Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 8.4.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 8.4.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
bude pořádat: VII. Setkání dětských alergologů a klinických imunologů – Alergie začíná v dětství (19.-21.6.2009, kulturní dům v Krahulčí); XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny (22.-23.5.2009, Rožnov pod Radhoštěm).; seminář na téma: Specifická alergenová imunoterapie a alergická onemocnění (15.4.2009, Brno).


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
informovala o akci: Perioperative Care for the Geriatric Patient (14.-16.6.2009, Clarion congress hotel Praha).


Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XXXII. Endokrinologické dny (24.-26.9.2009, Český Krumlov).


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
pořádá XV. Sympozium o morfologii a funkci střeva (23.-25.4.2009, Stará Splavy).


Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
bude pořádat: seminář na téma: Neodkladná péče u akutních stavů v primární péči (18.4.2009, Křtiny).


Česká gynekologicko-porodnická společnost – se kce perinatální medicíny ČLS JEP
pořádá XXVI. Celostátní konferenci Sekce úperinatální medicíny ČGPS ČLS JEP (22.-24.4.2009, Ostrava).


Česká hematologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
pořádá XVI. česko-slovenskou konferenci o hemostáze a trombóze s mezinárodní účastí (21.-23.5.2009, Hradec Králové, další informace na www.hemostaza09.cz).


Česká internistická společnost ČLS JEP
bude pořádat XVI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP (13.-16.9.2009, Kongresové centrum, Praha 4, další informace na www.gsymposion.cz).


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, LF UP Olomouc, Spolek lékařů v Olomouci ČLS JEP, Trios, spol.s.r.o.
pořádají Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (29.-31.10.2009, Regionální centrum Olomouc, další informace na www.kmin.eu)


Společnost nukleární medicíny – sekce imunoanalýzy ČLS JEP
uspořádala 30. Imunoanalytické dny (5.-7.4.2009, Jihlava).


Česká oftalmologická společnost ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice
pořádala IX. Jihočeské Timrovy dny (9.-10.4.2009, společenské centrum Bazilika, České Budějovice).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
bude pořádat pracovní den na téma: Laboratorní diagnostika vybraných infekčních chorob , Kongenitální infekce (6.5.2009, Regionální centrum Olomouc, Sál Centaurus); kurz: Novinky v klinické biochemii III (24.-26.4.2009, Nové Hrady) .


Společnost českých patologů ČLS JEP
informovala o 12. Semináři mladých patologů a sjezdu českých patologů ČLS JEP (17.-18.4.2009, Litomyšl).


Sexuologická společnost ČLS JEP
bude pořádat Kurz psychoterapie sexuálních dysfunkcí pro lékaře a klinické psychology (8.-12.6.2009, PL Kroměříž).


Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
ušpořádá VII. Jandův Myoskeletální den (20.4.2009, LD Praha).


Společnost lékařské mikrobiologie ČLS JEP
informovala o změnách ve složení výboru. Výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Scharfen Josef CSc. (předseda), prim. MUDr. Bébrová Eliška (místopředseda), prof. MUDr. Kolář Milan Ph.D. (vědecký sekretář), členové výboru: prim. MUDr. Heinigeová Blanka, prim. MUDr. Bergerová Tamara, prim. MUDr. Jindrák Vlastimil, MUDr. Nyč Otakar CSc., prim. MUDr. Malotová Dagmar, prim. MUDr. Žampachová Eva, prof. RNDr. Kolářová Libuše CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Horová Blanka (předseda RK), členové RK: Doc. RNDr. Buchta Vladimír CSc., MUDr. Adámková Václava. Bude pořádat konferenci na téma: Infekce u traumatologických nemocných (7.4.2009, LD Praha 2).


Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti při České neurologické společnosti ČLS JEP a Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
uspořádaly V. Sympozium o léčbě bolesti (3.-4.4.2009, Brno).


ORL ČLS JEP
informovala o sympoziu: Umělecký hlas (15.5.2009, Lichtenštejnský palác, Praha).

