Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 17.9.2008)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 17.9.2008)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informovala o pracovní schůzi na téma Imunopatologie v průběhu života (11.9.2008, Nemocnice Na Homolce, Praha); 16. Severočeská imunologická konference (19.-20.9.2008, Ústí nad Labem); Imunopatologie gastrontestinálního traktu (9.10.2008, LD Praha 2).


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
informovala o XV. Národním kongresu ČSARIM ČLS JEP (15.-18.10.2008, Brno).


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
bude pořádat ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s a 1. Dermatovenerologickou klinikou FNUSA 1. Den psoriázy a příbuzných onemocnění (spojený s XIX. regionálním seminářem) 24.10.2008, Hotel Voroněž, Brno; 9. Dermatologický seminář v Ústí nad Labem (11.10.2008, další informace na www.bos-congress.cz).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
informovala o III. Brněnských hematologických dnech (5.-6.11.2008, Brno) aktuální informace jsou vyvěšeny na www.fnbrno.cz), Pražském hematologickém dnu (23.10.2008, Praha, další informace na www.phd.cz ).


Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
bude spolupracovat na konferenci Křižovatky podpory zdraví 2008, (26.9.2008, Poděbrady), konferenci pořádá MZ-Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.


Česká internistická společnost ČLS JEP
informovala o plánovaných akcích: World Congress ISIM (16.-209.2008, Buenos Aires, Argentina); XV. Internistický kongres (24.-27.9.2008, Brno, další info na www.interna2008.cz)


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
bude pořádat VII. Konferenci na téma monoklonálních gamapatií (14.10.2008, Hradec Králové), pracovní konferenci: Monoklonární gamapatie a volné léhké řetězce (20.10.2008, LD Praha).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
ve spolupráci s Očkovacím centrem Olomouc, Avenier,a.s. a Ústavem mikrobiologie LF UP Olomouc bude pořádat Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie 2008 (14.-16.10.2008, Olomouc).


Česká onkologická společnost ČLS JEP
bude pořádat ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice XV. Jihočeské onkologické dny (9.-11.10.2008, Český Krumlov).


Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Výbor pracuje ve složení: Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., místopředsedové: Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., Doc. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D. CSc., Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. (pokladník), MUDr. Rosická, Helena (pokladník), MUDr. Miroslav Žallmann (zapisovatel), členové výboru: MUDr. Jitka Vydrová,doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, CSc., doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.,MUDr. František Plhoň. Revizní komise pracuje ve složení: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (předseda RK), MUDr. Karel Sláma, Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o připravovaných akcích: 8. Ćeský pediatrický kongres s mezinárodní účastí (25.-27.9.2008, Jihlava, info na www.bpp.cz/pediatrie2008 ); Moravský hepatologický den – symposium s regionální účastí(5.9.2008, Olomouc), 5th Congress of the International Pediatric Transplant (18.-21.4.2009, Istanbul, důležité informace na www.iptaonline.org/5thcongress ); Dětská obezita v teorii a praxi (14. a 15.11.2008, Poděbrady);, Symposium on slep – disordered breathing in children (21. – 22. 11.2008, Antverp, další info na www.ua.ac.be/sleep); 18. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR (21.-23.11.2008, Plzeň); 24. dny Dědičné metabolické poruchy (13.-15.5.2009, Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně); 4th Europaediatrics Congress (3.- 6.7. 2009, Moskva, informace na www.europaediatrics2009.org/node/159)


Česká radiologická společnost ČLS JEP – MR sekce
bude pořádat 7. kurz magnetické rezonance (25.-27.9.2008, Brno).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
pořádá 57. Klinickou konferenci RÚ (14.11.2008, LD Praha 2).


Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
bude pořádat XVI. Ostravské dny forenzních věd (8.-10.10.2008, hotel Montér, Ostravice).


Česká urologická společnost ČLS JEP
informovala o patronaci nad akcí ERUS‘08 (European Robotic Urology Symposium 2008) 10.-12.9.2008, Praha, další informace na www.erus2008.com; o Výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP (8.-10.10.2008, Kongres centrum Aldis, Hradec Králové).


Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
bude pořádat seminář na téma: Elektronizace zdravotnictví (eHealth)- televzdělávání a telekonzultace (2.10.2008, Lékařský dům, Praha 2).


Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
bude pořádat semináře Současné trendy v parenterální výživě (9.10.2008 Plzeň, 2.10. 2008 Brno, 23.10. 2008 České Budějovice); sympozium: Objemová terapie a klinická výživa pro praxi (6.-7.11.2008, Znojmo).


Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
informuje o pořádání Dialogů o bolesti (1.10.2008, hotel Internacionál, Brno).


