Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 22.6.2011)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP připravuje 19. Severočeskou imunologickou konferenci na téma: Imunopatologie kardiovaskulárního systému. Novinky v alergologii (16.-17.9.2011, Clarion Congress Hotel, Ústí nad Labem).

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP pořádá XVIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (6.-8.10.2011, Clarion Congress Hotel, Praha).

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP informuje o IV. kurzu moderní dermatovenerologie a kosmetologie - pro rezidenty a mladé lékaře (3.-4.6.2011, 3.LFUK Praha).

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP informuje o akcích: Pražské gerontologické dny (25.-27.5.2011, Praha); Využití irbesartanu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění (14.6.2011, Brno).

Společnost lékařské genetiky plánuje XV. Konferenci DNA diagnostiky (24.-25.11.2011, Praha 4, další informace na www.slg.cz); zve na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetickou konferenci (7.- 9. 9.2011, Třeboň, další informace na http://trebon2011.slg.cz/).

Česká gynekologicko porodnická společnost ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR uskutečnily Celostátní konferenci České gynekologicko porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR (3.-5.6.2011, Hradec Králové).

Chirurgická společnost ČLS JEP uspořádala XV. Harrachovské dny 2011 (2.-3.6.2011, Špindlerův Mlýn - hotel Arnika); 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu (7.-9.6.2011, Plzeň).

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP plánuje akci: Laboratorní medicína (6.-7.6.2011, Žermanice, Ostrava).

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP uspořádala seminář na téma: Importované nákazy (7.6.2011, LD Praha). Ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP uspořádá Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí - 3.ročník, (21.-23.9. 2011, Plzeň, více informací na www.kmin2011.cz)

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP a Česká společnost mladých oftalmologů uskuteční 11. setkání mladých oftalmologů (10.-11.6.2011, Hustopeče).

Česká neurologická společnost ČLS JEP uspořádala 1. Neurologicko - kazuistický sjezd (10.-11.6.2011, Hotel Tereziánský dvůr v Hradci Králové).

Česká společnost nukleární medicíny provádí anketu mezi svými členy ohledně vydávání vlastního časopisu, který by dostával každý platící člen. Došlo by k navýšení členského příspěvku o 100,- Kč. Anketu zpracovává pan MUDr. Otto Lang, Ph.D. (místopředseda ČSNM ČLS JEP). Ve spolupráci s oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové uspořádá XLVIII. Dny nukleární medicíny ( 15.-17.9.2011, Univerzita Hradec Králové, více na www.nucleus.cz/dnm).

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP informovala o změně funkce předsedy v této OS. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Betka Jan DrSc. (předseda); místopředsedové: Doc. MUDr. Lejska Mojmír CSc.; prof. MUDr. Chrobok Viktor CSc. Ph.D. a prof. MUDr. Kostřica Rom CSc.; Doc. MUDr. Vokurka Jan CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Rosická Helena (pokladník); členové výboru: MUDr. Plhoň František; MUDr. Vydrová Jitka; Doc. MUDr. Komínek Pavel Ph.D. MBA; Doc. MUDr. Kabelka Zdeněk CSc.; prim. MUDr. Žallmann Miroslav. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Šlapák Ivo CSc. (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Dlouhá Olga CSc. a prim. MUDr. Sláma Karel. Uspořádá 51. otologický den k 85. narozeninám prof. MUDr. Lubomíra Faltýnka, DrSc.(1.12.2011, Hradec Králové).

Česká pediatrická společnost ČLS JEP informuje o akci: 18. Pediatrický den v Ústí nad Labem (4.6.2011, Ústí nad Labem).

Česká pneumologická ftizeologická společnost ČLS JEP uspořádala XVI. Setkání pneumologů (2.6.2011, Zámek Štiřín).

Česká revmatologická společnost ČLS JEP uskutečnila akci: IX. slapské sympozium (16.-18.6.2011, Vojenská zotavovna Měřín, Jablonná nad Vltavou).

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP pořádá Brněnské dny praktického lékařství (30.9.-1.10.2011, Brno).

Společnost pro Myoskeletální medicínu ČLS JEP zve na druhou část Kurzu Myoskeletální medicíny "D" (27.5. – 5.6.2011, Rehabilitační klinika FN Hradec Králové).

