Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 19.5.2010

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 19.5.2010

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
pořádá: XV. Českolipský den astmatu a alergií (27.5.2010, Nový Bor u České Lípy) a ve spolupráci s ČIPA Světový den astmatu (6.5.2010, Praha); XV. Rožnovské alergologicko - imunologické dny (21.-22.5.2010, Rožnov pod Radhoštěm).


České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
bude pořádat XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (9. – 11.9.2010, Zlín, další informace na www.csarim2010.cz) a XIV. Minářovy dny (22.-23.4.2010, Kongresové centrum hotelu Parkhotel, Plzeň)


Česká diabetologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Pelikánová Terezie DrSc.(předsedkyně); místopředsedové: MUDr. Hradec Jiří a prof. MUDr. Kvapil Milan CSc.; prof. MUDr. Rušavý Zdeněk Ph.D. (vědecký sekretář); prof. MUDr. Škrha Jan DrSc. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Jirkovská Alexandra CSc., prof. MUDr. Perušičová Jindřiška DrSc., prof. MUDr. Svačina Štěpán DrSc. MBA, MUDr. Olšovský Jindřich Ph.D., MUDr. Merhaut Tomáš, prof. MUDr. Anděl Michal DrSc., Doc. MUDr. Lacigová Silvie Ph.D., Doc. MUDr. Šmahelová Alena Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Rybka Jaroslav DrSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Račická Eva a prof. MUDr. Vavřinec Jan DrSc.


Slovenská endokrinologická spoločnosť SLS ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP a I. internou klinikou UPJŠ LF a FNLP v Košiciach
uspořádají XXXIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí (14.-16.10.2010, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice, další informace na www.endo2010.sk).


Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
bude pořádat jubilejní 60. Česko-Slovenské farmakologické dny (15. – 17. 9. 2010, Hradec Králové, další informace na http://www.faf.cuni.cz/conference/60FarmakologickeDny/Stranky/default.aspx)


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informuje o složení nového výboru a RK. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Macek Milan DrSc. (předseda); místopředsedové: Doc. MUDr. Kožich Viktor CSc. a prim. MUDr. Foretová Lenka Ph.D.; RNDr. Oltová Alexandra (vědecký sekretář); prim. MUDr. Jüttnerová Věra (pokladník); členové výboru: prim. MUDr. Všetička Jan, prof. MUDr. Šantavý Jiří CSc., prof. RNDr. Mgr. Jarošová Marie CSc., Mgr. Schneinost Ondřej, Doc. RNDr. Zemanová Zuzana CSc., MUDr. Gaillyová Renata, prim. MUDr. Šubrt Ivan, prim. MUDr. Gregor Vladimír. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Židovská Jana CSc. (předseda RK); členové RK: prof. Ing. Michalová Kyra DrSc. a Doc. MUDr. Šantavá Alena CSc.


Sekce perinatální medicíny České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
pořádala: XXVII. konference sekce perinatální medicíny ČGPS JEP (14.-16.4.2010, Luhačovice). Sekce ultazvukové diagnostiky informuje o akci: Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultazvukovou diagnostikou (23-25.4.2010, Harrachov).


Společnost hygieny a komunitní medicíny a MZ ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
pořádají konferenci: Křižovatky podpory zdraví 2010 (10.-11.6.2010, Poděbrady).


Česká chirurgická společnost ČLS JEP a Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
informují o připravované akci: 4. setkání hrudních chirurgů ČR a SR (3.6.2010, Hotel a congress centre Primavera, Plzeň); Harrachovské chirurgické dny (3.-4.6.2010, Špindlerův Mlýn).


