Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 23.6.2010)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 23.6.2010)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
uspořádala seminář na téma: Alergenová imunoterapie (15. 06. 2010, Praha).


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
informovala o projektu Czech Anaestesia Day 2010, který proběhl 1.6.2010. Cílem projektu je získání informací o poskytování anesteziologické péče v České republice Získané údaje budou publikovány ve formě původní práce, představitelé participujících pracovišť budou uvedeni na všech výstupech projektu.


Česká hematologická společnost ČLS JEP a II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové
pořádají X. a XI. Česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie s mezinárodní účastí (2.-3.12.2010, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové); XX.konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky (8.-10.10.2010, hotel Pyramida Praha).


Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
uspořádala 14. Pražské gerontologické dny (27.-28.5.2010, Praha, konferenční centrum Greenpoint).


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
informuje o akci: 9. antibiotický den (23.6.2010, LD Praha).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
uspořádala 10. setkání mladých oftalmologů (18.-19.6.2010, Pec pod Sněžkou).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
uspořádá 17. Pediatrický den (5.6.2010, Ústí nad Labem).


Pediatrická sekce České urologické společnosti ČLS JEP
informuje o Výročním setkání dětských urologů a nefrologů (10.-12.6. 2010, Dříteč u Hradce Králové).


Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. Ing. Kremláček Jan Ph.D. (předseda); prim. MUDr. Ing. Petránek Svojmil CSc. MBA (místopředseda); Doc. MUDr. Jech Robert Ph.D. (vědecký sekretář); MUDr. Moráň Miroslav (pokladník); členové výboru: Doc. Ing. Krajča Vladimír CSc.; prof. MUDr. Bednařík Josef CSc.; prof. MUDr. Brázdil Milan Ph.D.; Zbytovská Renata; MUDr. Novotná Irena; prof. MUDr. Bareš Martin Ph.D.; Hronová Blanka. Revizní komise nebyla ustanovena a bude volena v průběhu plenárního zasedání, které se koná 12. 11. 2010.


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP a Československá sinobiologická společnost
pořádájí seminář na téma: Lokalizace akupunkturních bodů pro lékaře (18.-22.8.2010, FTVS Praha).


Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP a Česká psychoanalytická společnost
plánují tyto akce: Setkání s psychoanalytikem. H.Faimberg, A.Corel:Rodičovství v psychoanalýze. Transgenerační problematika (9.10. 2010, Praha); Setkání s psychoanalytikem (30.10.2010, Praha).


Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Wernerová Julie (předseda); MUDr. Lukeš Jan (místopředseda); MUDr. Boháč Jan (vědecký sekretář); MUDr. Koreň Vladimír (pokladník); členové výboru: MUDr. Ramianová Jiřina, MUDr. Svobodová Jaromíra a MUDr. Čevela Rostislav. Revizní komise bude pracovat ve složení: PhDr. Arnoldová Anna (předseda RK); členové RK: MUDr. Vítková Zdeňka a MUDr. Gajdoštík Dušan.


Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP
informovala o rezignaci člena ve výboru-RNDr. Ladislava Andreye, CSc. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Syková Eva DrSc. (předseda); prof. MUDr. Zvěřina Eduard DrSc. (místopředseda); Doc. RNDr. Chvátal Alexandr DrSc. (vědecký sekretář); členové výboru: prof. MUDr. Rokyta Richard DrSc. (nově za RNDr. Ladislava Andreye, CSc.); prof. MUDr. Nevšímalová Soňa DrSc.; prof. MUDr. Druga Rastislav DrSc.; Doc. MUDr. Vožeh František CSc.; Doc. MUDr. Mareš Jan CSc.; prof. MUDr. Höschl Cyril DrSc. F.R.C. Psych.; prof. MUDr. Syka Josef DrSc.; MUDr. Černý Rudolf CSc. MUDr. Vyklický Ladislav DrSc. Revizní komise nadále bude pracovat ve složení: MUDr. Paleček Jiří CSc. (předseda RK); členové RK: RNDr. Popelář Jiří CSc. a RNDr. Jendelová Pavla Ph.D.


Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP a Spoločnosť myoskeletálnej OZ SLS
pořádají Českou a slovenskou konferenci myoskeletální medicíny na téma: Poruchy hybné soustavy a různé přístupy k jejich ovlivnění (1.-2.11.2010, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava, Traumatologické centrum FN Ostrava, Chirurgická klinika FN Ostrava
pořádají X. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí (6.-8.10. 2010, Rožnov pod Rahoštěm, další informace na www.otd.cz).


Angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností
bude pořádat XVI. Česko - slovenské angiologické sympózium s postgraduální tématikou (17.-18.6.2010, Valtice).


Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ve spolupráci s ÚSZSMSK ÚO Opava
pořádá XVII. Dostálovy dny urgentní medicíny (6.-7.10.2010, Clarion Congress Hotel Ostrava).


