Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 13.4.2011)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP zve na seminář pro praktické lékaře pro děti a dorost na téma Vše, co vás zajímá o alergii (5.4.2011, Liberec; 6.4.201, Olomouc; 7.4.2011, Jihlava; 12.4.2011, Praha; 12.4.2011, Brno; 13.4.2011, Ostrava; 14.4.2011, Zlín; 19.4.2011, Hradec Králové a 20.4.2011, České Budějovice ); zve na pracovní schůzi na téma: Kazuistiky (14.4.2011, LD Praha); na XVI. Českolipský den astmatu a alergií (26.5.2011, Nový Bor, Grandhotel Pražák).

Česká dermatovenerologická společnost - Fotobiologická sekce ČLS JEP uspořádá edukační seminář na téma: Melanom a kožní nádory (4.5.2011, Praha, PSP ČR).

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: prof. RNDr. Jahodář Luděk CSc. (předseda); PharmDr. Grodza Pavel (místopředseda pro lékárenství); Doc. PharmDr. Doležal Martin Ph.D.( místopředseda pro vzdělávání); prof. RNDr. Solich Petr CSc. (vědecký sekretář); Mgr. Kotlář Jiří (pokladník); členové výboru: Doc. RNDr. Spilková Jiřina CSc.; prof. RNDr. Vlček Jiří CSc.; PharmDr. Rotterová Helena MBA; Doc. PharmDr. Rabišková Miloslava CSc.; Mgr. Hojný Michal. Revizní komise bude pracovat ve složení: Mgr. Malý Josef (předseda RK); členové RK: PharmDr. Fialová Daniela Ph.D. a Mgr. Gregorová Jana.

Česká fyziologická společnost ČLS JEP informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Pokorný Jaroslav DrSc. (předseda); prof. MUDr. Červinková Zuzana CSc. (místopředseda); PharmDr. Sumová Alena DrSc. (vědecký sekretář); MUDr. Barcal Jan Ph.D. (pokladník); členové výboru: Doc. MUDr. Šlamberová Romana Ph.D.; prof. MUDr. Nováková Marie Ph.D.; MUDr. Kuncová Jitka Ph.D.; MUDr. Riljak Vladimír Ph.D.; MUDr. Otáhal Jakub Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Kittnar Otomar CSc. (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Mareš Jan CSc. a Doc. MUDr. Slavíková Jana CSc.

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP uspořádala XI. Brněnský pankreatologický den (25.3.2011, Brno - areál výstaviště, kongresové centrum - sál A); ve spolupráci s Českou pediatrickou společností uspořádá XVII. sympózium o morfologii a funkci střeva (28.-30.4.2011, Staré Splavy u Máchhova jezera, hotel Bezděz).

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP informovala o akci: Kaprasův den (30.3.2011, Lékařský dům, Praha 2).

Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP uspořádala XXVIII. Konferenci Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP (6.-8.4.2011, Plzeň, další informace na www.spm2011.cz ). Endokrinologická sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP uspořádala celostátní konferenci: 3. Preslovy dny (15.-16.4.2011, Poděbrady).

Česká hematologická společnost ČLS JEP, informuje o akcích: Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina (1.4.2011, Jaroměřice nad Rokytnou, hotel Opera); XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí (22.-25.6.2011, NH Hotel Olomouc a OMEGA centrum spotu a zdraví, další informace na www.olhmdny.cz ); XVIII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí (19.-21.5.2011, Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS).

Česká chirurgická společnost ČLS JEP a Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP uspořádaly akci: Komplikace nechirurgické léčby kolorektálního karcinomu v rámci multioborové spolupráce (7.-8.4.2011, hrad Loket nad Ohří); uspořádá VI. Traumatologický den (12.5.2011, Praha, Hotel Globus).

Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Ústřední vojenský zdravotní ústav - Centrum biologické ochrany - Těchonín uspořádají kurz: Péče o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi (25.-27.5.2011, Těchonín - Centrum biologické ochrany).