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
informuje o akci: Setkání přednostů a primářů infekčních oddělení (28.-30.4.2010, Černý Důl, Krkonoše).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Zima Tomáš DrSc. MBA (předseda); prof. MUDr. Racek Jaroslav DrSc. (místopředseda); Ing. Vávrová Jaroslava Ph.D. (místopředseda a vědecký sekretář); Ing. Šprongl Luděk (pokladník); členové výboru: Doc. MUDr. Schneiderka Petr CSc., Doc. MUDr. Dastych Milan CSc. MBA, RNDr. Gotzmannová Dagmar. Revizní komise bude pracovat ve složení: RNDr. Louženský Gustav (předseda RK); členové Rk: RNDr. Benáková Hana a MUDr. Verner Miroslav. Informuje o akcích: 45. BIOLAB (30.5.-1.6.2010, Hradec Králové); XVIII. Mezikrajské dny klinické biochemie Královohradeckého, Pardubického a Jihočeského regionu (20.-22.5.2010, Strakonice), Laboratorní medicína (7.-8.6.2010, Ostrava, Žermanice, akce pořádána ve spoluprácí s Laborex, s.r.o.).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
uspořádaly seminář na téma Stafylokoky (4.5.2010, LD Praha 2); uspořádá VI. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz (23.-25.5.2010, Brno, Hotel Voroněž); Mezikrajový seminář epidemiologů (1.-3.6.2010, Pec pod Sněžkou); Molekulově - biologické metody (1.6.2010, LD Praha).


Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, sekce imunoanalýzi a LF UK Plzeň
pořádaly akci: 31.Imunoanalytické dny (16.-18.5.2010, Mikulov).


Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Oční oddělení, Kožní oddělení, Oddělení radiační a klinické onkologie, Patologicko- anatomické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
uspořádají Seminář pardubického regionu, Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Konference sekce ORL, Profesní a odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska (21. -22. 5. 2010, Jablonné nad Orlicí); Sympozium poruch polykání (22.-23.10.2010, Pardubice).


Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP
informuje o akci: 18. konferencia slovenských a českých patofyziológov s medzinárodnou účasťou (9. - 10. 9 2010, Košice, Slovensko, další informace na http://patfyz.medic.upjs.sk/konferencia/)


Česká psychiatrická společnost ČLS JEP
informuje o akcích: 7. Česká konference kognitivně behaviorální terapie (13.-15.5.2010, Psychiatrická léčebna Kroměříž). VIII.sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP (10.-13.6.2010, Špindlerův Mlýn). 31. Konference sociální psychiatrie (pořádá Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 4. - 6.11.2010, Karlovy Vary).


Radiologická společnost ČLS JEP
bude pořádat setkání : Paprsky Vysočiny 2010 (14.-15.5.2010, Hotel Ski u Nového města na Moravě).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Slovenská revmatologická spoločnosť
pořádá 54. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů (12.-15.5.2010, Kongresové centrum Parkhotel Plzeň, další informace na www.revma.cz/crs2010).


Česká urologická společnost ČLS JEP
bude pořádat 56. Výroční kongres České urologické společnosti ČLS JEP (6.-8.10.2010, Top Hotel, Praha).


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá seminář na téma: Lokalizace akupunkurních bodů pro lékaře (23.-27.6.2010, Praha 6, FTVS).


Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
svolává Valnou hromadu na 12.10.2010 v LD, na programu je i vyhlášení výsledků korespondenčních voleb do výboru a revizní komise (rozeslání volebních lístků proběhne v červnu 2010).


Společnost posudkového lékařství ČLS JEP
uspořádala Pracovní den posudkových lékařů (27.4.2010, LD Praha).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
připravuje seminář na téma: Narůstající význam antibiotické rezistence gramnegativních bakterií (1.6.2010, LD Praha).


Společnost pro myoskeletální medicínu ČLE JEP
bude pořádat Základní kurz myoskeletální medicíny pro lékaře (27. 05. 2010 - 20. 11. 2011, Zlín).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádala seminář na téma: Antibiotická politika (4.5.2010, Praha LD).


Česká angiologická společnost ČLS JEP a Slovenská angiologická spoločnosť SLS
připravují XVI. Česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tématikou (16.-18.6.2010, zámek Valtice, další informace na www.angiology.cz).


