Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (8. schůze předsednictva 3.11.2010)


Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
zve na Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů (9.12.2010, kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha); na seminář: ORALAIR - novinka v léčbě alergií (26.11.2010, Anežský klášter, Praha).


Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
informovala o průběhu voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Pavel Dlouhý, CSc. (předseda), místopředsedové: MUDr. František Kožíšek, CSc. a Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.; Doc. MUDr. Jaroslav Kříž (vědecký sekretář); MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. (pokladník). Revizní komise bude pracovat ve složení prof. MUDr. Kamil Provazník, DrSc. (předseda RK); členové RK: MUDr. Jan Ševčík a Doc. MUDr. Helena Kollárová, CSc.


Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Spolek pro trombózu a hemostázu a Univerzitní centrum pro trombózu a hemostázu MU FN Brno
uspořádali V. Brněnské hematologické dny (2.-3.11.2010, Brno)


Česká internistická společnost ČLS JEP
informuje o plánovaných akcích ČIS ČLS JEP a SIS XXIV. Vanýskův internistický den: téma „Léčba chronického selhání ledvin (18. 3. 2011, hotel Voroněž, Brno,); VI. konference ambulantních internistů (31. 3. - 1. 4. 2011, Olomouc); XVIII. kongres interní medicíny (25. - 28. 9. 2011,TOP hotel Praha) Kongres Evropské federace interní medicíny (EFIM) (25. - 28. 9. 2013, Kongresové centrum Praha);


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a OKBH FN Brno
pořádají Pracovní den ČSKB Brno 10. 11. 2010 (10.11.2010, Kinosál FN Brno).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz, Odboru mikrobiologických laboratoří, Centra laboratorních činností, Státního zdravotního ústavu
informují o odborné konferenci na téma: Problematika respiračních, střevních a exantemických virových nákaz (11.11.2010, SZÚ Pragha 10).


Česká oftamologická společnost ČLS JEP a Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie
uspořádaly akci: Trendy v dětské oftalmologii (15.-16.10.2010, Evropské školící centrum YMCA Litomyšl).


Česká onkologická společnost ČLS JEP
informuje o připravovaných sympoziích: 18. onkologicko-urologické sympozium (24.-25.11.2010, Praha); 14. mammologické sympozium (26.11.2010, Praha).


Česká pediatrická společnost, pracovní skupina dětské nefrologie Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
uspořádaly 31. pracovní dny dětské nefrologie (22.-23.10.2010, Hradec Králové).


Česká revmatologická společnost a Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
informují o akci: I. kongres biologické léčby (12.-13.11.2010, Praha).


Sexuologická společnost ČLS JEP
informuje o Pracovní schůzi Sexuologické společnosti ČLS JEP, která proběhne 22.1.2010, LD Praha.


Společnost psychosomatické integrace ČLS JEP
zve na seminář a na shromáždění členů společnosti (10.11.2010, LD).


Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii a Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
pořádají 57. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 2010 (12.-13.11.2010,Aquapark Čestlice u Prahy, www.neurofyziologie.cz/sjezd2010 ).


Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá mezioborový seminář – Bolest hlavy (20.11.2010, LD Praha).


Sekce rodinné terapie při Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
uspořádá Den rodinné terapie (9.11.2010 , Praha).


Společnost posudkového lékařství ČLS JEP
uspořádala Konferenci v posudkovém lékařství (5.-6.11.2010, Liberec).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Vzácné infekce, kazuistiky (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), důvody vzniku, možnosti diagnostiky a léčby (2.11.2010, LD Praha).


Společnost korektivní dermatologie ČLS JEP a Dermatovenerologická klinika 3. LF UK
pořádají konferenci na téma: Novinky v korektivní dermatologii (25.11.2010, Syllabova posluchárna 3.LFUK, Praha).


Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
uspořádá 4. Střešovický transfúzní den (4.11.2010, ÚVN Praha).