Společnost dětské neurologie ČLS JEP
informovala o 43. Dnech dětské neurologie (13.-16.5.2009, Třeboň).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
bude pořádat odborné sympozium (15.4.2009, Obecní dům, Praha a 16.4.2009, Dvorana VUT Brno, další informace na www.osteoporoza.cz).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Vakcinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s GlaxoSmithKline
uspořádala odborné sympozium: Symfonie pro pneumokokové sérotypy a otitis media (1.4.2009, Praha). Společnost informovala o akcích: seminář na téma: Dětská onkologie (4.4.2009, Opava, 25.4.2009, Brno); Očkování (16.4., Brno, 18.4., Olomouc, 16.5. Praha, 20.5. Hradec Králové), Sexualita mládeže (4.5.2009, Obříství).


Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Trč Tomáš CSc. MBA (předseda), Doc. MUDr. Paša Libor (místopředseda), MUDr. Havlas Vojtěch (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Podškubka Aleš CSc., MUDr. Sadovský Pavel, MUDr. Šír Pavel, MUDr. Váchal Jiří. RK bude pracovat ve složení: MUDr. Ditmar Daniel CSc. (předseda), členové RK: Doc. MUDr. Handl Milan Ph.D., MUDr. Dupal Pavel.


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
pořádá regionální konferenci na téma: Paliativní postupy v primární péči (28.5.2009, Liberec).


Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
pořádá III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny (13.-15.5.2009, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, další informace na www.csimkongres2009.cz).


Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP
informovala o složení výboru a RK na období (2009-2013). Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Grundmann Milan CSc. (předseda), Doc. MUDr. Mayer Otto CSc. (místopředseda), Doc. MUDr. Urbánek Karel Ph.D. (vědecký sekretář), Doc. MUDr. Petr Petr Ph.D. (pokladník), členové výboru: MUDr. Suchý David, RNDr. Brozmanová Hana CSc., Doc. MUDr. Alušík Štefan CSc., MUDr. Kacířová Ivana, MUDr. Patočková Jitka Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Tichá Jana (předseda RK), členové RK: prof. MUDr. Bultas Jan CSc., prof. RNDr. Anzenbacher Pavel DrSc.


Spolek lékařů v Ostravě ČLS JEP
informoval o odstoupení předsedy a vědeckého sekretáře. Do funkce předsedy a vědeckého sekretáře byli zvoleni všemi přítomnými prim. MUDr. Tomáš Mrázek Ph.D. (předseda), prim. MUDr. Jan Rajner (vědecký sekretář).


Spolek lékařů v Karviné ČLS JEP
pořádá přednáškový večer (16.4.2009, Společenský dům Lézně Darkov, Karviná).


Spolek lékařů v Jindřichově Hradci ČLS JEP
pořádá odborný seminář: Sexuální dysfunkce u žen a u mužů (29.4.2009, Jindřichův Hradec).


Spolek lékařů v Třinci ČLS JEP
bude pořádat pracovní schůzi na téma: Extrapyramidová onemocnění (29.4.2009, kulturní dům Trisia, Třinec); odbornou konferenci: Repetitorium komplexní léčby chronických ran (21.4.2009, Nemocnice Podlesí, Třinec).


Spolek lékařů v Litomyšli ČLS JEP
pořádá Přednáškový večer (2.4.2009, hotel Dalibor, Litomyšl).


Spolek lékařů Zlín-Kroměříž-Uherské Hradiště-Zlín ČLS JEP
pořádá Moderní diagnostiku Parkinsovy nemoci (29.-30.4.2009, Zlín).


Spolek lékařů v Opavě ČLS JEP
bude pořádat ORL seminář (17.4.2009, Opava).


ČLS JEP
převzala záštitu nad onkologickým seminářem s názvem: Karcinom prostaty a metastázy v kostech-jak lze pozitivně ovlivnit kvalitu života pacientů (12.5.2009, Brno).