Obezitologická společnost ČLS JEP, Bariatrická sekce ČCHS a ČOS ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČASu
pořádají celostátní konferenci s mezinárodní účastí: Obezitologie&bariatrie 2010 (14.-16.10.2010, Kongresové centrum Bazilika, České Budějovice, další informace na www.obesitas.cz).


Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
informuje o akci: Rallye Revíz (26. -30. 5. 2010, Kouty nad Desnou).


Společnost dětské neurologie ČLS JEP a Guarant International
usilují o pořádání kongresu International Child Neurology Congress 2014. Ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie LF MU a FN Brno pořádá 44. Česko- slovenské dny dětské neurologie (13.-15.5.2010, Brno)


Společnost revizního lékařství ČLS JEP
informuje o pracovním dnu na téma: Aktuální problematika rehabilitačního lékařství v ČR (15.4.2010,. LD Praha).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a SMOK SLS pořádají
13. Kongres slovenských a českých osteológov (9.-11.9.2010, Bratislava). OS informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Palička Vladimír CSc.,Dr.h.c. (předseda); prof. MUDr. Bayer Milan CSc. (místopředseda); MUDr. Rosa Jan (vědecký sekretář); MUDr. Kasalický Petr CSc. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Blahoš Jaroslav DrSc., prof. MUDr. Broulík Petr DrSc., prim. MUDr. Vyskočil Václav CSc., Doc. MUDr. Horák Pavel CSc., prim. MUDr. Šenk František. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Kutílek Štěpán CSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Kučerová Irena a MUDr. Kuba Vít.


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o seminářích: Klíšťová encefalitida, Invazní meningokoková onemocnění (14.4.2010, Plzeň); Problematika kojeneckého věku (8.5.2010, Plzeň); Dětská chirurgie- seminář pro PLDD (1.5.2010, Hluboká nad Vltavou); Dětská chirurgie (24.4.2010, Děčín); Dětská chirurgie a PLDD (29.5.2010, Pardubice).


Společnost lékařské etiky ČLS JEP a Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK
pořádá 18. symposium o lékařské etice: Etika a fenomén bolesti (2.6.2010, LD Praha2).


Společnost robotické chirurgie, Společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, Centrum robotické chirurgie NNH
uspořádali 3. Pražský den robotické chirurgie (29.4.2010, Praha).


Česká společnost pro trombόzu a hemostázu ČLS JEP
uspořádá cyklus Seminářů ČSTH ČLS JEP v rámci EU (Thrombosis 2020); 27.4.2010, NsP Kolín; 11.5.2010 - NsP Tábor 1.6. 2010 - NsP Hranice; 8.6.2010- NsP Mladá Boleslav; 10.6.2010 - NsP Jihlava; 3.6.2010 - Krajská nemocnice České Budějovice).


Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Mařík Ivo CSc. (předseda); prof. Ing. Petrtýl Miroslav DrSc. (místopředseda); prof. MUDr. Hyánek Josef DrSc. (vědecký sekretář); Ing. Zelenková Jana (pokladník); členové výboru: Ing. Hulejová Hana, as. MUDr. Kuklík Miloslav CSc., prof. MUDr. Povýšil Ctibor DrSc., Doc. MUDr. Smrčka Václav CSc., MUDr. Myslivec Radek, prof. Ing. Maršík František DrSc., Ing. Černý Pavel,. Revizní komise bude pracovat ve složení: Mgr. Braun Martin Ph.D. (předseda RK); členové RK: RNDr. Zemková Daniela CSc. a Doc. RNDr. Brettschneider Ivo CSc.


Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
informovala o výsledku voleb MUDr. Kolářová Marie CSc. (předseda); MUDr. Totušek Pavel (místopředseda); MUDr. Čečetková Beata (vědecký sekretář); MUDr. Jirouš Jaroslav (pokladník); členové výboru: MUDr. Šípová Iva, MUDr. Míčková Eva, MUDr. Kratochvílová Jaromíra. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Ryantová Václava (předseda RK); členové RK: MUDr. Kůrková Věra a MUDr. Kohoutová Jarmila.


