Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 9.2.2011)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP informuje o akci: XX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie na téma Hranice imunologické léčby (1.-2. 4. 2011, Kouty nad Desnou).

Sekce perinatální medicíny České gynekologicko porodnické společnosti ČLS JEP uspořádá XXVIII. Konferenci Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP (6.-8.4.2011, Kongresové centrum Parkhotelu, Plzeň, další informace na www.spm2011.cz).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP informuje o připravopvané akci: Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje (10.3.2011, Plzeň).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP uspořádá seminář na téma: Virové gastroenteritidy (1.2.2011, LD Praha).

Společnost nukleární medicíny, sekce imunoanalýzy ČLS JEP a LF UK Plzeň a FN Plzeň uspořádají odborný kurz na téma: Využití imunoanalýzy v gynekologii (9.2.2011 a 6.3.2011, Plzeň).

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP a Oční klinika FN UK v Hradci Králové uspořádají seminář: Futurum Ophthalmologicum 2011 (8.-9.4.2011, Lázně Bělohrad - Spa Resort Tree of Life).

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP uspořádá XXVII. Mezinárodní kongres SKVIMP (17.-19.2.2011, Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové).

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP informuje o celodenním semináři na téma: Mezioborový seminář pediatrie (5.3.2011, LD Praha).

Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP uspořádá Jarní semináře o bolesti 2011 „Bolest ve stáří“ (14.4.2011, Praha; 12.5.2011 Plzeň; 2.6.2011 Hradec Králové a 16.6.2011 Brno, další informace na www.seminarebolest.cz

Sekce laborantů Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP , Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP , Česká asociace sester a Panochova nemocnice Turnov pořádají XXIII. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester „Harrachohorky 2011“ (1.-3.5.2011, hotel Sklář, Harrachov, další informace na www.nemtur.cz/harrachov ).

Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof spolupracuje s Územním zdravotnickou záchranaou službou Karlovarského kraje, Leteckou záchrannou službou Plzeň-Líně a Českou asociací sester na celostátním kongresu záchranných služeb: Karlovarské dny PNP 2011 (16-18.2.2011, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, další informace na www.zachrankakv.cz).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP informuje o plánovaných akcích: Racionální antibiotická terapie v ordinaci PLDD (1.9.2011, LD Praha); Kazuistiky z dětské endokrinologie (3.11.2011, LD Praha); Preanalytická fáze biochemických vyšetření v ordinaci PLDD, Management ordinace PLDD (2.2.2011, Plzeň); Rotaviry z pohledu infektologa (21.2.2011, Obříství, okr. Mělník); Invazivní meningokokové onemocnění (9.2.2011, Plzeň); Novinky v diagnostice, léčbě a prevenci meningokokových infekcí dětí (16.2.2011, Vinárna kavárna Ateliér, Kladno).

Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP uspořádal Vědecko pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP (LD, Praha).

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP informovala o složení výboru a revizní komise. Výbor: prof. MUDr. Kuchynka Pavel CSc. (předseda); MUDr. Mašek Petr CSc. (místopředseda); prim. MUDr. Studený Pavel Ph.D. (vědecký sekretář); MUDr. Hamouz Jan (pokladník); členové výboru: Doc. MUDr. Baráková Drahomíra CSc.; prof. MUDr. Filipec Martin CSc.; prim. MUDr. Mazal Zdeněk CSc.; MUDr. Janek Michal. Revizní komise: prim. Doc. MUDr. Pašta Jiří CSc. (předseda RK); členové RK: prof. MUDr. Rozsíval Pavel CSc. FEBO a prim. MUDr. Novák Petr.

Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP informuje o 369. přednáškovém večeru (9.2.2011, hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl).

Spolek lékařů Písek ČLS JEP uspořádal seminář na téma: Nemocncie Písek a.s. - současná a střednědobá vize Syndrom vyhoření (20.1.2011, přednášková místnost Nemocnice Písek). Informoval o novém složení výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Hobzek Zdeněk (předseda); prim. MUDr. Malina Pavel (místopředseda); prim. MUDr. Schenk Ivo (vědecký sekretář); prim. MUDr. Chytrý Karel (pokladník); MUDr. Mašek Josef (člen výboru). Revizní komise: prim. MUDr. Vilímek Ivo (předseda RK); MUDr. Hlaváčková Olga (člen RK).

Spolek lékařů v Olomouci ČLS JEP ve spolupráci s Klinikou zubního lékařství LF UP v Olomouci uspořádal Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (16.2.2011, Olomouc); ve spolupráci s II. interní klinikou FN u sv. Anny v Brně uspořádá akci: Medicína pro praxi - IX. kongres praktických lékařů a sester (7.-8.4.2011, NH Congress Hotel, Olomouc).

Spolek lékařů Cheb ČLS JEP zve na seminář na téma: Léčba revmatoidní artritidy a jejích komplikací podle nových doporučení (10.2.2011, Muzeum Cheb).

Spolek lékařů Třinec ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí Podlesí,a.s. pořádá odbornou konferenci na téma: Repetitorium komplexní léčby chronických ran (4.4.-5.4.2011, Třinec).

Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP informoval o uskutečněné přednášce na téma: Dyskinetické syndromy - pokus o praktický klinický přehled (27.1.2011, Strakonice).

Spolek lékařů Plzeň ČLS JEP a LF UK Plzeň a FN Plzeň uspořádali konferenci na téma: Komplikované situace a zajímavé případy v lékařství – Varia (8.-10.2.2011, Plzeň).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1) Společnost pro lékařskou mikrobiologii (probíhá 1. kolo)
2) Společnost dětské neurologie
3) Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
4) Česká společnost robotické chirurgie