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP uskutečnil seminář na téma: Kultivační vyšetření u novorozenců. Infekce novorozence. (7.6.2011, LD Praha); 1. setkání uživatelů MALDI (23.6.2011, SZÚ Praha). Informovala o složení výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Scharfen Josef CSc. (předseda); MUDr. Bébrová Eliška (místopředseda); prof. MUDr. Kolář Milan Ph.D. (vědecký sekretář); členové výboru: Doc. RNDr. Buchta Vladimír CSc.; prim. MUDr. Bergerová Tamara; prim. MUDr. Jindrák Vlastimil; prim. MUDr. Heinigeová Blanka; MUDr. Nyč Otakar CSc.; prim. MUDr. Žampachová Eva; prim. MUDr. Adámková Václava; as. Ing. Hrabák Jaroslav Ph.D.; prof. RNDr. Kolářová Libuše CSc.; MUDr. Žemličková Helena Ph.D.; MUDr. Hedlová Dana; Doc. MUDr. Růžička Filip Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Čermák Pavel CSc. (předseda RK); členové RK MUDr. Zákoucká Hana a MUDr. Mencl Karel CSc.

Společnost pro využití laseru v medicíně ČLS JEP pořádá konferenci: Lasery v medicíně a Sympozium estetické medicíny (25.-26.11.2011, Praha).

Česká angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS informují o proběhlé akci: XVII. česko - slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou.

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP informuje o výsledcích voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Navrátil Leoš CSc. (předseda); prof. RNDr. Vávrová Jiřina CSc. (místopředseda); Doc. RNDr. Poučková Pavla CSc. (vědecký sekretář); RNDr. Hloušková Daniela (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Kuna Pavel DrSc.; MUDr. Drápelová Eva; Doc. MUDr. Hofer Michal CSc.; pplk. prof. MUDr. Österreicher Jan Ph.D.; Doc. MUDr. Kozubek Stanislav DrSc.; MUDr. Pejchal Jaroslav Ph.D.; Doc. MUDr. Zölzer Friedo Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: as. MUDr. Škopek Jiří Ph.D. (předseda RK); členové RK: prim. MUDr. Procházka Miroslav a Doc. RNDr. Kolářová Hana CSc.

Česká obezitologická společnost ČLS JEP uspořádá celostátní konferenci s mezinárodní účastí: Obezitologie a Bariatrie 2011 (6.-.8.10.2011, Clarion Congress Hotel Ostrava, další informace na www.obesitas.cz).

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP uspořádá XIV. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů (8.-10.9.2011, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, další informace na www.osteo2011.cz).

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP informuje o akcích: Nepříznivý vliv UV záření na dětskou kůži a možnosti prevence (13.6.2011, Obříství); Celorepublikové setkání akreditovaných pracovišť PLDD (17-19.6.2011, Hotel Jezerka Seč – Ústupky); Poruchy imunity a současné možnosti laboratorní diagnostiky (26.5.2011, České Budějovice); Současné možnosti asistované reprodukce. Morbidita u dětí z IVF (22.6.2011, hotel Astra Srby, Praha).

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP informuje o výsledku voleb, které proběhly již v roce 2010. Výbor pracuje ve složení: prof. MUDr. Prymula Roman CSc. Ph.D. (předseda); MUDr. Cabrnochová Hana (místopředseda); Doc. MUDr. Chlíbek Roman Ph.D. (vědecký sekretář); členové výboru: MUDr. Křížová Pavla CSc.; MUDr. Kynčl Jan Ph.D.; Doc. MUDr. Marešová Vilma CSc.; MUDr. Škovránková Jitka; prof. MUDr. Špliňo Miroslav DrSc. Revizní komise pracuje ve složení: JUDr. Janouch Jindřich (předseda RK); členové RK: MUDr. Dlhý Jozef Ph.D. a MUDr. Hrunka Štefan. Pořádá VII. Hradecké vakcinologické dny (29.9.-1.10.2011, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, další informace na www.vakcidny2011.org).

Společnost dětské neurologie ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor pracuje ve složení: prof. MUDr. Nevšímalová Soňa DrSc. (předseda); prim. MUDr. Kunčíková Marie (místopředseda); Doc. MUDr. Kršek Pavel Ph.D. (vědecký sekretář); MUDr. Peřina Vladimír (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Komárek Vladimír; prim. MUDr. Hadač Jan; Doc. MUDr. Ošlejšková Hana Ph.D.; MUDr. Rokytová Jitka; MUDr. Medřická Hana. Revizní komise pracuje ve složení: prim. MUDr. Šerclová Ladislava (předseda RK); členové RK: MUDr. Šmérek Pavel a MUDr. Matek Petr.

Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ÚVN Praha a Nadace prof. Rösche uspořádaly XVI. Pracovní sympozium (2.-4.6.2011, Velké Losiny, hotel Eliška).