Společnost posudkového lékařství ČLS JEP
ve spolupráci s Katedrou posudkového lékařství IPVZ a Odborem posudkové služby MPSV ČR bude konat Vědecko-pracovní dny ( 2.-3.10.2008, Jeseník).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádá Seminář SLM na téma: Moderní molekulárně genetické metody a technologie a jejich význam pro klinickou mikrobiologii (7.10.2008, LD, Praha 2).


Česká lymfologická společnost ČLS JEP
bude pořádat LYMPHO 2008 (17.-18.10. 2008, Brno, další informace na www.lymho.cz).


Společnost urgentní medicíny ČLS JEP
bude pořádat XV. Dostálovy dny urgentní medicíny - 10. let založení oboru Urgentní medicína (8.-9.10.2008, Hradec nad Moravicí, informace na www.urgmed.cz).


Společnost revizního lékařství ČLS JEP
bude ve spolupráci se Spoločnosťou revizního lekárstva SLS pořádat VI. Česko-Slovenskou konferenci revizního lékařství a 5. Českou konferenci revizního lékařství (12.-14.11.2008, Lázně Hodonín).


Společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
bude pořádat: Sympozium pro praktické dětské lékaře a jejich sestry (22.11.2008, hotel Krystal, Praha),


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
bude konat IV. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí (24.-25.10.2008, Lázně Luhačovice).


Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
bude pořádat 2. národní kongres ČSTH ČLS JEP ( 20.-21.11.2008, Clarion Congress Hotel Praha, další informace na www.congressprague.cz/csth08).


Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
bude pořádat ve spolupráci s RÚ Kladruby V. setkání spinálních jednotek v ČR (2.-3.10.2008, Kladruby u Vlašimi).


Spolek lékařů v Praze ČLS JEP
bude pořádat pravidelné přednáškové večery s diskuzí: Pavlánského večer. Vybrané preartrotické stavy kyčelního kloubu a možnosti jejich řešení.(15.9.2008. LD Praha); Chirurgie – klíčová část multimodální léčby. (22.9.2008, LD Praha); Fuchsův večer. Eradikace karcinomu děložního hrdla ve 21.století – utopie či realita ? (29.9.2008, LD Praha); Endokrinologické aktuality 2008. Doporučení pro diagnostiku a léčbu v praxi. (6.10.2008, LD Praha); Divišův večer.Chirurgie mediastina a retroperitonea. (13.10.2008, LD Praha); Weberův večer. Novinky v kardiologii. (20.10.2008, LD Praha); Eiseltův večer. Nádorová onemocnění krvetvorby u nemocných vyššího věku. (27.10.2008, LD Praha).


Spolek lékařů Tábor ČLS JEP
bude pořádat ve spolupráci s očním a ORL oddělením ON Trutnov přednáškový večer (23.9.2008, Oblastní nemocnice Trutnov).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
bude pořádat semináře: Alergie v ordinaci praktického lékaře (8.10.2008, hotel Dalibor, Litomyšl); Intoxikace (6.11.2008, , hotel Dalibor, Litomyšl); Bronchogenní karcinom (4.12.2008, hotel Dalibor, Litomyšl).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
bude pořádat seminář: Psychiatrie a některé rozkoše, které škodí (6.11.2008, KN Liberec); Lymeská borelióza (23.9.2008, KN Liberec).


Spolek lékařů Klatovy-Domažlice ČLS JEP
bude pořádat Večer SL v Klatovech (25.9.2008, hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
informoval o Pediatrickém semináři ( 1.10.2008, Opava); o semináři CRAB o myelomu (30.9.2008, Opava).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
bude pořádat přednáškové večery: Ortopedické kliniky (15.10.2008, Olomouc); Soudního lékařství (22.10.2008, Olomouc); Kliniky plicních nemocí (24.9.2008, Olomouc); Hemato-onkologické kliniky (22.10.2008, Olomouc).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
bude pořádat semináře: Vybrané kapitoly z metabolismu (23.10.2008, Ostrava); 30 let OLG FN (2.10.2008, Ostrava); Problematika antikoncepce (9.10.2008, Ostrava).


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
bude pořádat Pediatrický seminář (30.9.2008, Písek).


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
připravuje přednáškový večer SL Karviná (2.10.2008, Společenský dům Lázně Darkov).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
bude pořádat seminář na téma Očkování a jeho problematika (2.10.2008, Strakonice).


Asociace frankofónních lékařů ČLS JEP
informovala o akcích Francouzsko-česká setkání (15.9.2008, Francouzský institut v Praze), o přípravě kongresu IFDA – Důkazy a praxe (15.11.2008, Hotel Histon Praha, informace k dispozici začátkem října na www.amft.cz )