Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (8. schůze předsednictva 7.10.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (8. schůze předsednictva 7.10.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
pořádá pracovní schůze na téma: Protinádorová imunita (8.10.2009, LD, Praha) a Biologická léčba (12.11.2009, LD, Praha).


Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
uspořádá 10. Dermatologické sympozium v Ústí nad Labem s názvem: Jak léčím já. (17.10.2009, Ústí nad Labem).


Česká společnost pro aterosklerózu ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností ČLS JEP
pořádá XIII. Kongres o ateroskleróze (10.-12.12.2009, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn).


Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
informuje o plánované akci: X. Brněnský pankreatologický den (23.-24.4.2010, kongresové centrum BVV, Brno).


Sekce gynekologické endoskopie České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
pořádá XVIII. konferenci (8.-9.10.2009, Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník).


Česká hematologická společnost ČLS JE
informuje o IV. Brněnských hematologických dnech (4.-5.11.2009, hotel Voroněž, Brno).


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
uspořádala seminář na téma: Infekce v graviditě a perinatálním období (6.10.2009, LD, Praha).


Česká neurologická společnost ČLS JEP
informuje o plánované akci: 23. Slovenský a český neurologický zjazd, 37. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium, 21. Slovenský a český epileptologický zjazd (27.-29.11.2009, nová budova SND, Bratislava, Slovensko), další informace na www.snes.sk


Sekce NLZP (SZP) České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu Brno
uspořádají Celostátní dvoudenní konference nukleární medicíny v Brně (22.-23.10.2009, Brno).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o XV. Výročním kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (12.-14.11.2009, Žilina, Slovensko) další informace na www.ocnykongreszinina.sk


ORL ČLS JEP a Lázně Luhačovice, a.s.
budou pořádat VII. Ningerovy dny (9.-10.10.2009, přednáškový sál Společenského domu v Luhačovicích) dále informuje o plánované akci: XV. Dny RAPPL (20.-24.1.2010, Karlova Studánka).


Česká radiologická společnost ČLS JEP
informovala o průběhu 2. kolových korespondenčních voleb do výboru a revizní komise na funkční období 2010-2014. Probíhá 2. kolo, mělo by být ukončeno na konci listopadu 2009. O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován.


Česká psychiatrická společnost o.s. a Psychiatrická společnost ČLS JEP
pořádají I. kongres na téma: Léčba v psychiatrii (5.-8.11.2009, Karlovy Vary. Součástí kongresu jsou workshopy: Závislost na tabáku (6.11.2009) a Spánková medicína (6.11.2009).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP s Revmatologickým ústavem
bude pořádat 59. Klinickou konferenci RÚ (23.10.2009, LD, Praha).


Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP a ÚSL FN Ostrava
pořádají XVII. Ostravské dny forenzních věd (7.-9.10.2009, Ostravice rekreační centrum Sepetná)


Česká neontologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XXV. Neontologické dny s mezinárodní účastí (11.-13.11.2009, Luhačovice).


Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
informuje o semináři: Neodkladná péče u akutních stavů v primární péči s nácvikem (3.10.2009, Nupaky u Prahy).


Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP
pořádají sympozium: Objemová terapie a klinická výživa pro praxi (19.-20.11.2009, Senohraby).


Česká akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá celodenní seminář: Imunitní systém a možnosti akupunktury a jejích přidružených technik (21.11.2009, LD, Praha 2).


Česká lymfologická společnost ČLS JEP
informuje o Kongresu LYMPHO 2009 (16.-17.10.2009, Františkovy Lázně).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
uspořádal seminář na téma: Pacienti po náročných chirurgických výkonech (6.10.2009, LD, Praha).


Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP
bude pořádat tradiční konferenci OS: Lasery v medicíně 2009 (27.-28.11.2009, Hotel Continental, Brno).


Společnost korektivní dermatologie ČLS JEP ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou 3. LF UK
pořádá konferenci na téma: Novinky v korektivní dermatologii (26.11.2009, Syllabova posluchárna 3. LFUK, Praha).


Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
informovala o průběhu XII. mezinárodního kongresu českých a slovenských osteologů (1.-3.10.2009, Ostrava).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
uspořádá semináře: Krajský odborný seminář pro lékaře a zdravotní sestry (21.10.2009, Karlovy Vary); Novinky v očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním a otitis media (4.11.2009, Plzeň)


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
informuje o proběhlé akci: Slavnostní regionální seminář u příležitosti 60. výročí založení Kliniky nemocí z povolání LF UK a FN Hradec Králové (30.9.2009, posluchárna Psychiatrické kliniky FN, Hradec Králové).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informuje o akcích: Aktuální epidemiologická situace, novinky v očkování (8.10.2009, Hradební ul., Krajská hygienická stanice, Cheb)


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
uspořádal přednáškový večer SL Litomyšl na téma: Aktuality v očkování (15.10.2009, Litomyšl).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
informuje o připravovaných Přednáškových večerech SL Olomouc (11.11.a 25.11.2009, Teoretické ústavy LF UP Olomouc).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
připravuje ve spolupráci s Nemocnice Třinec, p.o.: seminář: Anesteziologická a resuscitační péče v Nemocnici Třinec, p.o. (21.10.2009, Třinec) a konferenci Repetitorium komplexní léčby chronických ran (16.10.2009, Třinec) a (20.10.2009, Třinec).


Spolek lékařů Ústí nad Labem ČLS JEP
informuje o svolání Volebního shromáždění členů SL k volbě nového výboru a revizní komise na období 2010-2013 (21.10.2009, centrum vzdělávání Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem). O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován.


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
připravuje seminář na téma Profylaxe tromboembolické nemoci (15.10.2009, Přednášková místnost Nemocnice Písek).


Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP
informoval o proběhlém přednáškovým večeru SL (29.9.2009, Nemocnice Trutnov).


SLS – Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
informuje o 3. Mezinárodním, edukačním osteologickém sympóziu (5.11.2009, Galérie města Bratislavy).