Česká společnost pro bioimplantologii ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Kubešová Barbara (předseda); místopředsedové: MUDr. Procházka Václav Ph.D.a prof. MUDr. Hájek Roman CSc.; RNDr. Matějková Eva (vědecký sekretář); Martínek Aleš (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Brychta Pavel CSc.; MUDr. Kutílek Petr Ph.D; MUDr. Fales Ivan. Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Prošvic Petr (předseda RK); členové RK: MUDr. Moravec Vladimír a Ing. Pavlíková Františka CSc. MBA.

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP uspořádala XIV. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof (8.-10.6.2011, Společenský dům Luhačovice).

Česká neonatologická společnost ČLS JEP a Neonatologické oddělení FN a LF UK v Plzni připravují XXVII. Neonatologické dny (23.-25.11.2011, kongresové centrum hotelu Parkhotel, Plzeň, další informace na www.neodny2011.cz).

Česká hematologická společnost ČLS JEP a ČSAC připravují Konferenci Analytická cytometrie VI. (8.-11.10.2011, hotel DAP v Praze, další informace na www.csac.cz).

Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat se složení: MUDr. Bojičová Ljiljana (předseda); MUDr. Kučera Radomír (místopředseda); MUDr. Barbuš Dušan (pokladník); členové výboru: MUDr. Vaňous František a MUDr. Hanušová Irena. Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Löffelmann Ladislav (předseda); členové RK: MUDr. Pokorná Růžena a MUDr. Čejková Marcelína.

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP pořádá XIX. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny (23.-24.6.2011, Špindlerův Mlýn).

Česká internistická společnost ČLS JEP pořádá výroční XVIII. Kongres (25.-28.9.2011, TOP Hotel, Praha, další informace na www.vnitrnilekarstvi.cz/cis).

Lymfologická společnost ČLS JEP informuje o kongresu LYMPHO 2011 (14.-15.10.2011, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, další informace na www.lympho.cz).

Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP a Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni informují o Celostátní konferenci: Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi - Plzeň 2011 (15.9.2011, Plzeň).

Psychiatrická společnost ČLS, sekce pro hypnózu a Psychoterapeutická společnost, sekce pro hypnózu uspořádá Kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology (3.-7.10.2011, Psychiatrická léčebna v Kroměříži), Supervizní soustředění hypnoterapeutů (5.-6.11.2011, Hotely Fontána Luhačovice) a 28. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci (2.-.5.11.2011, Hotely Fontána Luhačovice).

Spolek lékařů Nové Město na Moravě ČLS JEP informoval o XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě (19.-20.5.2011, Hotel Skalský dvůr, Bystřice nad Pernštejnem).

Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP informuje o večerech SL na téma: Strategie léčby dyslipidemií (26.5.2011, Klatovy, Hotel Central). Současné možnosti chirurgické léčby varixů hemoroidů (23.6.2011, Klatovy, Hotel Central).

Spolek lékařů Písek ČLS JEP uskutečnil semináře na téma: Současné možnosti intervenční radiologie v léčbě stenóz a uzávěrů dialyzačních zkratů + Zajištění cévního přístupu pro hemodialýzu centrálním žilním katetrem (19.5.2011, Písek); Nozokomiální nákazy + Antibiotika (16.6.2011, Písek).

Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP a CL Nemocnice Strakonice, a.s. připravují seminář na téma: Chlamydie?!? (23.6.2011, Strakonice).

Spolek lékařů Cheb ČLS JEP uspořádal semináře na téma: Karcinom prsu, karcinom tlustého střeva (26.5.2011, Cheb, KHES); Lidský papilomavirus - postvakcinační séroprevalence u českých dívek a žen očkovaných v letech 2007 – 2010 (15.6.2011, KHES Cheb); Léčba nádorové a průlomové bolesti (16.6.2011, Cheb).

Spolek lékařů Kyjov ČLS JEP a Nemocnice Kyjov uspořádali Seminář mladých lékařů Nemocnice Kyjov (14.6.2011, Nemocnice Kyjov).

Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP informuje o Slavnostním večeru k příležitosti otevření porodnicko-gynekologického oddělení MNO (30.6.2011, Ostrava).

Spolek lékařů Opava ČLS JEP uskutečnil seminář na téma: Kardiovaskulární nemoci (15.6.2011, hotel Iberia, Opava).

Spolek lékařů Pelhřimov ČSL JEP pořádá seminář na téma: Vrozené vývojové vady urotraktu. Možnosti a strategie vyšetřovacího plánu (23.6.2011, Pelhřimov).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1) Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (probíhá 2. kolo voleb)
2) Česká onkologická společnost
3) Společnost revizního lékařství
4) Česká dermatovenerologická společnost
5) Společnost maxillo-faciální chirurgie