Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 11.3.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 11.3.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informovala o připravovaných akcích: Specifická alergenová imunoterapie a alergická onemocnění (15.4.2009, Brno); Kazuistiky (9.4.2009, LD Praha).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
pořádá 8. Karasův den: Klinická genetika (18.3.2009, LD Praha).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
bude pořádat IX. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí (20.-22.9.2009, Praha – Národní dům na Smíchově, další informace na www.sjezdcskb09.cz).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Česká parazitologická společnost
budou pořádat seminář: Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější (7.4.2009, LD Praha).


V České neurologické společnosti ČLS JEP
proběhly volby. Nový výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Keller Otakar, CSc. (předseda), prof. MUDr. Šonka Karel, DrSc. (místopředseda), prof. MUDr. Růžička Evžen, DrSc. (vědecký sekretář), prof. MUDr. Ambler Zdeněk, DrSc. (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Kaňovský Petr, CSc., prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc., prim. MUDr. Škoda Ondřej, Doc. MUDr. Ehler Edvard, CSc., prim. MUDr. Bar Michal, prof. MUDr. Brázdil Milan, CSc., Doc. MUDr. Šavrdová Eva, CSc., prim. MUDr. Najmanová Věra, prim. MUDr. Schenk Ivo, prim. MUDr. Taláb Radomír, prim. MUDr. Neumann Jiří. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Bartoník Jan (předseda RK), členové RK: prim. MUDr. Dienelt Jan, prim. MUDr. Karpowicz Igor.


Sekce NLP České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
uspořádá Celostátní konferenci: XV. Pracovní den sekce SZP ČSNM ČLS JEP a ČAS (27.3.2009, LD Praha).


Společnost českých patologů ČLS JEP
bude pořádat 12. Seminář mladých patologů a sjezd českých patologů ČLS JEP (17.-18.4.2009, Litomyšl).


Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP
informovala o VII. Mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy a obesitě s mezinárodní účastí (19.-21.3.2009, Psychiatrická kliníka 1. LF UK a VFN, Praha).


Neontologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Plavka Richard CSc. (předseda), MUDr. Čihař Martin (místopředseda a pokladník), MUDr. Kantor Lumír Ph.D. (vědecký sekretář), členové výboru: MUDr. Biolek Jiří, Doc. MUDr. Zoban Petr CSc., MUDr. Dort Jiří, Doc. MUDr. Kokštein Zdeněk, MUDr. Liška Karel, MUDr. Mydlilová Anna, Doc. MUDr. Straňák Zbyněk CSc. MBA, MUDr. Macko Jozef, MUDr. Janota Jan. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Borek Ivo (předseda RK) a MUDr. Podešvová Hana. Předseda OS byl vyzván k doplnění třetího člena RK.


Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP
ve spolupráci s Transfúzním odd. FN Olomouc a LF UP Olomouc bude pořádat 12. pracovní dny v transfúzním lékařství (23.-25.9.2009, Olomouc).


Pracovní skupina pro dětskou pneumologii České pediatrické společnosti ČLS JEP
pořádá 8. celostátní konferenci dětské pneumologie (25.4.2009, Michnův palác, Praha, další informace na www.detskapneumologie.cz).


Společnost dětské neurologie ČLS JEP bude pořádat XXIV. Moravský den dětské neurologie (26.3.2009, Ostrava).


Společnost lékařské etiky ČLS JEP
informovala o připravovaných akcích: proběhne seminář na téma biotika-fenomén moderní medicíny a biologie (4.11.2009, LD Praha); 17. sympozium o lékařské etice „Katarze, etika a psychoterapie“ (3.-4.6.2009, LD Praha).


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
pořádá Brněnský pracovní den Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP (1.4.2009, Brno).


Spolek lékařů v Písku ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Cévní mozkové příhody a záchranná služba aneb Time is brain !!! (26.3.2009, Písek).


Spolek lékařů v Jindřichově Hradci ČLS JEP
bude pořádat seminář s tématy: Zásady a komplikace léčby warfarinem a Chirurgická léčba kraniotraumat a intrarebrálních hematomů se zvláštním zřetelem na warfarinizovanmé pacienty (25.3.2009, Jindřichův Hradec).


Spolek lékařů v Klatovech a Domažlicích ČLS JEP
pořádá Večer Spolku lékařů v Klatovech (26.3.2009, Klatovy, hotel Central).


Spolek lékařů v Opavě ČLS JEP
informoval o složení nového výboru a RK. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Kümpel Petr (předseda), MUDr. Dobeš Milan (vědecký sekretář), členové výboru: MUDr. Kamrádek Alexander, prim. MUDr. Chvíla Libor CSc., MUDr. Křivská Eliška, MUDr. Brzeska Josef, MUDr. Jašková Eva, MUDr. Rýznarová Ingrid, MUDr. Víteček Oldřich, prim. MUDr. Prejdová Dagmar. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Horák Jan (předseda RK), členové RK: MUDr. Gebauer Luboš, MUDr. Hradil Jan.


Spolek lékařů v Karlových Varech ČLS JEP
informoval o průběhu voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Souček Jiří (předseda), MUDr. Cheníčková Margita CSc. (místopředseda), MUDr. Kos Zdeněk (vědecký sekretář), MUDr. Karpowicz Igor (pokladník), členové výboru: MUDr. Podlipná Květoslava, MUDr. Zindr Vladimír, MUDr. Šimurdová Alena, MUDr. Bořík Otakar DrSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Vichnar Radko (předseda RK), MUDr. Badejová Romana, MUDr. Stádníková Miroslava.