Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 6.5.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 6.5.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informovala o akcích: Světový den astmatu 2009 (7.5.2009, Národní dům na Vinohradech, Praha 2), XXIV. Kongres slovenských a českých alergológov a klinických iminologóv (14.-17.10.2009, Holiday Inn, Žilina, Slovensko, další informace na www.ssaki2009.sk), Specifická alergenová imunoterapie (27.5.2009, České Budějovice).


Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
informuje o přípravě XXXII. Endokrinologických dnů (24.-26.9.2009, Český Krumlov, další informace na www.endokrinologie.cz).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
informovala o semináři na téma: Zoonózy (5.5.2009, LD Praha), Pneumokoky (2.6.2009, LD Praha), Aktuální problémy lékařské mikrobiologi (20.5.-22.5.2009, Velké Karlovice).


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
informovala o akcích: IV. traumatologický den (28.5.2009, Praha), XVI. pražské chirurgické dny „Jiráskovy dny“ (14.-15.5.2009, hotel Diplomat, Praha).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
uspořádá XXVII. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královehradeckého a Pardubického regionu (20.-22.5.2009, Litomyšl).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o IX. Sympoziu dětské oftalmologie (15.-16.5.2009, Státní zámek Litomyšl).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o 16. Pediatrickém dnu (30.5.2009, Ústí nad Labem).


Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
pořádá odborný seminář: Aktuální zdravotní problematika v dopravě (26.5.2009, budova Ministerstva dopravy ČR, Praha 1).


Česká radiologická společnost ČLS JEP
informovala o setkání: Paprsky Vysočiny-diagnostika a stading nejčastějších nádorových onemocnění II. (15.-16.5.2009, hotel SKI u Nového Města na Moravě).


Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
pořádá XVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (15.-16.5.2009, Luhačovice).


Sexuologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XIII. Ročník konference o Sexualitě a lidských vztazích (20.-22.5.2009, Uherské Hradiště).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
pořádá 1. výroční zasedání SLM ČLS JEP (19.-20.6.2009, Kongresové centrum Nemocnice na Homolce Praha).


Česká angiologická společnost ČLS JEP a Slovenska angiologická spoločnosť SLS
pořádají XV. Česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tématikou (10.-12.6.2009, Zámek Valtice, další informace na www.angiologie.cz).


Česká obezitologická společnost ČLS JEP
bude pořádat celostátní konferenci s mezinárodní účastí: Obezitologie& Bariatrie 2009 (8.-10.10.2009, hotel Černigov. Hradec Králové, další informace na www.obesitas.cz).


Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP
pořádá 34. severočeskou transfuziologickou a hematologickou konferenci (28.-29.5.2009, Ústí nad Labem).


Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
převzala záštitu nad RALLY REJVÍZ 2009 – 13. ročníkem mezinárodního odborného metodického zaměstnání pro posádky zdravotnických záchranných služeb (28.-31.5.2009, Kouty nad Desnou), dealší informace na www.rallye-rejviz.cz


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Brhel Petr CSc. (předseda), místopředsedové: prim. Doc. MUDr. Nakládalová Marie Ph.D. a prim. MUDr. Hejlek Aleš, Doc. MUDr. Hrnčíř Evžen CSc. (vědecký sekretář), as. MUDr. Machartová Vendula Ph.D. (pokladník), členové výboru: prim. MUDr. Hajduková Zdeňka Ph.D., prim. MUDr. Bartnická Marie. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Korolová Eva Ph.D. (předseda RK), členové RK: Doc. MUDr. Kneidlová Monika CSc. a prim. MUDr. Bejčková Hana.


Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP ve spolupráci s Českou imunologickou společností a pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP
bude pořádat konferenci : Genová a buněčná terapie a imunoterapie nádorů 2009 (23.-25.10.2009, Liblice).


Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
pořádá XIV. Pracovní sympozium (4.-6.6.2009, Hotel FIT FUN, Harrachov).


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
bude pořádat 1. Česko-slovenskou konferenci paliativní medicíny (12.11.2009, Regionální centrum Olomouc).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
informoval o Večeru SL v Klatovech (28.5.2009, hotel Central Klatovy).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
bude pořádat 41. Jarní opavský lékařský den (12.6.2009, aula Slezské university v Opavě).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
pořádá pracovní schůzi SL na téma: Krvácivé komplikace antikoagulační léčby (20.5.2009, kulturní dům Trisia, Třinec), Repetitorium komplexní léčby chronických ran (29.5.2009, 5.6.2009 Aula Nemocnice Podlesí, Třinec).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
zve na Přednáškový večer SL v Olomouci na téma: Revmatologie (20.5.2009, Teoretické ústavy LFUP Olomouc).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
pořádá 41. Libereckou vědeckou konferenci, na téma: Psychosomatická praxe, 20. let střediska komplexní terapie v Liberci (28.5.2009, Hotel V Klášterní Liberec).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
informoval o přednášce na téma: Diabetes, interdisciplinární pohled (14.5.2009, Kapitulní síň Strakonického hradu).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
pořádá přednáškový večer na téma: Moderní přístupy k léčení ischemických mozkových cévních příhod (6.5.2009, hotel Dalibor Litomyšl).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informoval o odborném semináři na téma: Obecná a specializovaná paliativní péče (24.4.2009, Cheb).


Spolek lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP
uspořádá XI. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě (14.-15.5.2009, hotel Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP
pořádá ve spolupráci s Dětským oddělením Pardubické krajské nemocnice 72. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (20.5.2009, hotel Labe, Pardubice).