: Třeboň 09 - 17. ročník mezioborového semináře (12.-14.1.2009, Třeboň – Lázně Aurora); Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie při SEM ČLS JEP, téma: aktuality z parazitologie (20.-22.5.2009, Velké Karlovice); Tomáškovy dny (červen 2009, místo bude upřesněno); 23. Pečenkovy epidemiologické dny (22.-24.9.2009, Jihlava). Plánované úterní semináře v LD od 13.30 hodin se plánují na 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 6.10., 3.11., 1.12.)


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o akcích: Terapie antibiotiky u dětí (19.11. Ostrava ,4.12.2008 Brno); Sociální pediatrie a orgány v trestním řízení (20.11.2008, LD Praha); 10. dny dětské endokrinologie (13.14.3.2009, Hradec Králové)+; 4th International Symposium on New Horizont in Pediatric Neurology, Neurosurgery, and Neurofibromatosis (19.-19.3.2009, Eilat); XXXX. Konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS (2.-3.4.2009, Klímkovice); 30. jubilejní Pracovní dny dětské nefrologie spolu se setkáním dětských urologů (21.-23.5.2009, Třeboň); 16. Ústecký pediatrický den (30.5.2009, Ústí nad Labem); The 42nd Annual Meeting of ESPGHAN (3.-6.6.2009, Budapešť); Pediatric Nephrology Spring Meeting (28.-31.3.2009, Amsterdam); 21st Annual Meeting of Europ. Academy of Chilldhood Disablity (4.-6.6.2009, Vilnius, Lithunia); 32nd ECFS Annual Konference (10.-13.6.2009, Brest, Francie); 47. Jahrestatung de Österrechischen Gesellschaft für Kinder – und Jugenheilkunde (1.-3.10.2009, Graz); 2nd Congress of the European Academy of Pediatrics (formely CESP) 24.-28.10.2009, Nice, dlaší informac na www.kenes.com/paediatrics.


Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
podala přehled o plánovaných akcích na rok 2009: 30. Imunoanalytické dny (19.-21.4.2009, Jihlava); Prac.dny sekce pro fyziku, elektroniku a VT (23.-24.4.2009, Opava); 30. Pracovní dny radiofarmacie (3.-5.6.2009, Hradec Králové); 46. Dny nukleární medicíny (16.-18.9.2009, Olomouc); 27. Klinický den ČSNM (4.4.2009, Praha) 15. Pracovní den sekce NZP ČSNM a ČAS (27.3.2009, Praha); Podzimní konference ČAS a ČSNM (22.-23.10.2009, Brno)


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
schválila dne 16.10.2008 v Olomouci založení nové sekce Intenzivní péče. Sekce bude pracovat ve složení: MUDr. Petr Jakubec (předseda), MUDr. Libor Fila (1. místopředseda), MUDr. Vladimír Koblížek (2. místopředseda), MUDr. Pavel Turčáni (vědecký sekretář,jednatel).


Společnost soudního lékařství ČLS JEP
informovala o plánu akcí na rok 2009: XVII. Ostravské dny forensních věd (7.-9.10.2009, Ostravice) 2. Trilaterální sympozium (17.-19.6.2009, Rožnov pod Radhoštěm) spolupráce s OS úrazové chirurgie ČLS JEP.


Společnost sociální pediatrie ČLS JEP
informovala o složení výboru a RK. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Schneiberg František (předseda), MUDr. Neduchalová Anna (místopředseda), Doc. MUDr. Kukla Lubomír CSc. (vědecký sekretář), členové výboru: MUDr. Hammerová Zora, MUDr. Peřinová Drahomíra, MUDr. Lukešová Jaroslava, MUDr. Novotný Zdeněk. RK bude pracovat ve složení: MUDr. Vorlíčková Petra (předseda RK), členové RK: MUDr. Kašparová Martina, Kozlová Milena. Funkce pokladníka zatím nezvolena, bude se projednávat na zasedání v lednu 2009.


Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
informovala o plánovaných akcích na rok 2009: Kurz neinvazivní laseroterapie pro fyzioterapeuty a lékaře (20.-21.3.2009, Brno); Úvodní kurz v laseroterapii a Plzní magnetoterapii (3.-5.4.2009, Praha); Laser v experimentu (19.5.2009, Olomouc); Medicína katastrof (15.-17.6.2009, Zlín); 37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society (26.-29.8.2009, Hotel Diplomat Praha, informace na www.crbs.cz a nebo na www.err09.org); Školení v problematice laseroterapie a dalších fyzikálních metod (17.10.2009, Praha); Úvodní kurz v laseroterapii a Plzní magnetoterapii (27-29.11.2009, Praha); Možnosti diagnostiky dávky záření pomocí ukazatelů molekulární biologie (7.12.2009, Hradec Králové).


