Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 3.3.2010)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 3.3.2010)

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Anesteziologicko – resuscitační klinika LF UK a FN Plzeň
pořádají XIV. Minářovy dny - Perioperační medicína a ošetřovatelská péče (22. – 23. 4. 2010 Kongresová centra Parkhotelu Plzeň & Golden Fish Hotel Apartments, Plzeň, další informace na www.minarovydny2010.cz ).


Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Marek Josef DrSc. (předseda), místopředsedové: MUDr. Kodedová Dagmar, prof. MUDr. Lebl Jan CSc. a prof. MUDr. Kršek Michal CSc., prof. MUDr. Hána Václav CSc. (vědecký sekretář), Doc. MUDr. Vlček Petr CSc. (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Šnajderová Marta CSc., MUDr. Vrbíková Jana Ph.D., MUDr. Stejskal Richard, MUDr. Weiss Vladimír CSc., MUDr. Kalvachová Božena CSc., Doc. MUDr. Límanová Zdeňka CSc., prof. MUDr. Zamrazil Václav DrSc., prof. MUDr. Čáp Jan CSc., MUDr. Cvejn Miroslav. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Broulík Petr DrSc. (předseda RK), členové RK: MUDr. Plášilová Ivana a MUDr. Dvořáková Marcela Ph.D. Informovala o satelitním symposiu Evropského endokrinologického kongresu v Praze (ECE 2010) na téma: Nejnovější trendy v terapii DM 2. typu: Léčba založená na ovlivnění tukové tkáně a inkretinů (24.4.2010, Kongresové centrum, Praha, další informace na www.int3.cz).


Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
pořádá pro následující čtyřleté období (2010-2014) volby do výboru a revizní komise. Volby jsou korespondenční, dvoukolové. O výsledku voleb bude sekretariát informován.


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informovala o přípravě 2. kola voleb do výboru a revizní komise. Výsledky voleb budou zveřejněny předsedkyní volební komise MUDr. Janou Židovskou na Kaprasově dni 24.3.2010 v Lékařském domě. O přípravě mezioborové konference ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno na téma: Genetické poradenství, reprodukční genetika, prenatální diagnostika – komplexní pohledy (17.3.2010, Brno); o přípravě pracovního dne s názvem 10. Kaprasův den – Klinická genetika (24.3.2010, LD).


Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
pořádá jednokolové volby. Výsledky voleb budou zveřejněny v časopisu Česká gynekologie a na Celostátním kongresu ČGPS ČLS JEP v Karlových Varech. O výsledku voleb bude sekretariát ČLS JEP informován.


Česká hematologická společnost ČLS JEP
pořádá dvoukolové korespondenční volby do výboru a revizní komise.


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
uspořádá XVII. Pražské chirurgické dny (Jiráskovy dny) – Chirurgický kongres s mezinárodní účastí (13.-14.5.2010, Kongresové centrum Diplomat Hotel, Praha 6, další informace na www.prazskechirurgickedny.cz/2010 ).


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
uspořádala seminář na téma: Febrilní stavy (2.3.2010, LD).


Česká internistická společnost ČLS JEP
, pod garancí těchto OS: Česká kardiologická společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Český institut metabolického syndromu, Slovenská internistická společnost, Slovenská kardiologická společnost, Slovenská společnost pro hypertenzi pořádá akci: TELEMOST - Mozaika kardiovaskulárních onemocnění: od rizikových faktorů k srdečnímu selhání (14. dubna 2010, Místo konání: v jednom okamžiku na 4 místech: Praha, Brno, Bratislava, Košice)


Česká společnost klinické biochemie a Stapro s.r.o.
připravují Sympozium klinické biochemie FONS 2010 (20. -21.09. 2010, Pardubice).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
pořádá Mezikrajový seminář epidemiologů KHS kraje Královéhradeckého, Pardubického Ústeckého, Libereckého a HS hlavního města Prahy (1.-3.6.2010, hotel Horizont, Pec pod Sněžkou).


