Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (10. schůze předsednictva 23.12.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (10. schůze předsednictva 23.12.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
nahlásila pořádané akce: 9. ročník setkání lékařů ČR a SR (12.-13.3.2010, Zámek Litomyšl); Lipovské dermatovenerologické fórum (7.-10.1.2010, Lázně Dolní Lipová), tato akce je pořádána Klinikou nemocí kožních a pohlavních LFUK FNKV ve spolupráci s ČSAKI ČLS JEP; Zvládnutí anafylaxe v alergologicko-imunologické praxi (20.1.2010, Praha a 26.1.2010, Brno).


Společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
informuje o plánovaných akcích na rok 2010: XVII. Kongres ČSARIM (9.-11.9. 2010, Zlín);IV. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny (12.-14.5. 2010, Brno);VI. celostátní konference Umělá plicní ventilace (16.-18.2. 2010, Mladá Boleslav). Převzala záštitu nad akcemi na rok 2010 XII. PG kurz Sepse a MODS (26.-29.1. 2010, , Ostrava);Sympozium Ventilační a anesteziologická technika (7.4. 2010, ČSZT, Praha); XII. Kardioanesteziologické vědecké dny (15.-16.4. 2010, Pardubice); XIV. Minářovy dny (22.-23.4. 2010, Plzeň) VI. Anesteziologické dny Vysočiny (21.-22.10. 2010, Jihlava); XIX. Hoderův den (11.11. 2010, Průhonice). Schválila vznik nové sekce – Sekce ultrazvukových metod (předseda sekce: doc. MUDr. Balík Martin, PhD.)


Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
informovala o konání 12th European Congress of Endokrinology (24.-28.4.2010, kongresové centrum Praha, další informace na www.kpc.cz/an/).


Česká fyziologická společnost ČLS JEP
připravuje 86. Fyziologické dny (9.-11.2.2010, Fyziologický ústav 1. LFUK, Praha).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s ÚHKT Praha
uspořádala seminář na téma: Genetické mapování jako nástroj identifikace genů (23.11.2009, seminární místnost budovy C ÚHKT Praha).


Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP
informovala o založení Komise pro gynekologickou cytologii. Vznik komise byl inicializován na základě závěrů z jednání výboru ČGPS 11.9.2009.


Česká internistická společnost ČLS JEP
připravuje dvoukolové volby do výboru a revizní komise (na období 2010 – 2014). O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován. Uspořádala V. Mělnický internistický den (26.11.2009, hotel Ludmila, Mělník).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
uspořádala Regionální seminář v oboru klinické biochemie ( 15. 12. 2009, Hradec Králové); XXVII. Regionální pracovní dny klinické biochemie (2.-4.12.2009, Karlova Studánka).
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Československá společnost mikrobiologická
uskutečnili seminář na téma: Novinky v mikrobiologii (1.12.2009, LD Praha).


Společnost českých patologů ČLS JEP, Česká sekce mezinárodní akademie patologů a oddělení patologie MěN Ostrava
uspořádali Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů (9.12.2009, MěN Ostrava).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s DK FN a LF UK Plzeň
uspořádala Regionální pediatrický seminář – kasuistiky (26.11.2009, Plzeň).


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
informovala o první informaci ohledně XVI. kongresu Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickém společnosti ( 17.-19.2.2010, Bratislava).


Psychiatrická společnost ČLS JEP – prof. Trtílková informovala o záměru pedopsychiatrů založit samostatnou pedopsychiatrickou společnost v rámci ČLS JEP (zápis ze schůze ve dnech 6. a 8. 11.2009)


Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: as. MUDr. Vacek Jan (předseda), místopředsedové: MUDr. Míková Vladislava a prim. MUDr. Hnátek Jiří, Doc. MUDr. Votava Jiří CSc. (vědecký sekretář), MUDr. Nedělka Jiří (pokladník), členové výboru: MUDr. Skalka Pavol, MUDr. Roubalová Jana, Doc. PaedDr. Kolář Pavel Ph.D., MUDr. Volejník Václav CSc., Doc. MUDr. Jandová Dobroslava, Doc. MUDr. Kříž Vladimír CSc., MUDr. Kadlec Miloslav, prim. Doc. MUDr. Tošnerová Vlasta CSc., prof. MUDr. Opavský Jaroslav CSc.. Revizní komise bude pracovat ve složení PhDr. Herbenová Alena (předseda), členové RK: prof. MUDr. Pfeiffer Jan DrSc., Bc. Mlčochová Eva. Informovala o plánované akci: III. Janskolázeňské symposium (14.-16.1.2010, Janské Lázně).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
informovala o volbách. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Vencovský Jiří DrSc. (předseda), Doc. MUDr. Horák Pavel CSc. (místopředseda), prof. MUDr. Pavelka Karel DrSc. (vědecký sekretář), Doc. MUDr. Bečvář Radim CSc. (pokladník), členové výboru: MUDr. Augustinová Sevda, MUDr. Němcová Dana, MUDr. Olejárová Marta CSc., Korandová Jana, MUDr. Šenolt Ladislav Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Sedláčková Marie (předseda RK), členové RK: MUDr. Štolfa Jiří a MUDr. Vítek Petr.


Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a LF MU
informovala o semináři: Neodkladná péče při kardiopulmonální resuscitaci (9.12.2009, ILF Praha).


Společnost medicínského práva ČLS JEP
informovala o konání semináře: Právní aspekty činnosti lékaře v oblasti vězeňské služby (11.11.2009, LD Praha).


Česká lékařská akupukturistická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb na období 2009-2014. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Fildán Ladislav (předseda), MUDr. Prokeš Pavel (místopředseda), prim. MUDr. Stránecký Milan (vědecký sekretář), MUDr. Vančuříková Zuzana (pokladník), členové výboru: MUDr. Brychtová Vladimíra, MUDr. Strnad Michal, MUDr. Strnad Michal, MUDr. Čutová Helena, MUDr. Saidová Zinaida, MUDr. Kalinová Lenka. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Sedláček Petr (předseda RK), členové RK: MUDr. Vondřich Ivan a MUDr. Kohoutová Ludmila.


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádala konferenci na téma: Nemocní s imunodeficitem různého původu, nedonošenci v neonatologické intenzivní péči (1.12.2009. LD Praha).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
informovala o akcích, které bere na vědomí či je garantuje. Akce s vědomím OS: 5. kongres medicíny katastrof (MEKA) (4.-5. 2. 2010,Brno); 11th European Congress of Trauma end Emergency Surgery (16.-18. 5. 2010, Praha); 7. národní kongres společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (23.-24. 9. 2010, Brno) II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství (1.3.10.2010, Mikulov) Akce s garancí OS: IV. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí (7.-9. 4. 2010, Rožnov pod Radhoštěm); V. Traumatologický den v Praze (27.5.2009, Hotelu Globus, hlavní téma: Sdružená poranění hrudníku a břicha); Liberecké dny úrazové chirurgie, workshop na kadaverech (10.-11. 6. 2010, Liberec); X. Ostravské traumatologické dny (6.-8. 10. 2010, Rožnov pod Radhoštěm)


Lymfologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Eliška Oldřich DrSc. (předseda), MUDr. Wald Martin (vědecký sekretář), MUDr. Houdová Hana (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Benda Karel DrSc., MUDr. Pavlasová Věra, MUDr. Vlasák René, MUDr. Navrátilová Zuzana Ph.D. Složení revizní komise MUDr. Zajíc Petr MBA (předseda), členové RK: Doc. PhDr. Bendová Marcela Ph.D. a MUDr. Wittnerová Milena.


Česká angiologická společnost ČLS JEP s II. interní klinikou kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha za podpory Nadačního fondu VFN
uspořádá seminář: PragueAngio 2010 (12.1.2010, sál Autoklubu ČR). Informuje o pořádání kongresu: XXXV. Angiologické dny 2010 s mezinárodní účastí (25.-27.2.2010, hotel Diplomat, Praha, další informace na www.angiologie.cz).


Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou 3. LFUK
uspořádala konferenci: Novinky v korektivní dermatologii (26.11.2009, Syllabova posluchárna 3. LFUK).


Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
informovala o akci Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje: Karlovarské dny PNP 2010 (17.-19.2.2010, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, další informace na www.zachrankakv.cz/pnp2010


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a SPLDD ČR regionu Praha a Středočeského kraje
informovali o akcích na rok 2010: Problematika streptokokových infekcí (7. 1. 2010, LD Praha), Novinky v metodice kojení (4. 2. 2010, LD Praha), Imunologická tolerance (4. 3. 2010, LD Praha), Banka pupečníkové krve ČR (6. 5. 2010, LD Praha), Rehabilitace adolescentů (3. 6. 2010, LD Praha), Co by měl pediatr vědět o andrologii (2. 9. 2010, LD Praha),Vztahy mezi růstem, výživou a menstruačním cyklem v normě a patologii (7. 10. 2010, LD Praha), Fyziotherapie kojenců (4. 11. 2010, LD Praha), Nikotinismus a jeho léčba u dětí a mládeže (2. 12. 2010, LD Praha), 4. Kongresu primární péče (26.-27.2.2010, TOP Hotel, Praha, další informace na www.detskylekar.cz ). Uspořádala akce: Komplexní péče o nedoslýchavé děti pro PLDD (21.11.2009, Hotel Park Inn, Ostrava); Novinky v očkování (8.12.2009, hotel Kladno); Komunitní pneumonie, imunita, očkování (7.12.2009, Obříství); Klíšťová encefalitida, Očkování proti pneumokokům (26.11.2009, hotel Bergamo, České Budějovice).


Společnost lékařské etiky ČLS JEP
informovala o změně názvu sekce. Dne 18. prosince 2009 byla schválena změna názvu "sekce krizové asistence" a tato sekce se bude nadále jmenovat "Sekce spirituální péče".


Spolek lékařů Zlín-Uherské Hradiště-Kroměříž-Vsetín ČLS JEP
projednal program na nejbližší schůze SL: Gastroenterologické téma (19.11.2009, zajistí Interní klinika Zlín); Ortopedická tématika (17.12.2009, zajistí ortopedické odd. Zlín).


Spolek lékařů Praha ČLS JEP
nahlásil termíny přednáškových večerů s diskusí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31: Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN (25.1.2010, LD Praha); Klausův večer; Přednáškový večer I.chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN (1.2.2010, LD Praha),Kukulův večer. Pokročilá interdisciplinární spolupráce; Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN (8.2.2010., LD Praha) Charvátův večer; Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze (15.2.2010., LD Praha) Maydlova přednáška.Hirschsprungova choroba; Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady (22.2.2010, LD Praha 2), Jonášův večer; Přednáškový večer Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol (1.3.2010, LD Praha) Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN (8.3.2010, LD Praha), Seklův večer. Prenatální genetická péče; Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN (15.3.2010, LD Praha), Pelnářův večer. Kasuistická sdělení; Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha (22.3.2010, LD Praha), Syllabův večer; Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol (29.3.2010, LD Praha), Kafkův večer,Dětská chirurgie.


Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP
uspořádal přednáškový večer pořádaný na počst 55. výročí založení Oddělení mikrobiologie v Trutnově (24.11.2009, Oblastní nemocnice Trutnov).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
pořádal pracovní večery SL na téma: Hojení ran (26.11.2009, Hotel Park Inn, Ostrava); Angiologický večer (3.12.2009, Hotel Park Inn Ostrava)


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
uskutečnil přednášku na téma: Fixní kombinace inhibitoru ACE a blokátoru kalciového kanálu - optimální volba? (11.11.2009, Strakonice); 32. Strakonický seminář (4.12.2009, Strakonice).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
informoval o večeru SL na téma: Léčba osteoporosy – aktuální informace ( hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informoval o semináři s tématy: Co by měl vědět lékař gynekolog, urolog a praktický lékař o sexualitě ženy a Klinický význam HPV očkování, nová data (26.11.2009, KHS Cheb).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
uspořádal seminář: 120 let Psychiatrické léčebny v Opavě (1.12.2009, Opava) a Internistický seminář-Indikace k chirurgickému řešení vybraných chlopenních vad a Indikace ke koronarografii, kasuistiky (6.11.2009, aula Slezské univerzity Opava, ve spolupráci s Kardiologickou klinikou FN Ostrava a interním odd. Slezské nemocnice v Opavě).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
plánuje: Večer TTransfúzního oddělení (21.1.2010, Hotel v Klášterní, Liberec).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
uspořádal 358. přednáškový večer (2.12.2009, Litomyšl).


Ve Spolku lékařů Pelhřimov ČLS JEP
byly sečteny volební hlasy a členové byli obesláni se souhlasem s kandidaturou. Další informace o výsledku budou sekretariátu ČLS JEP předloženy v nejbližší době. Informoval o Pelhřimovských chirurgických dnech (20.-21.11.2009, Pelhřimov).