Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 1.9.2010)


Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Česká imunologická společnost
zve na společnou pracovní schůzi na téma: Imunologická tolerance (9.9.2010, Kongresový sál nemocnice Na Homolce Praha); informuje o akci: 18. Severočeská imunologická konference (17.-18.9.2010, Ústí nad Labem).


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
pořádá XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (9.-11.9.2010, Zlín) a Workshop - v rámci XVII. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (8.9.2010, Zlín).


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, ČADV a I. Dermatovenerologická klinika FNUSA Brno
pořádají 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba (v návaznosti na 1. Den psoriázy) k 90. Výročí založení kliniky pro choroby kožní a venerické v Brně (15.10.2010, Hotel Voroněž, Brno). ČDS ČLS JEP a Česká revmatologická společnost ČLS JEP rozeslali II. oznámení o I. Kongresu biologické léčby (12-13.11.2010, Hotel Barceló, další informace budou průběžně doplňovány na www.meritis.cz/biologickalecba2010 ). Uspořála Letně - podzimní setkání sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP (27.-28.8.2010, Lednice).


Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP
uspořádá XV. Zlínský geriatrický den (3.9.2010, Zlín).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku proběhlých voleb. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Čermák Jaroslav CSc. (předseda); prof. MUDr. Penka Miroslav CSc. (místopředseda), prof. MUDr. Starý Jan DrSc. (vědecký sekretář); Pavlíková Zdeňka (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Indrák Karel DrSc.; prof. MUDr. Malý Jaroslav CSc.; prof. RNDr. Mgr. Jarošová Marie CSc.; prim. MUDr. Koza Vladimír; prof. MUDr. Trněný Marek CSc.; Doc. MUDr. Papajík Tomáš CSc.; Bc. Bystřická Eva. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Kozák Tomáš Ph.D.(předseda RK); členové RK: prim. MUDr. Matýšková Miloslava CSc. a Doc. MUDr. Cetkovský Petr Ph.D.


Česká hematologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s dalšími klinikami pořádají Pražský hematologický den (14.10.2010, kongresové centrum Karolinum, Praha 1, další informace na www.phd.cz); ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Spolkem pro trombózu, Univerzitním centrem pro trombózu a hemostázu MU LF Brno pořádají V. Brněnské hematologické dny (2-3.11.2010, hotel Voroněž, Brno).


Česká hepatologická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Urbánek Petr CSc. (předseda); Doc. MUDr. Brůha Radan CSc. (místopředseda); MUDr. Šperl Jan CSc. (vědecký sekretář a pokladník); členové výboru: MUDr. Trunečka Pavel CSC., prof. MUDr. Lata Jan CSc., prof. MUDr. Hůlek Petr CSc., prof. MUDr. Husa Petr CSc., prof. MUDr. Mareček Zdeněk DrSc., MUDr. Plíšek Stanislav Ph.D., prof. MUDr. Horák Jiří CSc., prof. MUDr. Červinková Zuzana CSc., prof. MUDr. Ehrmann Jiří CSc., prof. MUDr. Vítek Libor Ph.D. MBA. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Mgr. Jirsa Milan CSc. (předseda RK);členové RK: MUDr. Vaňásek Tomáš Ph.D. a MUDr. Fejfar Tomáš.


Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP, Společnost pro výživu Praha, 3. LF UK Praha, KHS Ústeckého kraje, ZÚ Ústí nad Labem ALWAC, a.s.
uspořádají celostátní konferenci pod záštitou prof. MUDr. J. Blahoše, předsedy ČLS JEP : Výživa a zdraví 2010 (16.-16.9.2010, Lázeňský dům Beethoven Teplice).


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
informuje o společné akci: XXXVII. Společný sjezd Českých a Slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, V. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. Interaktivní kongres hojení ran (17.-19.10.2010, Areál výstaviště, Brno), další informace na www.kmrch.cz.


Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Ústřední vojenský zdravotní ústav - Centrum biologické ochrany – Těchonín
pořádají kurz: Péče o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi (6.-8.10.2010, Těchonín - Centrum biologické ochrany).


Česká internistická společnost ČLS JEP
informuje o akci: II. Česko - Slovenský kardiovaskulární summit "Mozaika kardiovaskulárních onemocnění: od rizikových faktorů k srdečnímu selhání" (17.-19.9.2010, Mikulov).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Chřipka (5.10.2010, LD Praha).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, ÚKBP UK 2. LF a FN Motol
pořádají sympozium na téma: Klinická laboratoř lékařům (20.10.2010, přednáškový sál FN Motol, Praha).


Česká neurologická společnost ČLS JEP, SZÚ, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP a ČLK
pořádají 33. Den neurotoxikologie & průmyslové neurologie (13.10.2010, LD Praha 2) . ČNS ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou neurologickou společností SLS a Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové připravuje 24. Český a slovenský neurologický sjezd (24-27.11.2010, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, další informace na www.csns2010.cz).


Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Kubinyi Jozef Ph.D. FEBNM (předseda); MUDr. Lang Otto Ph.D. (místopředseda pro zahraniční styky); MUDr. Koranda Pavel Ph.D. (místopředseda pro vnitřní záležitosti); Doc. MUDr. Bělohlávek Otakar CSc. (vědecký sekretář); Doc. MUDr. Vlček Petr CSc. (pokladník); čklenové výboru: Ing. Kuželka Ivan; prim. MUDr. Libus Petr; prof. MUDr. Mysliveček Miroslav CSc. MUDr. Kamínek Milan Ph.D. a 5 zástupců za každou pracovní sekci (v sekcích probíhají separátní volby). Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Hrbáč Jiří (předseda RK); členové RK: MUDr. Ing. Vižďa Jaroslav a Mgr. Drymlová Jarmila.


Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP a Česká hematologická společnost ČLS JEP spolupracovali na Doporučeném postupu předoperačního vyšetření před tenotomií a tonzilektomií u dětí. Cílem doporučeného postupu je zvýšení bezpečnosti operovaných dětí.


Česká společnost pro ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a ORL klinika FN Ostrava
pořádají 16. Beskydský ORL den (5.-6.11.2011, Hotel Sepetná Ostravice).


Společnost pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP
informuje o akci: Atherosklerosa 2010; diagnostika, léčba a prevence v dětském i dospělém věku (8.-10.9.2010, Praha).


Radiologická společnost ČLS JEP
uspořádá VIII. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie (2.-5.9.2010, Státní zámek Valtice); XI. Kurz magnetické rezonance (30.9.-2.10.2010, Brno, hotel Myslivna).


Sexuologická společnost ČLS JEP
informuje o akci: 18. Celostátní kongres k sexuální výchově (23.-25.9.2010, Pardubická radnice, Pardubice).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1.LF UK a společnost Janssen-Cilag,s.r.o.
uspořádají 61. klinickou konferenci Revmatologického ústavu (26.11.2010, LD Praha ).


Česká urologická společnost ČLS JEP
uspořádá 56. Výroční konference ČUS ČLS JEP (6.-8.10, TOP Hotel Praha), další informace na www.nucleus.cz/cus.


Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Masarykova univerzita – LF
uspořádají XVIII. Brněnské dny praktického lékařství (1.-2.10.2010, Brno, Sál BB).


Společnost pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví ČLS JEP
informovala o žádosti Mgr. Ludmily Šubrtové z funkce vědeckého sekretáře OS pro velké pracovní vytížení. Po projednání výboru byla zvolena do funkce Mgr. Tereza Šplíchalová.


Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP
Prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (předseda OS) informoval o ukončení činnosti ve funkci několika členů stávajícího výboru ze závažných důvodů. Nový výbor bude zvolen na podzimní plenární schůzi. O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován.


Psychoterapeutická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro GESTALT psychoterapii
informují o připravované akci: Workshop Gestalt psychoterapie vedený trenéry GATLA (6.-7.9.2010, Přerov).


Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádá XII. česko-slovenské Dialogy o bolesti 2010 (7.-9.10.2010, Olomouc).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
informovala o založení sekce ATLS (Advanced Trauma Life Support fo Doctors); pořádá II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na téma Nezdary a rizika v chirurgických oborech (1.-3.9.2010, Mikulov).


Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno
pořádají Kurz kontinuálného vzdělávání na téma: Zdravotnická informatika (1.1.-30.6.2011, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Dětská chirurgie (9.10.2010, Brno).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
uspořádá odborné setkání Bone Academy (7.10.2010, Hotel Marriott, Praha) a (30.9.2010, Regionální centrum Olomouc).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o akcích: Mezioborové pracovní setkání ( 25-26-9-2010, Lázně Knyžvart); Odborný vzdělávací seminář (13.9.2010, Plzeň); Odborný seminář (22.9.2010, Dobřany); Lokální léčba v dětské dermatologii (15.9.2010, Kladno).


Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
informuje o VII. národní kongresu Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (23.-24.9.2010, Orea Hotel Voroněž, Brno).


Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP
pořádá 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy (23.-25.9.2010, Mikulov).


Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Vakcinační centrum, sdružení pro klinické hodnocení očkovacích látek
uspořádají VI. Hradecké vakcinologické dny (30.9.-2.10.2010, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, další informace na www.vakciny2010.org )


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
informuje o plánované akci: Paliativní péče, Tipy a triky pro klinickou praxi (6-8.9. 2010, Rajhrad).


Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
uspořádá 18. Mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygieny (19.-20.10.2010, areál výstaviště BVV, Brno).


Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP
zaslala zápis z ustavující schůze, která proběhla 23.6.2010. Výbor společnosti bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Hořejší Jan DrSc. (předseda); MUDr. Havlín Miroslav (místopředseda); as. MUDr. Teslík Leoš (vědecký sekretář); MUDr. Pertl Jiří (pokladník); MUDr. Geržová Hedvika (člen výboru);. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Röhrichová Tamara (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Koliba Peter CSc. a MUDr. Skřenková Jana.


Spolek lékařů Praha ČLS JEP
informuje o akcích: Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol (27.9.2010, LD Praha 2); Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol (20.9.2010, LD Praha 2); 15. přednáškový večer Spolku bavorských internistů (4.10.2010, LD Praha 2); Přednáškový večer Ústavu klinické biochemie a lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN (11.10.2010, LD Praha 2); Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM (18.10.2010, LD Praha 2).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské odd. Pardubické krajské nemocnice a.s.
uspořádají 78. Přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (15.9.2010, Pardubice).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
informuje o semináři na téma: Večer sexuologie (23.9.2010, Přednáškový sál Vědecké knihovny Liberec).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP a Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun
uspořádají Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci (6.10.2010, Olomouc).


Asociace českých frankofonních lékařů ČLS JEP
uspořádá Mezinárodní kongres medicíny pro praxi, Kongres IFDA (9.10.2010, Marriott Hotel, Praha) ,další informace na www.ifda.fr.