Česká neurologická společnost ČLS JEP
informuje o akci: 16. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny (26.-27.3.2010, zámek Červený Hrádek)


Klinická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
pořádá 28. klinický den ČSNM, téma: nukleární medicína v onkologii (17.4.2010, LD).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Pitrová Šárka CSc. FEBO (předsedkyně), MUDr. Karhan Jaroslav (místopředseda), prof. MUDr. Vlková Eva CSc. (vědecký sekretář), členové výboru: MUDr. Knajflová Magdalena, prof. MUDr. Rozsíval Pavel CSc. FEBO, MUDr. Zobanová Anna, prim. MUDr. Mazal Zdeněk, MUDr. Lešťák Ján CSc. FEBO MBA, MUDr. Ernest Jan Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Řehák Jiří CSc. (předseda RK), členo RK: MUDr. Gollová Božena a MUDr. Šrůtek Pavel.


Česká společnost pro otolaryngologii a chirurgie hlavy a krku – laryngologická sekce, Hlasové centrum Praha, Hudební fakulta AMU, Výzkumné centrum hudební akustiky
pořádají 2.symposium –Umělecký hlas (14.-15.5.2010, Praha, dalčí informace na www.hlasovecentrum.cz ).


Společnost českých patologů ČLS JEP
informuje o akci: 13. seminář mladých patologů a 37. český sjezd patologů (23.-24.4.2010, Litomyšl)


Psychiatrická společnost ČSL JEP a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP - Sekce pro hypnózu
pořádá Kurz hypnozy pro lékaře a klinické psychology (4.-8.10.2010, atrická léčebna Kroměříž).


Radiologická společnost ČLS JEP, RDG Nemocnice Na Homolce a RDG klinika 1. LF UK
informuje o akci: CT/MR kurz 2010 (14.4.2010, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce); Sympozium CEUS – kontrast ultrasound (16.-18.4.2010, Kongresové centrum Hotel Diplomat).


Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR
pořádají seminář na téma: Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR (31.3.2010, LD).


Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Hirt Miroslav CSc. (předseda); prim. MUDr. Beran Michal Ph.D. (místopředseda); prim. MUDr. Vorel František CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Dvořák Miroslav (pokladník); členové výboru: RNDr. Staňková Marie Ph.D., plk. MUDr. Sokol Miloš Ph.D., MUDr. Zelený Michal Ph.D., prim. MUDr. Vitovják Marek, MUDr. Dvořáček Igor Ph.D., Doc. RNDr. Ondra Peter CSc., as. MUDr. Hejna Petr Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Macháček Rudolf (předseda RK); členové RK: MUDr. Procházka Ivan, MUDr. Vojtíšek Tomáš Ph.D. a Ing. Černá Ivana.


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá 3. konference v Českém ráji (23.-24.4.2010, Sedmihorky).


Psychoterapeutickáspolečnost ČLS JEP a Psychosomatická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
připravují 13. celostátní konferenci psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí - Základní psychosomatická péče - Teorie a praxe (8.-10.4.2010, Krajská vědecká knihovna, Liberec).


Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
bude pořádat 3 semináře na téma: Neuropatická bolest, její patofyziologie a léčení (22.4.2010, Praha); (20.5.2010, Plzeň); 14.6.2010, Hradec Králové).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádala Konference SLM ČLS JEP: Baktérie z prostředí (2.3.2010, LD).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologickým centrem FN v Ostravě a Radiodiagnostickýcm ústaven FN v Ostravě
pořádají Pracovní seminář s praktickou výukou na téma: Navigace v traumatologii (4.-5.3.2010, Traumacentrum FN Ostrava).


Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP
informovala o své odborné schůzi na téma: Nádory mozku – monitorování léčebného efektu zobrazovacími metodami a Vrozené anomálie mozku (18.2.2010, přednáškový sál ÚVN).


Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a SANANIM,o.s.
uspořádají konferenci na téma: Mladiství a drogy (20.-21.4.2010, Praha).


Společnost dětské neurologie a Klinika dětské neurologie FN Ostrava
informují o XXVI. Moravském dnu dětské neurologie (8.3.2010, Ostrava).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
vyhlásil volby do výboru a revizní komise. Volby jsou korespondenční, jednokolové. O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován.


Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP, 3. LF UK Praha a FNKV Praha
pořádají 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní sympózium s mezinárodní účastní: Body contouring, technologie, materiály a zručnost člověka (22.-25.5.2010, 3. LF UK Praha, další informace na http://aps.cls.cz).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o seminářích Klíšťová meningitida, meningokoková meningitida, chřipka – novinky (10.3.2010, Kladno); Kojenec v ordinaci PLDD (13.3.2010, Praha); Kojenecká problematika pro PLDD (20.3.2010, Aula Rektorátu Slezské univerzity v Opavě).


Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
informovala o proběhlých volbách. Nový výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Němec Petr CSc. (předseda); Doc. MUDr. Šebesta Pavel CSc. (místopředseda); prof. MUDr. Třeška Vladislav DrSc. (vědecký sekretář); prim. MUDr. Černý Štěpán CSc. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Dominik Jan CSc., prof. MUDr. Pirk Jan DrSc., prof. MUDr. Adamec Miloš CSc., prof. MUDr. Staffa Robert Ph.D., Doc. MUDr. Štádler Petr Ph.D., prim. MUDr. Brát Radim Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve sloření: prof. MUDr. Černý Jan CSc. (předseda RK); členové RK: Doc. Harrer Jan CSc. a Doc. MUDr. Gregor Zdeněk CSc.


Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
pořádá korespondenční jednokolové volby do výboru a revizní komise. O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován.


Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP
informuje o plánované akci: 15. Kubátův den: „Diagnostika, léčení, biomechanika a patobiomechanika pohybového ústrojí (20.3.2010, LD).


Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP, ÚVN Praha, Nadace prof. Rösche
pořádají XV. Pracovní sympozium (3.-5.6.2010, Hotel Frymburk, Frymburk).


Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
pořádá volby na funkční období 2010 -2014. O výsledku voleb bude sekretariát ČLS JEP informován.


Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
pořádají IV. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny (12.-14.5.2010, Brno, další informace na www.csimkongres2010.cz


Česká společnost pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP
svolává ustavující schůzi nově schválené OS při ČLS JEP. Schůze se uskuteční 29.3.2010 v Lékařském domě.


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Kraniofaciální poranění (18.3.2010, Liberec).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
uspořádala Večer Spolku lékařů na téma: Praktická dermatovenerologie (25.2.2010, Klatovy, hotel Central).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
uspořádá Společný gynekologicko-urologický a venerologický seminář (10.3.2010, Opava); Gerontopsychiatrický den (31.3.2010, Opava); VII. meziregionální ORL seminář (16.4.2010, Opava).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
informuje o akcích: Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (17.3.2010, Olomouc); VII. sympozium praktické neurologie (3.-4.6.2010, Brno); Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (24.3.2010, Olomouc)


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP a Nemocnice Podlesí a.s.
uspořádají seminář Diabetická noha (24.3.2010, Třinec)


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské oddělení, Pardubické krajské nemocnice a.s.
konají 76. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (17.3.2010, Pardubice); 9. pardubické setkání dětských revmatologů, revmatologických sester a fyzioterapeutů (23.-24.4.2010, Pardubice)


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP, Český výbor paliativní medicíny a Hospic sv. Jiří v Chebu o.s.
informují o společné akci: Západočeská mezioborová konference paliativní medicíny a hospicové péče (12.-13.3.2010, Františkovy Lázně).


Spolek lékařů Vyškov ČLS JEP
pořádá přednášky na téma: Nemoci přenášené klíšťaty (18.3.2010, Nemocnice Vyškov) a Jak nepřehlédnout ….. (25.3.2010, Nemocnice Vyškov).


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
informuje o pracovní schůzi SL s názvem: Hemodialýza (18.3.2010, Písek).


Spolek lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP
uskuteční 277. přednáškový večer Spolku lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP věnovaný tématům záchranných služeb (1.4.2010, Hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem).


Spolek lékařů Kyjov ČLS JEP a Nemocnice Kyjov
budou pořádat Seminář při příležitosti 60. výročí založení dětského oddělení v Nemocnici Kyjov (8.4.2010, Nemocnice Kyjov).