Společnost revizního lékařství ČLS JEP
informuje: o pracovním dnu OS na téma: Aktuální problematika laboratorní medicíny se zaměřením na lékařskou genetiku a prediktivní onkologii (17.6.2010, LD Praha); Mezinárodní konferenci revizních lékařů, XI. Česko–slovenskou konferenci revizního lékařství a 6. Českou konferenci revizního lékařství ČLS JEP (3. – 5. 11 2010, Lázně Hodonín, a.s.)


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o akcích: Nové pohledy na rozvoj obezity (26.5.2010, Kladno); Road Show (2.6.2010, Hluboká nad Vltavou); Krajský odborný seminář pro lékaře a zdravotní sestry (3.6.2010, Královské Poříčí); Jihozápadní seminář neonatologů a PLDD (4-5.6.2010, Srní na Šumavě); Setkání školitelů (11.6.2010, Praha)


Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Klein Leo CSc. (předseda); plk. MUDr. Matoušek Radovan Ph.D. (místopředseda); prof. MUDr. Fusek Josef DrSc. (vědecký sekretář); pplk. MUDr. Orendáč Miloš (pokladník); člen výboru: Doc. MUDr. Býma Svatopluk CSc.. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Konštacký Stanislav CSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Hošek František a kpt. MUDr. Oberreiter Martin.


Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP
uspořádá: 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy (23.-25.9.2010, zámek Mikulov, další informace na www.konference-mikulov.cz )


Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Městská nemocnice Ostrava, FZS Ostavské Univerzity,
uspořádali 1. středoevropská konference hyperbarické a potápěčské medicíny, 2. ostravské dny hyperbarické medicíny, společná mezinárodní konference (17.-18.6.2010, Velké Karlovice).


Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP
uspořádá The 12th Prague-Sydney-Lublin Symposium, které bude věnováno biomechanickému a biochemickému přístupu k diagnostice a léčení chorob pohybového ústrojí (1-2.10.2010, LD Praha 2).


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci a dalšími odbormými společnostmi SLS
informuje o akci: 2. Česko-slovenská konferencia paliativnej medicíny (27.10.2010, City Hotel Bratislava, Slovensko, další informace na www.solen.sk).


Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP
informovala o ustavující schůzi, která proběhla 2.6.2010 v rámci mezinárodní konference: Dny lékařské biofyziky (2.- 4.6.2010 v Mikulov). Na první schůzi výboru byl zvolen výbor a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Hrazdira Ivo DrSc. (předseda); místopředsedové: prof. MUDr. RNDr. Beneš Jiří CSc. a Doc. MUDr. Rosina Jozef Ph.D.; prof. RNDr. Mornstein Vojtěch CSc. (vědecký sekretář); Doc. RNDr. Kolářová Hana CSc. (pokladník). Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. Ing. Hanuš Josef CSc. (předseda RK); členové RK: Ing. Doležal Ladislav CSc. a MUDr. MUDr. Beneš Jiří Ph.D. Hlavní formou činnosti společnosti bude práce v odborných sekcích. Podle zájmu členů společnosti byly vytvořeny tyto odborné sekce: Sekce edukační – vedoucí prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.; Sekce doktorandská – vedoucí doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.; Sekce zobrazovacích metod – vedoucí Ing. Ladislav Doležal, CSc.; Sekce laboratorních metod – vedoucí doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.; Sekce informačních technologií – vedoucí prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.; Sekce mechanických vlastností tkání – vedoucí prof. RNDr.Ing.Stanislav Ďoubal, CSc.


Spolek lékařů Jindřichův Hradec ČLS JEP
uspořádal odborný seminář na téma: Trombofilní stavy. Nová antitrombotika. Žilní tromboembolismus - diagnostika, léčba a novinky (10.6.2010, Jindřichův Hradec).


Spolek lékařů v Olomouci ČLS JEP ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou FNOL a LF UP Olomouc
uspořádaly přednáškový večer SL Olomouc ČLS JEP (23.6.2010, Olomouc). Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, Nemocnice Jihlava, Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc a Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc informují o akci XVIII. moravsko-slovenské mikrobiologické dny (7. - 9.10. 2010, Jihlava - hotel Gustav Mahler).


Spolek lékařů Pelhřimov ČLS JEP
informoval o volbách. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Ladman Vladimír (předseda); MUDr. Hlavičková Eva (místopředseda); prim. MUDr. Houštěk Stanislav (vědecký sekretář); prim. MUDr. Pangrác Jaromír (pokladník). Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Křikava Karel CSc.; členové RK: MUDr. Přibylová Miloslava a prim. MUDr. Skoták Miroslav.


Spolek lékařů Sokolov ČLS JEP
uspořádal ve spolupráci s + Interním oddělením KKN seminář na téma: Kazuistiky z interního oddělení (9.6.2010, Sokolov).


Spolek lékařů v Písku ČLS JEP
plánuje seminář na téma: Nové markery zánětu (30. 06. 2010, Písek).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Hyperbarická medicína (24.6.2010, Ostrava).

Probíhají volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP: 1) Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP 2) Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP