Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 9.3.2011)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP připravuje akce: XX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie na téma Hranice a meze imunologické intervence (1.-2.4.2011, Kouty nad Desnou).

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Cvachovec Karel CSc. MBA (předseda); prim. MUDr. Herold Ivan CSc. a prim. MUDr. Šturma Jan CSc. (místopředsedové); prof. MUDr. Ševčík Pavel CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Mixa Vladimír (pokladník); členové výboru: prim. MUDr. Dostál Pavel Ph.D.; Doc. MUDr. Drábková Jarmila CSc.; prim. MUDr. Kozlík Pavel; prim. MUDr. Nalos Daniel CSc.; Doc. MUDr. Chytra Ivan CSc.; MUDr. Novák Ivan; Doc. MUDr. Šrámek Vladimír Ph.D.; prof. MUDr. Černý Vladimír Ph.D. FCCM; MUDr. Březina Aleš CSc.; MUDr. Horáček Michal. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Kasal Eduard CSc. (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Adamus Milan Ph.D. a MUDr. Čumlivski Radomír CSc.

Česká dermatovenerologická společnost, Sekce mladých dermatovenerologů ČLS JEP informovala o proběhlé akci: III. SNOWDERM - setkání členů Sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP (26.-27.2.2011, Počátky).

Česká hematologická společnost ČLS JEP informuje o konferenci s mezinárodní účastí nad kterou převzala záštitu XVII. Pařízkovy dny (17.-18.3.2011, Ostrava-Poruba).

Česká internistická společnost ČLS JEP a Slovenská internistická spoločnosť SLS informují o připravované akci: XXX.dny mladých internistů (2.-3.6.2011, Olomouc, další informace na http://dnymladychintenistu.sweb.cz ); uspořádá cyklus sympózií Twin City 2011 "Mozaika kardiovaskulárních onemocnění: co nám ve farmakologii chybělo" (8.3. a 29.3.2011, Praha; 9.3. a 7.4.2011, Ostrava; 16.3. a 13.4.2011, Plzeň; 23.3. a 19.4.2011, Brno).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP uspořádá seminář na téma: Nové rizikové faktory v prevenci kardiovaskulárních onemocnění (14.3.2011, Karlovy Vary).

Sexuologická společnost ČLS JEP uspořádala XXIII. Bohnické sexuologické dny (24.-25.2.2011, PL Bohnice, Praha).

Společnost klinické cytologie ČLS JEP informoval o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Beková Alena M.I.A.C. (předseda); Doc. MUDr. Dušková Jaroslava CSc. F.I.A.C (vědecký sekretář); MUDr. Svobodová Eva (pokladník); členové výboru: MUDr. Helbich Petr CSc.; prof. MUDr. Zatloukal Petr CSc.; Hošková Eva; MUDr. Pumpr Pavel; prof. MUDr. Adam Pavel CSc.; Svojanovská Zdeňka; Mgr. Večerková Irena; MUDr. Kerekes Zoltán; MUDr. Dvořáček Čestmír; Doc. MUDr. Horáček Jaroslav CSc.; Doc. MUDr. Měřička Otakar CSc.; MUDr. Brázdil Jan. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Kolek Vítězslav DrSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Dušková Milada M.I.A.C. a MUDr. Červíček Karel.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii informuje o semináři na téma: Indikace k mikrobiologickému vyšetření infekcí močových cest (1.3.2011, LD Praha).

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a Sananim o.s. uspořádají Konferenci Sexualita a drogy 2011 (31.3.-1.4.2011, Praha).

Česká angiologická společnost ČLS JEP uspořádala XXXVI. angiologické dny s mezinárodní účastí (24.—26.2.2011, Praha); Workshop pletysmografie (23.2.2011,Praha).

Urgentní medicína a medicína katastrof ČLS JEP a Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje uspořádaly: Workshop - Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka (16.2.2011, Karlovy Vary) a Karlovarské dny PNP (16.-18.2.2011, Karlovy Vary).

Česká liga proti epilepsii ČLS JEP a Centrum pro epileptologii a epiloptochirurgii FTN plánují V. Interaktivní kurz EEG a epileptologie (18.3.2011, Průhonice).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP uspořádá seminář Správný vývoj dítěte (19.3.2011, Brno).

Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP zve na 10. Konferenci dětské pneumologie (16.4.2011, Hotel DAP,Praha, další informace na www.detskapneumologie.cz).

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Zavoral Miroslav Ph.D. (předseda); místopředsedové: prof. MUDr. Vyzula Rostislav CSc.; prof. MUDr. Rejchrt Stanislav Ph.D.; prof. MUDr. Hoch Jiří CSc.; as. MUDr. Suchánek Štěpán (vědecký sekretář); prof. MUDr. Hermanová Markéta Ph.D. (pokladník); členové výboru: Doc. RNDr. Dušek Ladislav Ph.D.; prof. MUDr. Duda Miloslav DrSc.; prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc. MBA; prof. MUDr. Žaloudík Jan CSc.; prof. MUDr. Petruželka Luboš CSc.; prof. MUDr. Ryska Miroslav CSc.; prof. MUDr. Dítě Petr DrSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Kopáčová Marcela (předseda RK); členové RK: as. MUDr. Langer Daniel a prof. MUDr. Seifert Bohumil Ph.D.

Spolek lékařů v Písku ČLS JEP a Ortopedické odd. Nemocnice Písek, a.s.uspořádal Vzdělávací seminář (17.2.2011, Písek); Setkání klinických biochemiků (26.-27.2011, Písek).

Spolek lékařů Opava ČLS JEP uspořádal Večer praktických lékařů (9.2.2011, Opava).

Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP informuje o večerech SL na téma: Zkušenosti ortopeda s prevencí a léčbou osteoporosy (24.2.2011, Klatovy); Diabetická neuropatie (28.4.2011, Klatovy).

Spolek lékařů Liberec ČLS JEP uspořádá seminář na téma: Novinky v chirurgii (24.3.2011, Přednáškový sál KNL Liberec).

Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP plánuje 370. přednáškový večer na téma: Katetrisační léčba zkratkových a chlopenních vad dospělých (16.3.2011, Litomyšl, salonek hotelu Zlatá Hvězda).

Spolek lékařů Nové Město na Moravě uspořádá 278. přednáškový večer Spolku lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP věnovaný vybraným tématům z oboru vnitřního lékařství (10.3.2011, Nové Město na Moravě, Kulturní dům).

Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP a I. interní klinika FN Olomouc uspořádají Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (23.3.2011, Olomouc).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1) Společnost lékařů sociálního zabezpečení (jednokolové, korespondenční)
2) Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky