Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 11.5.2011)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP informuje o plánované akci: : X. setkání dětských alergologů a klinických imunologů: "Alergie začíná v dětství" (24.-26.6.2011, Telč, Krahulčí); XVI. Rožnovské alergologicko-imunologické dny (14.-15.5.2011, Rožnov). Ve spolupráci s ČPFS ČLS JEP a ČIPA uspořádali společnou akci: Světový den astmatu 2011 (6.5.2011, Praha, Národní dům na Vinohradech).

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností SLS uspořádá XXXIV. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí (20.-22.10.2011, Besední dům, Hotel International, Brno).

Pracovní skupina onkologické farmacie sekce nemoc. lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP uspořádala 7. pracovní den onkologické farmacie (4.5.2011, LD Praha 2).

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP uspořádá XI. Motilitní sympozium (23.6.2011, Brno).

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP informuje o akci: 26. pracovní dny - dědičné metabolické poruchy (11.-13.5.2011, Mikulov, Hotel Galant).

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP uspořádal seminář na téma: Komunitní pneumonie (3.5.2011, Lékařský dům, Praha).

Česká internistická společnost ČLS JEP informovala o složení nového výboru a revizní komise na funkční období 2010 – 2014. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Češka Richard, CSc. (předseda); prof. MUDr. Horký Karel, DrSc. (čestný předseda); místopředsedové: prof. MUDr. Widimský Jiří jr., CSc.; prof. MUDr. Souček Miroslav, CSc. a prof. MUDr. Špinar Jindřich, CSc. FESC; prim. MUDr. Kotík Luboš, CSc. (vědecký sekretář); prim. MUDr. Svačina Petr, CSc. (pokladník); členové výboru: MUDr. Nedvídek Jan; prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc.; prof. MUDr. Aschermann Michael, DrSc.; prof. MUDr. Dítě Petr, DrSc.; prof. MUDr. Vítovec Jiří, CSc.; prof. MUDr. Kršek Michal, CSc.; MUDr. Lacinová Jana. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Ščudla Vlastimil, DrSc. (předseda RK); členové: prim. MUDr. Nebáznivý Jan a MUDr. Tržil Milan.

Česká chirurgická společnost ČLS JEP a I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze uspořádá XVIII. Pražské chirurgické dny (26.-27.5.2011, Praha, Clarion Congress Hotel Prague).

Česká internistická společnost ČLS JEP připravuje XVIII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester (25.-28.9.2011, Top Hotel, Praha).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP informuje o akcích: Aktuální problémy lékařské parazitologie (11.-13.5.2011, Velké Karlovice, Horský hotel Tatra); Moravské epidemiologické dny 2011 (28.-29.4.2011, Velké Karlovice, Horský hotel Tatra).

Česká neurologická společnost ČLS JEP a Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze uspořádají XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů a XIII. obnovené moravskoslezské dny (12.-13.5.2011, Přerov, Hotel Jana). Sekce neuroimunologie a likvorologie Neurologické společnosti uspořádá 15. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny (13.-14.5.2011, Aquapalace Hotel Praha).

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP a Sdružení privátních očních lékařů uspořádají 16. den ambulantní oftalmologie (28.5.2011, Průhonice).

Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pradubické krajské nemocnice, Klinika ušní, nosní a krční FN Hradec Králové a Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezka informují o akci: Společná ORL konference pardubického a královéhradeckého kraje na téma: Kvalita života u onkologických ORL nemocných a Varia (13.-14.5.2011, Jablonné nad Orlicí, Hotel Filipinum).

Radiologická společnost ČLS JEP a RDG odd. Nemocnice Nové Město na Moravě uspořádají Paprsky Vysočiny 2011 (13.-14.5.2011, Hotel Ski u Nového Města na Moravě). Sekce pediatrické radiologie ČRS a KZM 2. LF UK a FNM uspořádá II. Motolský den pediatrické radiologie - Prenatální diagnostika (16.6.2011, Praha, FN Motol).

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a Lázně Luhačovice a.s. uspořádají XVIII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (13.-14.5.2011, Luhačovice).

Česká revmatologická společnost ČLS JEP informovala o proběhlém semináři na téma: Vybraná revmatická onemocnění - diagnostika a léčba (10.5.2011, Praha 2, La Galerie).

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP uspořádá I. Ostravské toxikologické dny (11.-13.5.2011, Trojanovice, hotel Troyer).

Sekce rodinné terapie Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP uspořádala Den rodinné terapie: Systematická práce s jednotlivcem (10.5.2011, LD Praha 2).

