Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 7.4.2010

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 7.4.2010

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
pořádá: pracovní schůzi na téma: Kazuistiky (8.4.2010, LD); ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou alergologie a klinickém imunologie, FN Olomouc a LF UP Olomouc XXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí (6.-9.10.2010, NH Olomouc Congress, další informace na www.csaki.cz nebo na www.solen.cz); ve spolupráci s Českou iniciativou pro astma pořádá setkání dětských alergologů a klinických imunologů - Alergie začíná v dětství (18.-20.6.2010, kulturní dům Krahulčí); XIX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie (9.4.2010, Kuty nad Desnou). Uspořádala seminář na téma: Specifická alergenová imunoterapie (17.3.2010, Břevnovský klášter, Praha).


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
uskutečnila Mezinárodní odbornou konferenci dermatovenerologů (19.-20.3.2010, Brno); plánuje celostátní konferenci: Melanom a kožní nádory - stinná stránka slunce (19.4.2010, Praha).


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
informovala o akci: 6th Central European Gastroenterology Meeting jejíž nedílnou součástí je i další ročník Českých a slovenských endoskopických dnů (24. – 26. 6. 2010, hotel Clarion Praha, další informace na www.ceurgem2010.cz); XVI. Sympozium o morfologii a funkci střeva (22.-24.4.2010, Staré Splavy u Máchova jezera).


Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP a Klinika interní, geriatrie a PL LF MU
pořádá seminář na téma: Neodkladná péče mimo ZZ- KPCR,AIM, PE, HT krize (15.4.2010, 27. 05. 2010 a 19. 06. 2010, ULM-farmaceutický výrobní závod, Brno).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informuje o akci: VIII. Hradecký cytogenetický den (16.4.2010, Hradec Králové).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
informuje o akcích: Jarní hematologické symposium regioni jižní Moravy a kraje Vysočina (9.-10.4.2010, Hotel Kraví Hora, Bořetice, další informace na www.hemasym.cz);


Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Traumatologické centrum FNKV Praha a Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
pořádají V. Traumatologický den ( 27.5.2010, Hotel Globus, Praha).


Česká internistická společnost ČLS JEP
informovala o akci XXIX. Dni mladých internistov (27.-28.5.2010, Martin, Slovensko), akci pořádá Slovenská internistická spoločnosť, Česká internistická spoločnosť ČLS JEP, Jesseniova lekarská fakulta UK v Martine, Martinská fakultná nemocnica, Spolik lékarov v Martine, I. Interná klinika.


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
pořádá kurz na téma Novinky v klinické biochemii IV (23.-24.4.2010, Nové Hrady).


Sekce NLP České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
pořádá akci: Celostátní konference XVI. pracovní den Sekce NLP ČSNM ČLS JEP a ČAS (16.4.2010, Praha).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP a Oční klinika Nemocnice v Hradci Králové
uspořádaly seminář FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2010 (19.-20.3.2010, Lázně Poděbrady).


Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
zve na odborný tématický seminář: Aktuální zdravotní problematika v dopravě (12.5.2010, Praha).


Česká radiologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise na období 2010-2013. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Mechl Marek Ph.D. MBA (předseda), MUDr. Beran Jan Ph.D. (místopředseda), Doc. MUDr. Ferda Jiří Ph.D. (vědecký sekretář), MUDr. Skovajsová Miroslava Ph.D. (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Peregrin Jan CSc., Doc. MUDr. Kreuzberg Boris CSc., Doc. MUDr. Roček Miloslav CSc., prof. MUDr. Eliáš Pavel CSc., prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc. MBA, MUDr. Votrubová Jana CSc., MUDr. Tesař Jiří Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Heřman Miroslav Ph.D. (předseda RK), členové RK: MUDr. Janoušková Ladislava CSc. a prof. MUDr. Žižka Jan Ph.D.


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s Revmatologickým ústavem uspořádala Cyklus ultrazvukových kurzů pro lékaře (12.-14.3.2010, RÚ Praha).


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
informovala o změně v Revizní komisi. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Vondřich Ivan (předseda RK), členové RK: MUDr. Kohoutová Ludmila a MUDr. Sedláček Petr (dříve předseda RK, byl pověřen funkcí vedoucího redaktora bulletinu Acupunctura Bohemo Slovana).


Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a Středisko psychoterapeutických služeb Břehová
uspořádaly 55. balintovský weekend (12.-13.3.2010, Praha).


Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a Slovenská spoločnosť pre studium a liečbu bolesti SLS
pořádají XII. Česko-slovenské dialogy o bolesti (7.-.9.10.2010, Olomouc) další informace na www.dialogy2010.cz


Česká flebologická společnost ČLS JEP
pořádá XXXV. Flebologické dny s mezinárodní účastí (1.-2.10.2010, BVV Brno, další informace na www.phlebology.cz).


Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP
pořádá tyto akce: VIII. Jandův Myoskeletální den (21.4.2010, LD); konference SMM ČLS JEP (14.-16.10.2010, hotel Diplomat, Praha).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
bude pořádat pracovní seminář s praktickou výukou na téma Navigace v traumatologii (7.4.2010, Beskydský hotel Relax v Rožnově pod Radhoštem) a IV.Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí (8.-9.4.2010, Beskydský hotel Relax v Rožnově pod Radhoštem).


Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP
informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Eliáš Pavel CSc. (předseda); MUDr. Janoušková Ladislava CSc. (místopředseda); MUDr. Belšan Tomáš CSc. (vědecký sekretář); prim. MUDr. Charvát František Ph.D. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Heřman Miroslav Ph.D., prof. MUDr. Vymazal Josef CSc., Doc. MUDr. Mechl Marek Ph.D. MBA. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Žižka Jan Ph.D. (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Ferda Jiří Ph.D. a MUDr. Klzo Ludovít Ph.D.


Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
plánuje AT konferenci 2010 (26.-29.4.2010, Špindlerův Mlýn).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o seminářích: Kojenec (10.4.2010, Brno); Kazuistiky z dětské urgentní medicíny, nácvik resuscitace (15.3.2010, Obříství); IMC u dětí a dospívajících (10.4.2010, Obříství); Klíšťová meningoencefalitida, Meningoková onemocnění (17.5.2010, Obříství)


Česká kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
uspořádá 4. Sjezd ČSKVCH (4.-5.11.2010, Dům kultury Metropol, České Budějovice).


Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP
pořádá 9. celostátní konferenci dětské pneumologie 2010 (24.4.2010, Hotel DAP, Praha, další informace na www.detskapneumologie.cz).


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP a Klinika pracovního lékařství Brno
pořádají seminář na téma: Základy posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti v důchodovém pojištění (28.4.2010, Brno); pořádá pracovní den na téma: Nemoci z povolání pohybového aparátu a periferních nervů končetin (12.5.2010, Brno).


Spolek lékařů Jindřichův Hradec ČLS JEP
pořádá odborný seminář na téma: Pandemická a sezónní vakcinace proti chřipce, Těžká respirační insuf. při H1N1 (8.4.2010, Jindřichův Hradec).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí Třinec,p.o.
plánuje pracovní schůzi na téma: Pneumonie (28.4.2010, Třinec); odbornou konferenci na téma: Kurz hojení ran (20.4.2010, Třinec).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informuje o semináři na téma Profylaxe tromboembolické nemoci ve vnitřním lékařství a v chirurgických oborech (25.3.2010, KHS Cheb) a Kardiomarkery. Troponiny a natriuretické peptidy (15.4.2010, KHS Cheb).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
informoval o Večeru Spolku lékařů JEP Klatovy (25.3.2010, hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
pořádá Přednáškové večery Spolku lékařů v Olomouci (21.4.2010 a 28.4.2010, Olomouc).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
pořádá 361.Přednáškový večer Spolku lékařů Litomyšl - Případy z dermatologické praxe (8.4.2010, Litomyšl, školicí místnost internátu Litomyšlské nemocnice a.s.).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
a Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Strakonice,a.s. uspořádá seminář na téma: Hematologická problematika v gynekologii a porodnictví (20.4.2010, Nemocnice Strakonice); ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice uspořádal přednáškové odpoledne na téma: Chronická žilní insuficience-nové možnosti diagnostiky a léčby (25.3.2010, Lovecká Bašta Strakonice)


Spolek lékařů Sokolov ČLS JEP ve spolupráci s Neurologickým oddělením KKN,a.s. Nemocnice Sokolov
uspořádá seminář na téma: Novinky v terapii CMP (7.4.2010, parkhotel Actus Sokolov).


ČLS JEP, Společnost pro výživu Praha, 3. LFUK Praha, KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a ALWAC,a.s.
pořádají pod patronací prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. (předseda ČLS JEP) celostátní konferenci s mezinárodní účastí: Výživa a zdraví 2010 – Primární prevence chorob (14.-16.9.2010, Lázeňský dům Beethoven, Teplice).