Společnost dětské neurologie ČLS JEP a Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
uspořádají 12. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů (12.11.2010, hotel Myslivna Brno).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Zpč. regionu ve spolupráci s SPLDD
informují o akcích: Sympozium pro praktické lékaře a jejich sestry (27.11.2010, Hotel Krystal, Praha); Problematika dětské chirurgie (16.10.2010, Hotel Krystal, Praha); Dětská chirurgie (30.10.2010, Plzeň); OSPDL Východočes. regionu uspořádá seminář na téma: Problematika kojeneckého věku (4.12.2010, Hradec Králové).


Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP
informuje o plánované akci: IV. Sjezd ČSKVCH (4.-5.11.2010, České Budějovice).


Česká společnost pro ortopedii a traumatologii ČLS JEP, KDCHOT FN Brno, Laboratoř chůze – projekt Norských finančních mechanismů a Dětská ortopedie, KDCHOT FN Brno
uspořádaly 9. pracovní schůzi dětské ortopedie (15.-16.10.2010, Hotel Žebetínský Dvůr Brno).


Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP, Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadace prof. Rösche
pořádají 21. kurz PTA (23.-24.11.2010, IKEM, Praha).


Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
uskutečnila 18. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygieny (19.-20.10.2010, BVV, Brno).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
uspořádal pracovní večer na téma: Komplexní pohled na problematiku GISTu (21.10.2010, Hotel Park Inn, Ostrava).


Spolek lékařů Pelhřimov ČLS JEP
uspořádal seminář na téma: Invazivní meningokoková onemocnění. Problematika pohlavních chorob v dětském věku. (19.10.2010, hotel Slávie, Pelhřimov).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
informuje o akcích: III. Psychosomatický den (22.10.2010, Kulturní dům PL, Opava); 42. podzimní opavský lékařský den (24.11.2010, Opava).


Spolek lékařů Kyjov ČLS JEP a Nemocnice Kyjov
uspořádali Seminář chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov (14.10.2010, Kyjov).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
informuje o pracovní schůzi na téma: Neurologické odpoledne (1.11.2010, Třinec); uspořádá ve spolupráci s Nemocnicí Podlesí,a.s. konferenci na téma: Repetitorium komplexní léčby chronických ran (16.11.2010, Třinec).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
a Ústav lékařské chemie a biochemie FL UP v Olomouci uskuteční přednáškový večer (3.11.2010, Olomouc); a Ortopedická klinika FN Olomouc uskuteční přednáškový večer (10.11.2010, Olomouc); a Kardiochirurgická klinika FNOL a LFUP Olomouc uskuteční přednáškový večer (24.11.2010, Olomouc).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
uspořádal Večer Spolku lékařů J. E. Purkyně v Klatovech na téma: Kolorektální karcinom (21.10.2010, hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP a Nemocnice Strakonice, a.s.
informují o přednáškovém odpoledni na téma: Intervenční možnosti endosonografie (4.11.2010, Strakonice).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informuje o seminářích SL na téma: Léčba hypertenze - nejnovější data 2010 (21.10.2010, KHES, Cheb); Moderní trendy neurochirurgie (4.11.2010, KHS, Cheb).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
připravuje 366. přednáškový večer Spolku lékařů Litomyšl (18.11.2010, Hotel Zlatá hvězda, Litomyšl).


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
informuje o semináři na téma: Delirium v neurologii (2.11.2010, přednášková místnost Nemocnice Písek).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice
uspořádali 79. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (24.11.2010, hotel Labe, Pardubice).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1) Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie. Průběh 1. Kola voleb bude prošetřen doc. Marešovou (předsedkyní RK ČLS JEP).
2) Společnost psychosomatické integrace. Volby jsou jednokolové a výsledek bude vyhlášen na schůzi dne 10.11.2010.
3) Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
4) Česká společnost plastické chirurgie.
5) Česká fyziologická společnost. Návrh kandidátů do 31.11.2010. Odeslání hlasovacích lístků začátek prosince, termín navrácení je do 20.12.2010.