Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 6.10.2010)


Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informuje o akci: ABKM ze všech světových stran (alergie na bílkovinu kravského mléka), 14.-15.10.2010, Praha; Profesní problematika v alergologii (9.11.2010, LD Praha).


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
uspořádá 10. Anesteziologické dny Na Homolce (26.-27.10.2010, Praha); ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP a Společností Fresenius Kabi s.r.o. uspořádá sympozium: Objemová terapie a klinická výživa v praxi (5.11.2010, Štiřín).


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
informuje o akcích: 11. Dermatologické sympozium v Ústí nad Labem Jak léčím já (16.10.2010, Ústí nad Labem); 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba (v návaznosti na 1. den psoriázy). Konference s mezinárodní účastí (15.10.2010,


Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise ČLS JEP. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Geršl Vladimír CSc. (předseda); prof. RNDr. Anzenbacher Pavel DrSc. (místopředseda); Doc. PharmDr. Pávek Petr Ph.D. (vědecký sekretář); MUDr. Šedivý Josef CSc. (pokladník); členové výboru: prof. RNDr. Květina Jaroslav Dr.h.c. DrSc.; prof. MUDr. Švihovec Jan DrSc.; prof. MUDr. Perlík František DrSc.; prof. MUDr. Šulcová Alexandra CSc.; Doc. MUDr. Mičuda Stanislav Ph.D.; Doc. PharmDr. Nobilis Milan CSc.; Doc. MUDr. Slanař Ondřej Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Kassa Jiří CSc. (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Koutenský Jaroslav CSc. a Doc. Ing. Chládek Jaroslav Ph.D.


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělení lékařské genetiky FN Brno
uspořádají Brněnský genetický den (7.10.2010, Brno).


Leukemická sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se skupinou CELL
pořádají edukační sympozium na téma: Cronická myeloidní leukémie: léčba a výzkum v ČR aneb jaké jsou naše současné znalosti o CML (1.10.2010, Kongresové centrum U Hájků, další informace na www.cmledukace.cz);


Česká hematologická společnost ČLS JEP, Spolek pro trombózu a hemostázu, Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Vyškov, Oddělení klinické hematologie FN Brno
uspořádali Podzimní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina ( 1.-2.10.2010, Buchlovice).


Česká chirurgická společnost ČLS JEP a Chirurgické oddělení Nemocncie Pelhřimov
uspořádají Pelhřimovské chirurgické dny 2010 (26.-27.11.2010, Pelhřimov).


Česká internistická společnost ČLS JEP
uspořádá XVII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP (30.9-2.10.2010, Brno).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Ústav klinické biochemie a diagnostiky a II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Česká myelomová skupina
budou pořádat IX. Konference na téma monoklonálních gamapatií (26.10.2010, Hradec Králové).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o pracovním setkání Den uveitid 2010 (22.10.2010, Floret, Praha, další informace na www.denuveitid.cz).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
informuje o semináři na téma: Světelná mikroskopie v lékařské mikrobiologii (9.11.2010, LF Ostrava); Sepse (2.11.2010, LD Praha).


Neurofarmakologická sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
připravuje 42. neurofarmakologické sympozium (14.-16.10.2010, Lísek u Bystřice nad Pernštějnem).


Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise, viz zápis z 1.9.2010. Proběhla dovolba zástupců za každou pracovní sekci: MUDr. Kubinyi Jozef Ph.D. FEBNM; PharmDr. RNDr. Štěpán Jiří Ph.D., Ing. Poljak Václav; prof. MUDr. Topolčan Ondřej CSc.; Matysová Milena. Informuje o kurzu sekce imunoanalýzy: Využití imunoanalýzy v onkologii (20.10.-15.11.2010, Plzeň).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o XVIII. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti (23.-25.9.2010, Teplice).


Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Vojenská nemocnice Olomouc, oddělení ORL
uspořádají 43. vojenské ORL dny (15.-16.10.2010, NH Olomouc Congress).


Česká pediatrická společnost a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
pořádají konferenci na téma: Dětská obezita v teorii a praxi (12-13.11.2010, Poděbrady).


Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a FN Brno pořádají
XIX. moravskoslezské pneumologické dny (8.-9.10.2010, Brno); informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (předseda); místopředsedové: Doc. MUDr. František Salajka CSc. a prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (vědecký sekretář); prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (pokladník); MUDr. Pavla Nykodýmová, členové výboru: MUDr. Jiří Balý; Doc. MUDr Martina Vašáková, Ph.D.; MUDr Vladimír Koblížek; MUDr Jan Chlumský, Ph.D.; Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Jarmila Fišerová; MUDr. Martin Trefný a MUDr. Zdeněk Hlobil.


Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Tuček Milan CSc. (předseda); prof. MUDr. Pelclová Daniela CSc. (místopředseda); Doc. MUDr. Nakládalová Marie Ph.D. (vědecký sekretář); Doc. MUDr. Urban Pavel CSc. (pokladník); členové výboru: MUDr. Šalandová Jana; prim. MUDr. Hejlek Aleš; MUDr. Šviráková Dana; MUDr. Hlávková Jana; MUDr. Kučera Ivan Ph.D.; MUDr. Svačinka Petr; MUDr. Dlouhá Beatrica;. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Švábová Květa CSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Lajčíková Ariana CSc. a MUDr. Fenclová Zdeňka CSc.


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
uspořádá VIII. seminář mladých revmatologů (14.-16.10.2010, Hotel Mánes, Svratka).


Sexuologická společnost ČLS JEP
uspořádala Pracovní schůzi Sexuologické společnosti ČLS JEP k 50. výročí založení Sexuologického oddělení v Liberci (23.9.2010, Liberec).


Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
informuje o akci: XVIII. Ostravské dny forensních věd (6.-8.10.2010, Ostravice, hotel Sepetná).


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá kurz: Yamamoto New Scalp Acupuncture (1.-3.10.2010, NCO NZO Brno)ve spolupráci s Československou SinoBiologickou společností pořádá semináře na téma: Klinická akupunktura (29.9.-3.10.2010, FTVS,Praha 6) a Vnitřní lékařství čínské medicíny (24.-28.9.2010, FTVS,Praha 6).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
informuje o semináři SLM ČLS JEP: Představení technologie MALDI TOF (05. 10. 2010, LD Praha); odborné konferenci: Konzultační den / NRL PV ÚHKT (9.11.2010, SZÚ, Praha).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
informuje o připravované akci: X. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí (6.-8.10.2010, Rožnov pod Radhoštěm); Pracovní seminář s praktickou výukou na téma Navigace v traumatologii (6.10.2010, Beskydský hotel Relax v Rožnově pod Radhoštěm).


Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, Kojenecký ústav Plzeň a Dětský domov Trnová
pořádají Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů, dětských center (6.-8.10.2010, Plzeň).


Česká lymfologická společnost ČLS JEP
informuje o akci: LYMPHO 2010 (15.-16.10.2010, Národní dům na Vinohradech, Praha, další informace na www.lympho.cz).


Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP a Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
uspořádají XVI. výroční konferenci České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP s mezinárodní účastí na téma Dětské popáleniny (14.-15.10.2010, Brno).


Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP a Občanské sdružení PREVENT
pořádaji akci: IV. Krajská konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje (21.-22.10.2010, Červená nad Vltavou).


Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ve spolupráci s ÚSZSMSK ÚO Opava
pořádají XVII. Dostálovy dny urgentní medicíny (6.-7.10.2010, Clarion Congress Hotel, Ostrava


Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
uspořádá XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd s XIV. postgraduálním kurzem epileptologie "Dny Jiřího Dolanského" (30.9.-2.10.2010, Průhonice u Prahy).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
informuje o připravované akci: IVth Central European Osteoporosis Summit (3.-5.12.2010, Praha, další informace na www.cbttravel.cz/ceesummit nebo na www.smos.cz).


Odborná společnost pro děti a dorost ČLS JEP Zpč. regionu
uspořádá: I. Kongres praktických lékařů pro děti a dorost (13.11.2010, Praha); semináře: Dětská chirurgie pro PLDD (23.10.2010, Hotel Imperial, Ostrava); Infektologie. Dyfterie, tetanus, pertuse - aktuální stav. Chřipka a pneumokoky - epidemiologie a očkování (20.9.2010, Mělník);


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP, KHS Moravskoslezského kraje, UK, 3.LF., Ostravská univerzita, FZS, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Hornická poliklinika, Ostrava
pořádají Sympozium pracovního lékařství s mezinárodní účastí (8.-9.10.2010, Luhačovice).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
informuje o přednáškových večerech Spolku lékařů Litomyšl: na téma - Pacient s kardiovaskulárním rizikem (15.9.2010, salonek hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli); Nepodceňujeme význam chlamydií? (14.10.2010, salonek hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli)


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP, Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc a FN Olomouc odd. klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie a Nemocnice Jihlava
uspořádají XVIII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny (7.-9.10.2010, Jihlava).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
uspořádal Pediatrický seminář k výročí 110 let založení Slezské nemocnice v Opavě (1.10.2010, Slezská univerzita, Opava); uspořádá Seminář praktických lékařů (13.10.2010, Opava).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
informuje o přednáškovém odpoledni na téma: Febrilní neutropenie (21.10.2010, Strakonice).


Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP
uspořádal přednáškový večer ve spolupráci s Otropedickým oddělením ON Trutnov,a.s. (21.9.2010, Nemocnice Trutnov).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
uspořádá semináře na téma: Nové přístupy k terapii dětských ekzémů (14.10.2010, Mariánské Lázně, Klub důchodců) a Neobvyklé formy pneumonie; Chyby a omyly při užívání antibiotik (7.10.2010, Cheb, Sál KHES).


Spolek lékařů Hradec Králové ČLS JEP
informoval o abdikaci předsedy ČLS JEP a o výsledcích voleb do výboru SL. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Tošner Jindřich CSc. (předseda); prof. MUDr. Čáp Jan CSc. (místopředseda); Doc. MUDr. Pozler Oldřich CSc. (vědecký sekretář); Doc. MUDr. Ettler Karel CSc. (pokladník); prof. MUDr. Nožička Zdeněk DrSc. (člen výboru). SL byl požádán o nahlášení členů a předsedy RK.


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí Třinec,p.o.
uspořádají pracovní schůze na téma: Pediatrie (21.10.2010, Třinec) a Medicínské aktuality v Nemocnici Třinec, p.o. (3.11.2010, Třinec).


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
uspořádá přednáškový večer na téma: Mikrobiologické aspekty diagnostiky a léčby závažných infekcí (14.10.2010, Společenský dům Lázně Darkov).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP:
1) Česká gynekologická a porodnická společnost - Sekce kolkoskopie a cervikální patologie.
2) Česká společnost intervenční radiologie, výsledky jednokolových voleb budou vyhlášené na PTA kursu v IKEM Praha.