Česká společnost klinické biochemie ČLS informuje o akcích: seminář: Význam laboratorního vyšetření vitamínu D (26.5.2011, Praha); X. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí (25.-27.9.2011, Parkhotel Congress Center, Plzeň, další informace na www.sjezdcskb2011.cz ); XXIX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického regionu (30.5.-1.6.2011, Seč u Chrudimi).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP informuje o složení nového výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Křížová Pavla CSc. (předseda); Doc. MUDr. Pazdiora Petr CSc. (místopředseda); RNDr. Petráš Petr CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Částková Jitka CSc. (pokladník); členové výboru: MUDr. Trmal Josef Ph.D.; Doc. RNDr. Jelínková Jarmila CSc.; prof. MUDr. Votava Miroslav CSc.; Doc. MUDr. Beneš Jiří CSc.; RNDr. Němeček Vratislav CSc.; prof. MUDr. Beran Jiří CSc.; RNDr. Fajfrlík Karel CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Kynčl Jan Ph.D. (předseda RK); členové RK: MUDr. Vlčková Jana a MUDr. Havlíčková Martina CSc. Uspořádá: Mezikrajovou konferenci epidemiologie 5 krajů (10.-12.5.2011, Hotel Bellevue, Jetřichovice, okres Děčín).

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové uspořádaly XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii (30.3.-1.4.2011, Hradec Králové, Nové Adalbertinum).

Česká neurologická společnost ČLS JEP informuje o akci: 17. Pokrušnohorské elektrofyziologické dny (1.-2.4.2011, Jirkov, Červený Hrádek); uspořádá se Společností pro studium a léčbu bolesti VI. sympozium o léčbě bolesti (29.-30.4.2011, Brno, hotel Voroněž).

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP informuje o akcích sekcí: Sekce NLP uspořádá Celostátní konference - XVII. pracovní den sekce NLP ČSNM ČLS JEP a ČAS (15.4.2011, LD - Praha); Konferenci fyziků v nukleární medicíně 2011 (13.-15.4.2011, Pelhřimov). Sekce imunoanalytických metod uspořádá 32. Imunoanalytické dny a 11. Mezinárodní konference Cechtuma (8.-10.4.2011, Karlovy Vary).

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP a Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. uspořádají Makulární klub, 13. Setkání (20.5.2011, Pardubice, Krajská nemocnice).

Česká společnost pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku - laryngologická sekce ČLS JEP uspořádá 3. česko-slovenské symposium Umělecký hlas (20.-21.5.2011, Praha).

Společnost českých patologů ČLS JEP uspořádá 14. Seminář mladých patologů a 38. Český sjezd patologů (15.-16.4.2011, areál zámeckého pivovaru Litomyšl).

Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Dětská klinika FN Plzeň uspořádaly Kongres XXIII. Plzeňské pediatrické dny (18.-19.3.2011, Plzeň).

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP informuje o XXX. Kongresu pracovního lékařství s mezinárodní účastí (13.-14.10.20211, SZÚ Praha).

Česká revmatologická společnost ČLS JEP informuje o konferenci: 62. klinická konference Revmatologického ústavu Praha (1.4.2011, Lékařský dům, Praha 2); o akcích: Vybraná revmatická onemocnění - diagnostika a léčba (22.3.2011, Hotel Park Inn Praha); Cyklu ultrazvukových kurzů pro lékaře revmatology část III. (8.-9.4.2011, Hotel Park Inn Praha a RÚ Praha).

Sexuologická společnost ČLS JEP připravuje XIV. Konferenci O sexualitě a lidských vztazích (16.-18.5.2011, Uherské Hradiště, Slovácké divadlo).

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Sobotka Luboš CSc. (předseda); MUDr. Novák František Ph.D. (místopředseda); Doc. MUDr. Těšínský Pavel (vědecký sekretář); MUDr. Havel Eduard Ph.D. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Palička Vladimír CSc. Dr.h.c.; prof. MUDr. Teplan Vladimír CSc.; prim. MUDr. Pospíšil Václav; prof. MUDr. Anděl Michal DrSc.; Doc. MUDr. Kohout Pavel Ph.D.; MUDr. Beneš Petr; MUDr. Maňák Jan Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Kábrt Jan CSc (předseda RK); členové RK: prof. MUDr. Svačina Štěpán DrSc. MBA a Šmejkalová Vladimíra.

Společnost posudkového lékařství ČLS JEP uspořádá Pracovní den posudkových lékařů (19.4.2011, LD Praha 2).

Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP pořádá 9. Jandův myoskeletální den (20.4.2011, LD Praha 2).

