Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 2.9.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 2.9.2009)

Ve společnosti Alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
proběhly volby do výboru a RK. Nový výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Petrů Vít CSc. (předseda); místopředsedové: Doc. MUDr. Panzner Petr CSc. a prof. MUDr. Bartůňková Jiřina DrSc.; prof. MUDr. Litzman Jiří CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Jílek Dalibor CSc. (pokladník); členové výboru: MUDr. Kočí Tomáš, RNDr. Král Vlastimil CSc., Doc. MUDr. Bystroň Jaromír CSc., MUDr. Krčmová Irena CSc., prof. MUDr. Pohunek Petr CSc., MUDr. Novotná Bronislava Ph.D., Doc. MUDr. Čáp Petr Ph.D., MUDr. Rybníček Ondřej Ph.D., MUDr. Fuchs Martin, MUDr. Seberová Ester. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Stříž Ilja CSc. (předseda RK); členové RK: prof. RNDr. Krejsek Jan CSc. a MUDr. Kučera Petr Ph.D. Volby proběhly i v sekcích OS: SEKCE - laboratorní imunologie : MUDr. Marečková Helena CSc. (předsedkyně), SEKCE - imunologických sester : Voříšková Alena, SEKCE - imunologických laborantů : Cimburková Renáta Bude pořádat 17. Severočeskou imunologickou konferenci (18.-19.9.2009, Ústí nad Labem).


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
bude pořádat 16. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (1.-3.10.2009, České Budějovice), další informace na www.csarim2009.cz.


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
pořádá 42 Cytogenetickou konferenci (10.-11.9.2009, Brno).


Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Dvořák Vladimír (předseda), Doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav CSc. (místopředseda), as. MUDr. Velebil Petr CSc. (vědecký sekretář), MUDr. Tesař Zdeněk CSc. (pokladník), členové výboru: MUDr. Nový Jan, MUDr. PhDr. Čepický Pavel CSc., MUDr. Hlaváčková Olga, Doc. MUDr. Unzeitig Vít CSc., Doc. MUDr. Mardešič Tonko CSc., MUDr. Skřivánek Aleš, Doc. MUDr. Cibula David CSc., MUDr. Štěpán Jiří CSc., prof. MUDr. Roztočil Aleš CSc., MUDr. Stará Alexandra. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Rokyta Zdeněk CSc. (předseda RK), členové RK: prof. MUDr. Martan Alois DrSc. a Doc. MUDr. Pilka Radovan Ph.D.

Bude pořádat cyklus seminářů na téma: Ženská močová inkontinence-Symptom dobře léčitelný a zbytečně snižující kvalitu života na počátku 3.tisíciletí (termíny: 16. 9. 2009 Praha, 20.10. 2009 Ústí nad Labem, 3.11. 2009 Olomouc, 11.11. 2009 Liberec, 9.12. 2010 Hradec Králové, 13. 1. 2010 Brno, 27. 1. 2010 České Budějovice, 10. 2. 2010 Ostrava).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
bude pořádat IV. Brněnské hematologické dny (4.-5.11.2009, hotel Voroněž, Brno), Pražský hematologický den (22.10.2009, Karolinum, Praha); 3rd International Symposium on Hodking Lymphoma (17.-18.9.2009, Praha).


Česká internistická společnost ČLS JEP
bude pořádat XVI. kongres České internistické společnosti JEP (13.-16.9.2009, Kongresové centrum, Praha).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
připravuje VIII. Konferenci o gamapatiích (monoklonální volné lehké řetězce imunoglobulinů) 20.10.2009, Hradec Králové.


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a KHS kraje Vysočina
budou pořádat 23. Pečenkovy epidemiologické dny (22.-24.9.2009, Jihlava).


Česká neurologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s SZÚ, Společností pracovního lékařství ČLS JEP a ČLK
pořádá 32. den neurotoxikologie & průmyslové neurologie (14.10.2009, LD Praha 2)


Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
bude pořádat XLVI. Dny nukleární medicíny (16. – 18. 9. 2009, Regionální centrum Olomouc), další informace na www.csnm.cz


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informovala o spolupráci na XV. Výročním kongresu Slovenskej oftalmologickej společnosti SLS ( 12.-14.11.2009, Holiday Inn, Žilina, Slovenská republika).


ORL ČLS JEP
uspořádá 15. Beskydský ORL den (6.-7.11.2009, hotel Sepetná, Ostravice).


Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP
koná Atheroskleroza 2009 (diagnostika, léčba a prevence v dětském i dospělém věku) 9.-10.9.2009, Praha).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o akcích: XV. Luhačovické pediatrické dny (25.-27.9.2009, Luhačovice); Beskydské pediatrické dny (16.-17.10.2009, rekreační centrum Sepetná, Ostravice, další informace na www.beped.cz). Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS pořádá 19. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy (15.-17.10.2009, Sportovní centrum Nymburk).