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
uspořádal seminář na téma: Endoprotetika velkých kloubů (15.4.2010, Písek); bude pořádat seminář na téma: Operace kýl (20.5.2010, Písek).


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
uspořádal Přednáškový večer SL Karviná (15.4.2010, Karviná Společenský dům Lázně Darkov).


Spolek lékařů Vyškov ČLS JEP
informuje o přednášce Hyperbarická oxygenoterapie - principy a využití MUDr Štěpán Novotný, HBOx Kladno (29.4.2010, Nemocnice Vyškov).


Spolek lékařů Liberec a Odd. Krajské hematologie Krajské Nemocnice Liberec
budou pořádat 2. Jizerský seminář věnovaný MDS (7.5.2010, Penzion EPOCHA, Janov nad Nisou).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
uspořádal Večery Spolku lékařů v Klatovech (15.4.2010, klubovna nemocnice Sušice); 29.4.2010 (hotel Central Klatovy); uspořádá Večer spolku lékařů JEP Klatovy na téma: Novinky v diagnostice a léčbě poruch dýchání ve spánku Kardiovaskulární komplikace poruch dýchání ve spánku (27.5.2010, hotel Central Klatovy).


Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc
ve spolupráci s Porodnicko-gynekologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci pořádají Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (26.5.2010, Olomouc); ve spolupráci s III. interní klinikou FNOL a LF UP v Olomouci pořádají Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (19.5.2010, Olomouc); ve spolupráci s LF UP Olomouc uspořádá 14. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2010 (27.-29.52010, Velké Karlovice).


Pardubická krajská nemocnice, a.s., KHS, SŽŠ v Pardubicích, Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP
pořádají konferenci Sekundární prevence u kouřících pacientů (9.6.2010, Pardubice); 77. Přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (19.5.2010, Pardubice).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP a Nemocnice Podlesí, a.s.
informují o akci: Repetitorium komplexní léčby chronických ran (7.5.2010, Třinec) a (21.5.2010, Třinec).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informuje o seminářích na téma: Diagnostika a léčba plicní hypertenze (29.4.2010, KHS Cheb); Léčba diabetes melitus 2. typu- perorální antidiabetika (20.5.2010, KHS Cheb).


Spolek lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP
informoval o XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě (6.-7.5.2010, Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem).


Spolek lékařů Kyjov ČLS JEP a Nemocnice Kyjov
uspořádali seminář na téma: Nukleární medicína- multidisciplinární obor a jeho přínos pro klinickou praxi (13.5.2010, Nemocnice Kyjov- zasedací místnost).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
informuje o plánovaném Přednáškovém večeru Spolku lékařů Litomyšl na téma: Méně častá endokrinní onemocnění (16.6.2010, Litomyšlská nemocnice).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
bude pořádat akce: Biologická léčba u systémových onemocnění (20.5.2010, Opava) a 42. Jarní opavský lékařský den (26.5.2010, Opava).


Spolek lékařů Sokolov ČLS JEP
uskutečnil seminář na téma: Plicní hypertenze (5.5.2010, Sokolov).


Spolek lékařů Strakonice a Nemocnice Strakonice a.s.
budou pořádat přednáškové odpoledna na téma: Chronické formy ICHS (27.5.2010, Strakonice).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
uspořádá pracovní večer Spolu na téma: 40. výročí otevření lůžkové části ARO- FNO (30.9.2010, Ostrava).


MZ ČR, ČVUT
informovali všechny členy předsednictva a revizní komise ČLS JEP o konferenci: Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků. Zdravotnický management, standardy kvality péče a Health Technology Assessment (6.5.2010, Státní technická knihovna, konferenční sál, Praha 6).


ČLS JEP, Česká dermatovenerologická společnost, Česká gastroenterologická společnost, Česká revmatologická společnost pořádají
I. Kongres biologické léčby (11.-12.11.2010, hotel Barceló, Praha), čestným prezidentem je pan prof. Blahoš.


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP:
1) Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP 2) Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP 3) Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP 4) Litomyšl 5) Česká hematologická společnost ČLS JEP 6) Společnost klinické cytologie