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP informuje o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Schmoranzová Alena (předseda); Doc. MUDr. Nejedlý Aleš (místopředseda); MUDr. Fibír Aleš (vědecký sekretář); členové výboru: prim. MUDr. Zálešák Bohumil Ph.D.; Doc. MUDr. Smrčka Václav CSc.; MUDr. Kebrle Radek; Doc. MUDr. Čižmář Igor Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Veselý Jiří CSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Vodička Zdeněk a MUDr. Fialová Ludmila.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP uskutečnil seminář SLM na téma: Závažné infekce kůže a měkkých tkání (5.4.2011, LD Praha).

Česká angiologická společnost ČLS JEP a Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha uspořádají odborný seminář: Projekt ABI (29.-30.4.2011, Horní Cerekev, Hotel Rustikal)

Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP informuje o plánované akci: 13. Pracovní dny v transfúzním lékařství celostátní konference s mezinárodní účastí je spojená s 4. Česko-německým transfúzím dnem, 5. Střešovickým transfuzním dnem a postgraduálním kurzem v terapeutických aferézách (6.-8.10.2011, Nová budova Národního muzea, Praha, další informace na www.conferencepartners.cz/transfuze).

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP uspořádala kurz na téma: Závislost na tabáku (5.4.25011, Praha 2, Apolinářská 4a).

Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP informuje o akci XIII. Bedrnův den (28.-29.4.2011, výukové centrum FN, Hradec Králové); RALLYE REJVÍZ 2011 - 15. ročník mezinárodního odborného metodického zaměstnání pro posádky zdravotnických záchranných služeb (25.-29.5.2011, Kouty nad Desnou a okolí); 10. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče (21.4.2011, Mikulov, hotel Galant).

Společnost dětské neurologie ČLS JEP a Klinika dětské neurologie FN Ostrava uspořádaly XXVIII. Moravský den dětské neurologie (31.3.2011, FN Ostrava).

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a společnost Servier uskutečnily odborné symposium na téma: Obnova struktury kosti a prevence fraktur v léčbě osteoporózy (30.3.2011, Praha 6, Břevnovský klášter).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP uspořádala akce: Klinický obraz klíšťové encefalitidy. Drobné GIT potíže a jejich řešení (15.3.2011, Tábor, hotel Relax); Klíšťová encefalitida v dětském a dospělém věku (16.3.2011, Kladno); Pediatrická vakcinační akademie (18.-.19.3.2011, Hotel Štiřín); Prevence civilizačních chorob v ordinaci PLDD (26.3.2011, Praha 6, hotel Krystal); Kazuistiky z dětské endokrinologie – workshop (21.3.2011, Obříství, okr. Mělník); Prevence civilizačních chorob (9.4.2011, Šafránkův pavilon, Plzeň); uspořádá semináře: Základy diagnostiky refrakčních vad a šilhání u dětí (20.4.2011, Plzeň); Sezonní alergická onemocnění, možnosti prevence průběhu respiračních onemocnění (20.4.2011, Kladno); Pediatrická vakcinační akademie (15.-16.4.2011, Hotel Štiřín); Celorepublikový cyklus vzdělávacích seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost pro rok 2011 na téma – Očkování (21.4.2011, Brno; 11.5.2011, Hradec Králové; 4.6.2011 Praha).

Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP informuje o uskutečněné akci: 16. Kubátův podologický den: Nové trendy v diagnostice a léčení chorob pohybového ústrojí (26.3.2011, Lékařský dům, Praha 2); plánuje Conference on Hand Anomalies (14.4.2011, Lékařský dům, Praha 2).

Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP uspořádá 10. konferenci dětské pneumologie (16.4.2011, Praha, hotel DAP).

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP uspořádala 43. konferenci gynekologie dětí a dospívajících (7.-9.4.2011, Sanatorium Klimkovice). Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP, Slovenská spoločnosť klinickej farmakologie, Ústavy klinické farmakologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava pořádají 5. Česko-slovenskou konferenci klinické farmakologie (4.-7.5.2011, Ostrava).

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP uspořádá IX. mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP (20.-21.5.2011, Ostrava, VŠB – TU).

Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Študent Vladimír Ph.D. (předseda); MUDr. Struppl Daniel (vědecký sekretář, místopředseda); MUDr. Tvarůžek Jaroslav (pokladník); členové výboru: Doc. MUDr. Pilka Radovan Ph.D. a MUDr. Schraml Jan. Revizní komise byla zvolena ve složení: MUDr. Kočárek Jiří Ph.D.; MUDr. Škrovina Matěj a Doc. MUDr. Veverková Lenka Ph.D. (předseda RK bude nahlášen dodatečně).

Spolek lékařů Pelhřimov ČLS JEP informuje o seminářích na téma: Kašel v ordinaci pediatra a otorinolaryngologa Myastenia gravis (15.3.2011, Pelhřimov); Alergie na bílkovinu kravského mléka Collitis ulcerosa (19.4.2011, Pelhřimov, hotel Slávie).

Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP informoval o proběhlé akci: Ostravský den preventivní pediatrie (1.4.2011, Hotel Clarion Congress Ostrava).

Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP a Nemocnice Strakonice, a.s. informují o přednáškovém odpoledni na téma: Dušnost - diferenciální diagnostika (22.3.2011, Strakonice, Rytířský sál na prvním nádvoří strakonického hradu); o seminářích Crohnova choroba v první dekádě nového milénia: něco nového? (21.4.2011, Strakonice); Diagnostika a nomenklatura patologických nálezů děložního čípku. Dianatal - nová kvalita vedení porodu (211.4.2011, Strakonice).

Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské oddělení Padubické krajské nemocnice a.s. uspořádaly 81. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (16.3.2011, Pardubice, hotel Labe).

Spolek lékařů Cheb ČLS JEP uspořádal seminář na téma: Chronická obstrukční plicní nemoc v exacerbaci a mimo ni (24.3.2011, Muzeum Cheb); Radiofrekvenční ablace supraventrikulárních arytmií (31.3.2011, Cheb).

Spolek lékařů Písek ČLS JEP informuje o seminářích na téma: Chronická žilní insuficience v obraze duplexní ultrasonografie (17.3.2011, Nemocnice Písek); Diferenciální diagnostika záchvatových stavů (21.4.2011, Nemocnice Písek).

Spolek lékařů Opava ČLS JEP uskutečnil Geriatrický den (1.4.2011, Opava, Slezská univerzita); meziregionální seminář na téma: Nové postupy v ORL oboru v první dekádě III. tisíciletí (15.4.2011, Opava).

Spolek lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP uspořádal 279. přednáškový večer Spolku lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP věnovaný tématům z oboru onkologie (7.4.2011, Nové Město na Moravě, Kulturní dům).

Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP uspořádá 371. přednáškový večer SL Litomyšl na téma: Novější pohled na paracetamol - přehodnotíme jeho současné indikace k léčbě? (28.4.2011, salonek hotelu Zlatá Hvězda Litomyšl); X. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Téma: Astma, CHOPN, Alergie a imunita (20.-21.5.2011, Litomyšl – Zámek); 372. přednáškový večer na téma: Podiatrie - nový obor české medicíny (18.5.2011, Litomyšl, Hotel Zlatá hvězda).

Spolek lékařů Plzeň ČLS JEP informuje o XVIII. celostátní pracovní konferenci Sekce intenzivní medicíny (SIM) České pediatrické společnosti JEP (ČPS JEP) s mezinárodní účastí (1.-3.4.2011, Černý Důl - Tetřeví boudy).

Spolek lékařů Liberec ČLS JEP zve na vzdělávací akci: Diagnostika a léčba chronické plicní hypertense (21.4.2011, KN Liberec).

Spolek lékařů Olomouc uspořádá tyto akce: Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci na téma: Osteologie (27.4.2011, Olomouc); ve spolupráci s I. neurologickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny Brno: VIII. sympozium praktické neurologie (2-3.6.2011, Brno, hotel International).

Spolek lékařů Sokolov ČLS JEP a Neurologické oddělení Nemocnice Sokolov uspořádaly odborný seminář na téma: Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii CMP (6.4.2011, Parkhotel Sokolov).

Spolek lékařů Zlín - Uherské Hradiště – Vsetín ČLS JEP a Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky KNTB, a.s. Zlín uspořádají přednášku na téma: Otočení pyramidy prenatální péče (5.5.2011, Zlín, Kongresové centrum).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1) Česká urologická společnost (volby jsou dvoukolové, korespondenční)