Česká pediatricko-chirurgická společnost a Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pořádají sympózium s názvem: Dětské zlomeniny Liblice 2011 (11.-12.5.2011, Zámek Liblice u Mělníka).

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP informovala o proběhlém semináři na téma: Bakteriologické, virologické a mykologické vyšetření u hematoonkologických pacientů (3.5.2011, LD Praha2).

Česká flebologická společnost ČLS JEP informuje o přípravách mezinárodního kongresu: International Union of Phlebology (European Chapter) další informace na www.iupcongress2011.cz (15-17.9.2011, Clarion Congress Hotel Praha), v rámci kongresu se uskuteční XXXVI. Flebologický den (16.9.2011, Clarion Congress Hotel Pratur, Praha).

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP uspořádá 3. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí (25.-27.5.2011, Rožnov pod Radhoštěm).

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP uspořádá ve spolupráci s SANANIM,o.s. Konferenci 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR (23.-24.5.2011, Praha1).

Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Šeblová Jana Ph.D. (předseda); prim. MUDr. Ticháček Milan (místopředseda a pokladník); MUDr. Truhlář Anatolij (vědecký sekretář); členové výboru: MUDr. Gřegoř Roman; MUDr. Bc. Hlaváčková Dana; prim. MUDr. Knor Jiří; MUDr. Pokorná Milana; MUDr. Franěk Ondřej. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Zika Jiří (předseda RK); členové RK MUDr. Tuček Jan a MUDr. Deyl Ilja.

Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP a Neurologická klinika FN Plzeň uspořádají 45. česko - slovenské dny dětské neurologie (26.-28.5.2011, Angelo Hotel Pilsen).

Společnost revizního lékařství ČLS JEP uspořádá pracovní den na téma: Sekundární prevence a její kvalita z pohledu revizního lékaře zdravotní pojišťovny (26.5.2011, LD Praha 2).

Odborná společnost praktických dětských lékařů informuje o akcích: Sympozium pro praktické dětské lékaře a jejich sestry (28.5.2011, Praha 6); 1. seminář kontinuálního vzdělávání PDL roku 2011 (7.5.2011, Děčín, hotel Česká koruna); Prevence civilizačních chorob v ordinaci PLDD (30.4.2011, Parkhotel Hluboká); o Odborných seminářích (17.5.2011, Parkhotel Hluboká); Horečnaté stavy u dětí (16.5.2011, Obříství, okr. Mělník); 6. jihozápadní seminář neonatologů a PLDD (20-21.5.2011, Srní); Poruchy autistického spektra (10.5.2011, Tábor); Psychomotorická retardace (28.5.2011, Hradec Králové).

Společnost lékařské etiky ČLS JEP a Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LFUK připravují 19. Symposium o lékařské etice: Etika a zlé já (1.6.2011, LD, Praha 2).

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP uspořádá I. odborné sympozium "RESUSCITACE 2011" (11.5.2011, Praha, Clarion Congress Hotel Prague).

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP informuje o 5. Česko-Slovenské konferenci klinické farmakologie (4.-7.5.2011, Ostrava).

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP informovala o ustavující schůzi, která proběhla dne 20.4.2011 (proběhly tajné volby do výboru a revizní komise). Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Calda Pavel CSc. (předseda); MUDr. Fischerová Daniela Ph.D. (místopředseda); MUDr. Břešťák Miroslav (vědecký sekretář). Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Kulovaný Eduard CSc. (předseda RK); členové RK: prim. MUDr. Dlouhý Aleš a MUDr. Čutka David.

Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP uspořádá ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou, Radiologickou klinikou a II. interní klinikou FN Olomouc Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci: (11.5.2011, Olomouc), s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN Olomouc Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci na téma: Minimálně invazivní chirurgie v gynekologii (18.5.2011, Olomouc), s LF Univerzity Palackého 15. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2011 (26.-28.5.2011, Horský hotel Soláň, Karolínka – Bzové).

Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. uspořádají 82. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (18.5.2011, Pardubice, hotel Labe).

Spolek lékařů Opava ČLS JEP zve na seminář na téma: Emoce v medicíně (27.5.2011, Opava, Slezská nemocnice); Nové zobrazovací metody v diagnostice koronárních nemocí (25.5.2011, Opava).

Asociace českých frankofonních lékařů ČLS JEP uspořádá Mezinárodní kongres medicíny pro praxi (14.5.2011, Praha, Prague Marriott Hotel).

Spolek lékařů Cheb ČLS JEP uspořádá Infekcionistický večer (24.5.2011, Muzeum Cheb).

Spolek lékařů v Liberci ČLS JEP informuje o plánované akci: Liberecká vědecká konference - Kolorektální karcinom v regionu Liberec (19.5.2011, Liberec).