Česká angiologická společnost ČLS JEP
bude spolupracovat na PragueAngio 2009 (13.1.2009, sál Autoklubu ČR Praha 1, další informace na www.pragueangio.cz).


Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
bude pořádat III. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny (13.-15.5.2009, Hradec Králové, další informace na www.csimkongres2009.cz).


Společnost pro pojivové tkáně s Odbornou společností ortopedicko-protetickou ČLS JEP
budou příští rok pořádat: 14. Kubátův podologický den: Biomechanika a patobiomechanika vrozených a získaných vad pohybového ústrojí na makro-, meso-, mikro- a nano-úrovních: diagnostika a léčení (18. 4.2009, LD Praha); The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium (in the frame of the 5th Anthropological Congress of Aleš Hrdlička): Orthopaedic Anthropology (3.-5. září 2009; LD).


Spolek lékařů Zlín-Uherské Hradiště-Kroměříž-Vsetín
informoval o plánu akcí na nejbližší období: Biochemická problematika (20.11.2008, Zlín); Molekulární základy diabetu (15.1.2009, Zlín); Onkohematologie (19.2.2009, Zlín); Mezioblastní seminář (21.5.2009, Luhačovice).


Spolek lékařů Karlovy Vary ČLS JEP
informoval o proběhlých akcích: Miniinvazivní,laparoskopické přístupy v urologii (22.10.2008, Nemocnice Karlovy Vary); Larvální terapie (12.11.2008, Nemocnice Karlovy Vary); Chlopenní vady (26.11.2008, Nemocnice Karlovy Vary). Informoval o konání voleb, které proběhnou na začátku roku 2009.


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
informoval o plánu přednášek na rok 2009: přednáška MUDr. Mikula (26.2.2009, Karviná); MUDr. Lipina (23.4.2009, Karviná); doc. MUDr. Pleva, CSc. (5.11.2009, Karviná).


Ve Spolku lékařů Liberec ČLS JEP
proběhly volby. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Pavel Lang (předseda), prim. MUDr. Jan Marušiak, CSc. (vědecký sekretář), MUDr. Michael Šíp (pokladník), členové výboru: MUDr. Petr Richter, CSc., MUDr. Kateřina Absolonová. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Tomáš Klimovič (předseda RK) a členové RK: prim. MUDr. Jiří Janata, prim.MUDr. Magda Macháňová.


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
informoval o plánu akcí na rok 2009: Urologický seminář (18.2.2009, Opava); Seminář očního oddělení (18.3.2009, Opava); Gerontopsychiatrický den (8.4.2009, Opava); Seminář ORL oddělení (17.4.2009, Opava); 41. Jarní opavský lékařský den – operační obory (22.5.2009, Opava); Seminář interního oddělení (3.6.2009, Opava); Pediatrický seminář (23.9.2009, Opava); Večer praktických lékařů (21.10.2009, Opava); 2. Psychosomatický den (6.11.2009, Opava); 41. Podzimní opavský lékařský den – komplement (20.11.2009, Opava). Projednal přípravu korespondenčních voleb, návratka je do 20.12.2008. Zajištění rozeslání volebních lístků přijal MUDr. M. Dobeš. Nový výbor by se měl setkat na začátku roku 2009.


Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP
uspořádal přednáškový večer k 55. výročí založení Oddělení lékařské mikrobiologie v Trutnově (25.11.2008, Oblastní nemocnice Trutnov); přednáškový večer ve spolupráci s Ortopedickým odd. ON Trutnov (16.12.2008, ústavní jídelna Nemocnice Trutnov).


Česká urologická společnost ČLS JEP
informovala o složení nového výboru: doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. (předseda), místopředsedové: doc. MUDr. Ladislav Karolín, CSc. a prim. MUDr. Jan Hiblbauer, MUDr. Michaela Matoušková, členové výboru: doc. MUDr. Richard Fiala, CSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Míťa Rosenberg, MUDr. Jaroslav Jelínek, doc. MUDr. Marek Babouk, CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Aleš Petřík Ph.D., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. (předseda RK bude nahlášen do 20.12.2008 předsedovi OS).