Psychiatrická společnost ČLS JEP
informuje o akcích: Výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii (KBT) 6.-8.11.2009, další informace na www.stob.cz); I. kongres na téma: Léčba v psychiatrii (5.-8.11.2009, Grandhotel Pulpo, Karlovy Vary) další informace na www.guarant.cz/lecbavpsychiatrii2009 ; XIV. Český a slovenský psychiatrický sjezd (3-6.12.2009, hotel Partizán, Tále, Slovenská republika) další informace na www.psychiatry.sk


Radiologická společnost ČLS JEP
bude pořádat VIII. Kurz magnetické rezonance (10.-12.9.2009, hotel Myslivna Brno); VII. Valtické kurzy abdominální gastroinestinální radiologie (3.-6.9.2009, Státní zámek Valtice). Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP uspořádala Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství (2.-3.9.2009, Mikulov).


Česká urologická společnost ČLS JEP
bude pořádat 55. Výroční konferenci ČUS (8.-9.10.2009, Kongresové centrum Top Hotelu Praha).


Ve Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
proběhly volby. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Rokyta Richard DrSc. (předseda); místopředsedové: MUDr. Lejčko Jan a MUDr. Kozák Jiří Ph.D., MUDr. Vondráčková Dana (vědecký sekretář); MUDr. Vrba Ivan (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Ševčík Pavel CSc., MUDr. Neradílek František, prim. MUDr. Kulda Karel, MUDr. Bystřický Zdeněk, MUDr. Hakl Marek Ph.D., MUDr. Gabrhelík Tomáš, MUDr. Lengalová Eva, prof. MUDr. Opavský Jaroslav CSc.. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Hakl Lubomír CSc. (předseda RK), členové RK: MUDr. Hanák Miroslav a MUDr. Hřib Radovan.


Společnost posudkové lékařství ČLS JEP
bude pořádat Vědecko-pracovní dny (17.-18.9.2009, Litomyšl).


Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP
informovala o spolupráci s Spoločnosťí myoskeletálnej medicíny SLS na konferenci na téma: Riadenie motoriky a Myoskeletálna medicína ( 16.- 17. 10. 2009, Bratislava, Slovenská republika)


Česká flebologická společnost ČLS JEP
uspořádá XXXIV. Flebologické dny s mezinárodní účastí (2.-3.10.2009, Nová Adalbertinum, Hradec Králové).


Česká obezitologická společnost ČLS JEP
informovala o celostátní konferenci s mezinárodní účastí Obezitologie & Bariatrie 2009 (8.-10.2009, Hradec Králové)


Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP
pořádá 12. pracovní dny v transfúzním lékařství (23.-25.9.2009, Olomouc), další informace na www.transfuznidny09.upol.cz


Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
bude pořádat XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny (6.-7.10.2009, Clarion Congress Hotel Ostrava), další informace na www.urgmed.cz


Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
bude pořádat XIII. postgraduální kurz epileptologie. „Dny Jiřího Dolanského“ (2.-3.10.2009, Kongresové centrum Loret, Průhonice u Prahy).


Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrad
pořádají Celostátní symposium s mezinárodní účastí a 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie (20.-22. 5. 2010, Karlova Univerzita-3. lékařská fakulta, Syllabova posluchárna).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
bude pořádat vzdělávací seminář na téma: Vybraná problematika z hematologie, revmatologie a autoimunitních nemocí z pohledu praktického lékaře pro děti a dorost (10.10.2009, Brno).


Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP
bude pořádat Vědecko-pracovní den (9.6.2009, LD Praha 2).


Česká vakcinologická společnost ČLS JEP s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Vakcinačním centrem
pořádají V. Hradecké vakcinologické dny (1.-3.10.2009, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové).


Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
pořádá nové volby do výboru a do revizní komise. Sčítání hlasů volební komisí je naplánováno na 21.8.2009.


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
bude pořádat I. česko-slovenskou konferenci paliativní medicíny (12.11.2009, Regionální centrum Olomouc)


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
uspořádá přednášku na téma: Nejčastější psychické poruchy v ordinaci praktického lékaře a jejich léčba (7.10.2009, Strakonice).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
informuje o akcích pořádaných ve spolupráci s Nemocnicí Podlesí a.s. : Repetitorium komplexní léčby chronických ran 2009 (16.9.2009, Aula Nemocnice Podlesí v Třinci); Rány a defekty 2009 (25.9.2009, Aula VŠB Ostrava).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
uspořádá pracovní večer na téma: Neurosonologie (16.9.2009, FN Ostrava); Diagnostika a léčba chronické plicní hypertenze (23.9.2009, Hotel Imperial Ostrava).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
informoval o Přednáškovém večeru Spolku na téma: Nová koncepce předoperační péče-předanestetické vyšetření (2.9.2009, hotel Dalibor Litomyšl).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP
pořádá 73. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (16.9.2009, hotel Labe Pardubice)


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
bude pořádat seminář na téma: Diabetologie známá i neznáma. Je něco nového v léčbě diabetu? (24.9.2009, Hotel V Klášterní, Liberec).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
uspořádá Večer Spolku lékařů na téma: Miniinvazivní chirurgická léčba pacienta s fibrilací síní, Péče o pacienta po operaci fibrilace síní (24.9.2009, hotel Central, Klatovy).