Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 21.5.2008)


Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informovala o XXV. Sjezdu ČSAKI+SSAKI (29.10.-1.11.2008, Clarion Congress Hotel, Praha) o uspořádaných seminářích: Alergie 2008 (6.3.2008, Hotel Ambasador, Praha); Kazuistiky (10.4.2008, místo neuvedeno)


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
informovala o 10. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech (6.-8.11.2008, Hotel Thermal, Karlovy Vary, další informace na www.guarant.cz/gastro2008).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
informovala o XV. Česko-slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu spolu s IX. Česko-slovenskou konferencí laboratorní hematologie (5.-9.9.2008, Špindlerův Mlýn, bližší informace na www.nucleus.cz/hem; www.hematology.cz; www.transfuznispolecnost.cz).


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
informovala o akcích: X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě (15.-16.5.2008, Hotel Sklaský Dvůr, Nové Město na Moravě); o XI. Harrachovské chirurgické dny (29.-30.5.2008, Harrachov); o V. Českém chirurgickém sjezdu, XXXVI. Společném sjezdu českých a slovenských chirurgů, XV. Pražských chirurgických dnů (8.-10.10.2008, Top Hotel Praha, webová stránka sjezdu: www.prazskechirurgickedny.cz/2008).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
informuje o připravovaných akcích: Sympozium klinické biochemie FONS 2008 (15.-16.9.2008, Pardubice); 44. BIOLAB (1.-3.6.2008, Brno); XXVI. mezikrajského setkání biochemiků Jihočeského, Královehradeckého a Pardubického regionu (18.-20.6. 2008, Tábor - Sezimovo Ústí, hotel Mas). Společnost dále informovala o slavnostním, setkání 50. výročí založení ČSKB (10.10.2008, Praha).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
informovala o akcích: Mezinárodní konference ESCMID (19.-24.4.2008, Barcelona); Celostátní sjezd epidemiologie a mikrobiologie (14. – 16. 10. 2008, Olomouc); VIII. České a slovenské parazitologické dny (19.-23.5.2008, Sezimovo Ústí); o seminářích: Epidemiologie vybraných parazitóz (1.4.2008, LD Praha); Neuroinfekce (6.5.2008, LD Praha).


Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
bude pořádat XXX. Pracovní dny sekce radiofarmacie ČSNM (28.-30.5.2008, Kolín).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informovala o akcích: 13. den ambulantní oftalmologie (7.6.2008, Kongresové centrum Průhonice); Den uveitid 2008 (24.10.2008, Hotel Loret, Průhonice, další informace na www.denuveitid.cz); VI. Mezinárodní sjezd České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (16.-17.5.2008, Praha


Psychiatrická společnost ČLS JEP
informovala o 6. české konferenci kognitivně behaviorální terapie (29.-31.52008, Psychiatrická léčebna, Kroměříž).


Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
informovala o konání XXVII. Výroční konference SVL ČLS JEP (12.-15.11.2008, Hotel Thermal, Karlovy Vary, bližší informace na www.target-md.com).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
ve spolupráci se Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP bude pořádat Celodenní seminář Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP (3.6.2008, LD, Praha).


Angiologická společnost ČLS JEP
informovala o výběrovém řízení kongresové agentury : Světový angiologický kongres (2012, Praha).


Česká obezitologická společnost ČLS JEP
informovala o akci: VI. Slovenské obezitologické dny (20.-22.11.2008, Nimnice).


Společnost pro metabolické onemocnění skeletu ČLS JEP
informovala o 11. kongresu slovenských a českých osteológov (9.-11.10.2008, Piešťany, Slovensko). Společnost lékařské etiky ČLS JEP informovala o pořádání 16. symposium o lékařské etice (5. a 6. 6.2008, LD Praha)


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
bude pořádat Kongres nemocí z povolání (24. a 25. 10. 2008 v Luhačovicích) odborný program je zaměřen na nemoci z povolání a jiná poškození zdraví z práce, bližší informace na www.nemocizpovolani.cz


Společnost sportovní traumatologie a artroskopie ČLS JEP
informovala o 1. výročním ASKP kongresu (11.-12.9.2008, Parkhotel Plzeň).


Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
bude pořádat II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny a 13. Minářovy dny – ošetřovatelské postupy v intenzivní péči (4.-6.6.2008, Plzeň), Kurz Echokardiografie (4.6.2008, Plzeň).


Spolek lékařů v Liberci ČLS JEP
bude pořádat XI. Libereckou vědeckou konferenci na téma Chronické selhání ledvin (22.5. 2008, Hotel V Klášterní, Liberec); Večer ambulantních specialistů na téma Gastroenterologie (18.9. 2008, Liberec).


Spolek lékařů ve Strakonicích ČLS JEP
informoval o semináři : Transplantace ledvin v ČR (22.5.2008, Strakonice).


Spolek lékařů v Třinci ČLS JEP
informuje o semináři: Rehabilitace dětí (28.5.2008, Třinec), Den Zdravotníků (10.6.2008, kulturní dům Trisia, Třinec); Repetitorium komplexní léčby chronických ran 2008 (25.6.2008, Aula nemocnice Třinec).


Spolek lékařů v Olomouci ČLS JEP
uspořádal přednáškové večery ve spolupráci s Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP Olomouc (14.5.2008, Olomouc), s Odborným ústavem neurologickogeriatrického, Moravský Beroun (21.5.2008, Olomouc).


Spolek lékařů v Opavě ČLS JEP
bude pořádat V. Slezské neurologické odpoledne na téma Neurorehabilitace (29.5.2008, SN Opava).


Spolek lékařů v Chebu ČLS JEP
uspořádal seminář na téma Hluboká žilní trombosa, možnosti invazivní léčby (15.5.2008, Purkyňova síň KHS Cheb).


Spolek lékařů v Písku ČLS JEP
informoval o semináři: Ambulantní léčba flebotrombózy a tromboflebidity (22.5.2008, Nemocnice Písek).


Spolek lékařů v Táboře ČLS JEP
bude pořádat Radiologické dny (31.5.2008, Hotel MAS, Sezimovo Ústí); akci na téma: Karcinom jícnu, Transplantace plic, Chirurgie metastáz plic a jater, Primární nádory pleury (22.5.2008, Hotel Dvořák, Tábor).


Spolek lékařů v Litomyšli ČLS JEP
uspořádá lékařský seminář: Mnohočetný myelom. Bolesti páteře (4.6.2008, hotel Dalibor, Litomyšl).