Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 25.2.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 25.2.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
garantuje symposium: VIII. Setkání lékařů ČR a SR, téma: Astma, alergie a imunita z různých pohledů (29.-30.5.2009, Zámek Litomyšl, další informace na www.astma-litomysl.wz.cz)


Česká diabetologická společnost ČLS JEP
připravuje: 45. Diabetologické dny (23.-25.4.2009, Luhačovice, informace na www.diadny.cz ); II. ročník setkání diabetologického týmu a psychiatry, psychology a psychoterapeuty – Psychologická péče pro pacienty s diabetem (20.-21.3.2009, Iris Congress hotel, Praha, další informace na www.js-partner.cz/diabetes.psychologicka-pece).


Geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP, Spolek lékařů v Brně ČLS JEP, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství FN a MU Brno, Slovenská geriatrická a gerontologická společnost
budou pořádat XI. Brněnský geriatrický den a 15. výroční kongres ČGGS ČLS JEP (19.-20.3.2009, kinosál FN Brno Bohunice).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP bude pořádat XVI. Česko-slovenskou konferenci o hemostáze a trombóze s mezinárodní účastí (21.-23.5.2009, Hradec Králové, další informace na www.hemostaza09.cz ).


Česká internistická společnost ČLS JEP
bude pořádat XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (13. – 16. září 2009, Kongresové centrum Praha)


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
bude pořádat 23. Pečenkovy dny 2009 (22.-24.2009, Jihlava), seminář na téma: Myotické infekce – spolupráce laboratoře a kliniky (3.2.2009, LD Praha).


Česká neurologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XXIV. České a slovenské dny mladých neurologů a XI. Obnovené moravskoslezské dny (14.-16.5.2009, hotel Belária, Hradec nad Moravicí, přihláška a další informace na www.smn.cz ).


Společnost českých patologů ČLS JEP
informovala o důležitých akcích: Český sjezd patologů (17.-18.4.2009, Litomyšl); Česko-slovenský sjezd patologů (23.-24.9.2009, Mikulov); zasedání Poradního sboru (5.6.2009, Hradec králové).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o připravovaných akcích: 7. minisymposium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (20.4.2009, Hotel Atom Ostrava); X. Teyschlův pediatrický den (14.2.2009, Aula MU Brno, další informace na www.fnbrno.cz/konference); 6. evropské setkání Mezinárodní společnosti novorozeneckého screeningu (26.-28.4.2009, Praha, další informace na www.guarant.cz/isns/Text/welcome); 27th Annual Meeting of the European Society for Paeditric Infectious Diseases – ESPID 2009 (9.-13.6. 2009, Brusel, Belgie, informace na www.kenes.com/spid ); 4th Europediatrics Congres (3-6.7.2009, Moskva, informace na www.europaediatrics2009.org); 26th International Pediatrics Association Congress of Pediatrics – IPA 2010 (5.-9.8.2010, JOhannesburg, Jižní Afrika, informace na www.kenes.com/ipa/Pages/Home.aspx). Ve společnosti proběhly volby. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Janda Jan CSc. (předseda), místopředsedové: prim. MUDr. Gut Josef, prof. MUDr. Mihál Vladimír CSc., Doc. MUDr. Pozler Oldřich CSc. (vědecký sekretář), prim. MUDr. Smrčka Vladislav (pokladník), členové výboru: prim. MUDr. Wiedermann Jaroslav CSc., MUDr. Mathonová Jana, prim. MUDr. Hrdlička René, prof. MUDr. Slaný Jaroslav CSc., MUDr. Ryba Luděk. RK bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Souček Jiří (předseda RK), členové: MUDr. Lád Václav, prim. MUDr. Svojsík Milan.


Psychiatrická společnost ČLS JEP
informovala o: Praktickém kurzu psychoterapie sexuálních dysfunkcí (pořádá ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP, od 8.-12.6.2009, Kroměříž, další informace na kratochvils@plkm.cz); XIV. Celostátní konferenci biologické psychiatrie s mezinárodní účastí (10.-13.6.2009, Luhačovice, podrobné informace na http://LMC.luhacovice.cz/psych ).


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XIII. Dny mladých pneumologů a ftizeologů (13.3.2009, LD Praha 2, koordinátoři akce jsou: prof. Homolka Jiří a doc. Urban Štefan); XV. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti (25.-28.6.2009, Top Hotel Praha, další informace na www.fileno.cz/cpfs ).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
připravuje 58. klinickou konferenci RÚ Praha (10.4.2009, LD Praha).


Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP
informovala o plánu akcí na rok 2009: 7. Jandův Myoskeletální den, 20. 4. 2009, Lékařský dům Praha); Konference Myoskeletální Medicíny (se bude konat tentokrát ve dnech 16. a 17.10.2009 na Slovensku. Místo konání bude upřesněno); ORP CENTRUM s.r.o., Praha 6 a Ortopedicko-traumatologické oddělení Oblastní nemocnice SČK Kladno, pořádají 5. února 2009 I. Multioborový odborný kongres „Noha – funkce, diagnostika a léčba“, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 3, Praha 6.


Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP bude ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou 3. LF UK Praha
pořádat konferenci (9.4.2009, Syllabova posluchárna 3. LF UK Praha 10 – Vinohrady).


Česká obezitologická společnost ČLS JEP
informovala o rozhodnutí sločené konference „Obezitologie & bariatrie 2009“ (8.-10.10.2009, případně 15.-17.10.2009) Hradec Králové).


Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP a Společnost ortopedicko-protetická ČLS JEP
budou pořádat The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium Topic: Orthopaedic Anthropology (2.-5.9.2009, LD Praha 2) a 14. Kubátův podologický den: „ Biomechanika a patobiomechanika, diagnostika a léčení vrozených a získaných vad pohybového ústrojí na makro-, meso-, mikro- a nano-úrovních“ (18.4.2009, LD Praha2).


Společnost pro onemocnění skeletu ČLS JEP
bude pořádat odborný seminář: Kost jako živá tkáň II (11.2.2009, Kongresový sál České národní banky).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii a Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
pořádají IV. kongres Medicína katastrof (4.-5.2.2009, Hotel Voroněž Brno).


Česká liga proti epilepsii ČLS JEP a Centrum pro epilepsii a epileptochirurgii FTN
pořádají III. interaktivní kurz EEG epileptologie (13.3.2009, Průhonice u Prahy).


Společnost pro metabolické onemocnění skeletu ČLS JEP
převzala odbornou garanci nad seminářem „Kost jako živá tkáň II “ (11.2.2009, Kongresový sál české národní banky, Praha) a informovala o přípravě XII. Kongresu SMOS a SOMOK (1.-3.10.2009, Vysoká škola báňská, Univerzita Ostrava).


V Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
proběhly volby. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Cabrnochová Hana (předsedkyně), MUDr. Marek Jiří (místopředseda), MUDr. Roškotová Olga (vědecký sekretář), MUDr. Rytíř Milan (pokladník), členové výboru: MUDr. Liška Jiří CSc., MUDr. Adamová Zdenka, MUDr. Procházka Bohuslav. RK bude pracovat ve složení: MUDr. Růžková Renáta (předseda RK), členové RK: MUDr. Aronová Jarmila, MUDr. Králová Bohuslava. OS informovala o 3. Kongresu primární péče (27.-28.2.2009, Top Hotel Praha), veškeré informace budou k dispozici na www.splcr.cz , www.detskylekar.cz a www.ahou.cz .


Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP a Česká hematologická společnost ČLS JEP
budou pořádat celostátní konferenci laborantů a sester „Špindlhorky 2009“ (26.-28.4.2009, Hotel Arnika, Špindlerův Mlýn).


Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP
informovala o akcích: 43. dny dětské neurologie (14.-16.5.2009, Třeboň); IX. Českokrumlovský seminář dětské neurologie (6.-7.11.2009, Český Krumlov); 11. brněnské setkání dětských neurologů a pediatů (20.11.2009, Brno).


Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
informovala o změnách ve výboru a RK, které vznikly na základě odstoupení MUDr. Vladimíra Borůvky (člena výboru). Výbor i RK byl doplněn. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Roček Miloslav CSc. (předseda), prof. MUDr. Krajina Antonín CSc. (vědecký sekretář), prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc. (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Peregrin Jan CSc., Doc. MUDr. Köcher Martin CSc., MUDr. Lojík Miroslav Ph.D., prim. MUDr. Charvát František Ph.D. RK bude pracovat ve složení: MUDr. Raupach Jan Ph.D. (předseda RK), členové RK: prim. MUDr. Janoušková Ladislava CSc., prim. MUDr. Hořejš Josef CSc.


Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
bude pořádat: III.Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dětí a dospělých (13.-15.5.2009, Hradec Králové) a převzala záštitu nad těmito akcemi: 11.postgraduální kurz Sepse MODS (20. - 23.1. 2009, Ostrava); Žaludovy dny (8.-9.4.2009, Ústí nad Labem); XVI. ČSARIM kongres (1.-3.10. 2009, České Budějovice).


Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP
informovala o Ustavující schůzi, která proběhla 14.2.2009 (LD Praha). Výbor a revizní komise budou pracovat ve složení: MUDr. Mgr. Opatrná Marie Ph.D. (předseda), místopředsedové: Brabcová Soňa, MUDr. Hrnčiarik Michal, Doc. MUDr. Hach Petr CSc. (vědecký sekretář), Mgr. Stretti Sylvie (pokladník), členové výboru: Mgr. Málek Vlastimil, Doc. MUDr. Trněný Marek CSc., prof. MUDr. Marek Josef DrSc., Mgr. Volný Vladislav, Koudelková Zuzana, Ing. Šot Miroslav, Doc. MUDr. Čáp Jan CSc., MUDr. Maršák František. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Hojerová Markéta (předseda RK) členové RK: PhDr. Šturma Jaroslav, Stanieková Vanda.


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Kabelka Ladislav Ph.D. (předseda), prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (čestný předseda), místopředsedové: MUDr. Kalvach Zdeněk CSc., Marková Alžběta, MUDr. Sláma Ondřej (vědecký sekretář), Mgr. Prokop Jiří Ph.D. (pokladník). Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Skála Bohumil Ph.D. (předseda RK), členové RK: MUDr. Palasová Dagmar, MUDr. Maláska Jan Ph.D.


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
nahlásil plánované semináře na rok 2009: Urologický seminář (4. 3.2009), Seminář očního oddělení (18.3.2009); Gerontopsychiatrický den (8. 4.2009); Seminář ORL oddělení (17.4.2009); 41. Jarní opavský lékařský den– operační obory (22.5.2009); Seminář interního oddělení (3. 6.2009); Pediatrický seminář (23. 9.2009);Večer praktických lékařů (21.10.2009); 2. Psychosomatický den (30. 10.2009); 41. Podzimní opavský lékařský den – komplement (20.11.2009); Psychiatrický slavnostní seminář při příležitosti výročí 120. let PL v Opavě (2.12.209)


Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP
uspořádal přednáškové večery: ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým odd. ON (20.1.2009, Oblastní nemocnice Trutnov), ve spolupráci s Neurologickým odd. ON (17.2.2009, Oblastní nemocnice Trutnov).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
pořádá seminář na téma: Ortopedie (25.2.2009, KD Trisia, Třinec).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
pořádá přednáškový večer na téma: Karcinom prsu (4.2.2009, Litomyšl).


Spolek lékařů českých v Praze ČLS JEP
uvedl přehled pravidelných přednáškových večerů (duben – červen 2009, vždy od 17,00 hodin v Lékařském domě Praha). Hennerův večer – K 80. narozeninám prof. MUDr. Jiřího Tichého, DrSc. (6.4.2009); Traplův večer – Prenatální diagnostika (20.4.2009); Popelkův večer – Onemocnění a poranění hlezenného kloubu (27.4.2009); Kafkův večer – Dětská chirurgie (4.5.2009); Purkyňův večer – 140. výročí úmrtí J.E. Purkyně (11.5.2009); Polákův večer – 50 let od vydání knihy prof. E. Poláka „Kapitoly o fysiologických předpokladech v chirurgii hrudní“ (18.5.2009); Prušákův večer – Idiopatické střevní záněty-nové trendy (25.5.2009); 11. Večer slovenských lekárov Bratislava – Oxidačný stres a jeho účast v patológii niektorých ochorení (1.6.2009).


ČLS JEP ve spolupráci s firmou MSD
pořádala odborný seminář na téma: HPV Vakcinace z různých pohledů (4.2.2009, Lékařský dům, Praha), převzala záštitu nad Jarními semináři o bolesti 2009 „Opioidy v léčbě bolesti“ (7.4.2009, kinosál FN Motol, Praha); (11.5.2009, Šafránkův pavilon LF UK, Plzeň); 11.6.2009 (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, sál Uran, České Budějovice), informace a registrace – www.seminarebolest.cz ).