Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 25.6.2008)


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
zaslala informace o nadcházejících akcích pořádaných společností ČSARIM nebo pod její záštitou: II. Kongres ČSIM proběhne v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň ve dnech 4.-6.6. 2008 Bližší informace naleznete na adrese www.csarim.cz ; XV. národní kongres ČSARIM se bude konat v Brně ve dnech 15.-18.10. 2008. Bližší informace naleznete na adrese www.csarim2008.cz; XV. dny intenzivní medicíny v Kroměříži proběhnou ve dnech 12.-13. 6. 2008, tentokrát na téma Mozek a jeho duše. Informace naleznete na www.ftn.cz/dny; XV. kongres SSAIM proběhne v Piešťanech ve dnech 21.-23.5. 2008. Za ČSARIM je nominována delegace ve složení prof. Cvachovec, prof. Ševčík, doc. Málek. Bližší informace naleznete na stánkách www.ssaim.sk; Jubilejní X. česko–slovenské dialogy o bolesti, pořádané Společností pro studium a léčbu bolesti a Slovenskou spoločností pre liečbu bolesti. Spolupořádajícími společnostmi jsou Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česká neuromodulační společnost, bude probíhat ve dnech 2.–4. 10. 2008 v Hotelu International v Brně, hlavní téma kongresu je „Multidisciplinární přístup k léčbě bolesti“. Více informací se dozvíte na www.pain.cz nebo www.dialogy08.cz; V. Anesteziologické dny Vysočiny se budou konat ve dnech 30.-31.10. 2008. Bližší informace budou zveřejněny po jejich obdržení od organizátorů akce na stránkách www.csarim.cz ; XVII. Hoderův den se uskuteční v Praze, dne 6.11. 2008. Bližší informace naleznete na adrese www.karim-vfn.cz ; IX. Anesteziologické dny na Homolce proběhnou ve dnech 13.-14. 11. 2008. Bližší informace budou zveřejněny na adrese www.csarim.cz


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s Evropskou společností pro kosmetickou a estetickou dermatologii (ESCAD) uspořádala 1. kurz moderní dermatovenerologie a kosmetologie (20.-21.6.2008, SYllabova posluchárna 3. LF UK a FNKV Praha).


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP – endoskopická sekce
uspořádala České a slovenské endoskopické dny (6.-7.6.2008, Luhačovice).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informovala o přípravě 41. Cytogenetické konference (11.-12. 9. 2008, Konvikt,Olomouc), detailní informace na www.slg.cz


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
zaštiťuje XXII. Petřivalský – Rapantův den (19.9.2008, Olomouc) informace na http://chirkongres.wz.cz


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
o pořádaném XII. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech (11.-13.6.2008, Ústí nad Labem), bude pořádat Antibiotické dny (25.-26.6.2008, Hotel Ludmila Mělník).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
informovala o proběhlém XXVI. Mezikrajském setkání biochemiků Jihočeského kraje, Královehradeckého a Pardubického regionu (18.-20.6.2008, Sezimovo Ústí).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
informovala o akcích: Celostátním sjezdu mikrobiologie a epidemiologie (14.—16. 10. 2008 v Olomouc, další informace na www.mhw.cz/mikro2008), Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů 2008 (27.–28.5. 2008 na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci), o účasti předsedkyně na 18 th ECCMID (19.-222.4.2008, Barcelona, http://www.escmid.org/sites/index.aspx), další kongresy ECCMID jsou plánovány: 19th ECCMID (16.-19.5.2009, Helsinki, Finsko, 20th ECCMID 10.-13.4.2010, Vídeň, Rakousko, 21st ECCMID 7-10.5.20111, Milano, Itálie - veškeré informace na uvedené webové stránce). Informovala o proběhlých seminářích: Neuroinfekce – hodnocení MMM (6.5.2008, Lékařský dům, Praha); Kontrola rezistence a antibiotická politika v nemocnicích (3.6.2008, Lékařský dům, Praha).


Česká neurologická společnost ČLS JEP
informovala o přípravě dvoukolových korespondenčních voleb do výboru a revizní komise, výsledky by měly být známy na podzim během Neurologického sjezdu v Olomouci (27.-30.11.2008).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o 8. setkání mladých oftalmologů (20.-21.6.2008, Staré Splavy).


Společnost českých patologů ČLS JEP
informovala o novém složení výboru a RK. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Ryška Aleš Ph.D. (předseda), prof. MUDr. Mandys Václav CSc. (místopředseda), Doc. MUDr. Zámečník Josef Ph.D. (vědecký sekretář), MUDr. Kodetová Daniela (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Povýšil Ctibor DrSc., Doc. MUDr. Dušková Jaroslava CSc. F.I.A.C, prof. MUDr. Skálová Alena CSc., MUDr. Nenutil Rudolf CSc., prof. MUDr. Ehrmann Jiří Ph.D.. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Honsová Eva Ph.D. (předsedkyně RK), členové: MUDr. Kerekes Zoltán, MUDr. Benková Kamila.


Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP
bude pořádat symposium ATHEROSKLEROSA 2008, diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku (10-12. 9. 2008, Praha), 17. konferenci českých a slovenských patofyziologů (11.-12.9.2008, Praha), další informace k akcím na www.lfhk.cuni.cz/pfspol/


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o akcích: 8. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí (25.-27.9.2008, Jihlava, další informace na www.pediatrie2008.cz); Konference Sestra v praxi (13.6.2008,Olomouc); II. Kongresu slovenských a českých gastroenterologů (2.-4.10.2008, Trenčianské Teplice, informace na www.gastroped.cz); Dítě a zdravý životní styl (19.11.2008, ZSF JU – URAN České Budějovice).


Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
informovala o akcích: 23. Teisingerův den průmyslové toxikologie (10.6.2008, Lékařský dům, Praha ); 32. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce (24.6.2008, Lékařský dům Praha); o semináři na téma Aktuální zdravotní problematika v dopravě (3.6.2008, Ministerstvo dopravy ČR). Připravuje 23. konzultační den: Měření a hodnocení expozice vybraným chemickým škodlivinám na pracovištích (18.9.2008, SZÚ - velká posluchárna v budově č. 11, Praha), Den průmyslové neurologie (15.10.2008, LD Praha), 24. konzultační den: Podpora zdraví na pracovišti (16. 10. 2008, SZÚ - velká posluchárna v budově č. 11, Praha), 25. konzultační den: Novinky v legislativě týkající se chemických látek (20.11.2008, SZÚ - velká posluchárna v budově č. 11, Praha).


Psychiatrická společnost ČLS JEP – sekce sociální psychiatrie
informuje o XXX. Konference sociální psychiatrie (20.-22.11.2008, Ostravice).


Stomatologická společnost ČLS JEP
informovala o rezignaci stávajícího předsedy pana Doc. MUDr. Podstaty Josefa DrSc. (extrémní pracovní zaneprázdnění a častý pobyt v zahraničí) funkci předsedy přebírá pan prof. MUDr. Broukal Zdeněk CSc., který s jmenováním souhlasí.


Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP
bude se Společnosti myoskeletálnej medicíny OS SLS pořádat 14. sjezd České a Slovenské společnosti pro myoskeletální medicínu (9.-11.10.2008, Hotel Pyramida Praha, další informace na www.conference.cz/myoskeletalmed2008 )


Česká flebologická společnost ČLS JEP
informovala o XXXIII. Flebologických dnech s mezinárodní účastí (24.-25.10.2008, Nemocnice na Homolce Praha, další informace na www.phlebology.cz).


Česká lymfologická společnost ČLS JEP
pořádá Lympho 2008 (17.-18.10.2008, Hotel Voroněž Brno), další informace na www.lympho.cz


Česká angiologická společnost ČLS JEP
uspořádala XIV. Česko-slovenské angiologické sympozium 2008 (12.-13.6.2008, Lázně Aurora Třeboň).


Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP
bude pořádat The 10th Prague-Sydney-Lublin Symposium (24.-25.10.2008, Lékařský dům Praha).


Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP
uspořádala 1. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2008 (12.-13.6.2008, Hotel Prosper Čeladná).


Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
informovala o složení prozatímního výboru (dne 2.10. při V. setkání spinálních jednotek proběhnou řádné volby). Prozatímní výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Jiří Kříž (předseda), MUDr. Jaroslav Šrám (místopředseda), MUDr. Marie Kulakovská (vědecký sekretář), Zdenka Faltýnková (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., MUDr. Jiří Knap, MUDr. Michael Mrůzek, MUDr. Bohumil Vaško, PhDr. Alena Kábrtová.


Spolek lékařů Zlín-Uherské Hradiště-Kroměříž-Vsetín ČLS JEP
informoval o 43. Mezioblastním semináři (15.5.2008, Trenčín), seminář byl pořádán ve spolupráci Spolku lekárov Trenčín.


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informoval o seminářích Choroby štítné žlázy, screening, léčba (12.6.2008, Cheb); Farmakoterapie a epilepsie (14.6.2008, Cheb).


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
bude pořádat seminář: Diagnostika a léčba chronické a plicní arteriální hypertenze (26.6.2008, společensky dům Lázně Darkov).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
uspořádal Přednáškový večer na téma Ambulantní léčba flebotrombosy a trombofleditidy (19.6.2008,hotel Central Klatovy).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
uspořádal seminář: Vybraná sexuálně přenosná onemocnění (17.6.2008, přednáškový sál Krajské nemocnice Liberec).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
uskutečnil: 12. pracovní setkání „Antibiotická politika“ Soláň 2008 (29-31.5.2008, Velké Karlovice); semináře: Slavnostní SL k životnímu jubileu Doc. MUDr. Vladka Horčičky, CSc. (4.6.2008, III. interní klinika FN Olomouc); Geny a proteiny imunitního systému (11.6.2008, Ústav imunologie LF UP Olomouc).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
informoval o semináři Péče o nezralé dítě po propuštění z porodnice (4.6.2008, Strakonice).


Spolek lékařů Tábor ČLS JEP
uspořádal seminář na téma Česná diagnostika mnohočetného myelomu za lepší kvalitu života (5.6.2008, hotel Dvořák Tábor).