Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (8. schůze předsednictva 8.10.2008)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (8. schůze předsednictva 8.10.2008)

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
informovala o přípravách XXXII. Endokrinologických dnů (24.-26.9.2009, Český Krumlov).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
bude pořádat kurz: Genetika v modrní medicíně (8.10.2008, IPVZ Budějovická), Brněnský genetický den (16.10.2008, kinosál FN Brno, Bohunice).


Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
garantuje akce: Kurz kardiopulmonální resuscitace (7.11.2008, Jevíčko) a Neodkladná první pomoc pro lékaře prvního kontaktu (8.11.2008, Nupaky u Prahy).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
uspořádá III. Brněnské hematologické dny (5.-6.11.2008, kinosál FN Brno, pracoviště Bohunice).


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Ryska Miroslav CSc. (předseda), Doc. MUDr. Neoral Čestmír CSc. (místopředseda), Doc. MUDr. Šváb Jan CSc. (vědecký sekretář), prim. MUDr. Smetka Jan (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Havlíček Karel CSc., prof. MUDr. Duda Miloslav DrSc., Doc. MUDr. Dostalík Jan CSc., prof. MUDr. Pafko Pavel DrSc., prim. MUDr. Gatěk Jiří Ph.D., prof. MUDr. Hoch Jiří CSc., prim. MUDr. Vraný Michael, prof. MUDr. Třeška Vladislav DrSc., prof. MUDr. Čapov Ivan CSc., prim. MUDr. Czudek Stanislav CSc., prim. MUDr. Gryga Adolf CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Wechsler Jan CSc. (předseda RK), členové RK: prof. MUDr. Kala Zdeněk CSc., Doc. MUDr. Šimkovic Dušan CSc.


Česká internistická společnost ČLS JEP
bude pořádat cyklus seminářů: Interna Informans (semináře se uskuteční v 16 městech, v různých termínech).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
informovala o semináři: Národní a evropská surveillance nozokomiálních infekcí (7.10.2008, LD Praha).


Česká onkologická společnost ČLS JEP, sekce paliativní medicíny při Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
budou pořádat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče a Sekcí paliativní medicíny při České asociaci sester: XIV. Brněnský den paliativní medicíny (30.10.2008, kinosál FN Brno, pracoviště Bohunice).


Česká radiologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XXXVI. Český radiologický kongres (15.-18.10.2008, Špindlerův Mlýn, další informace na www.crs.cz).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
bude pořádat ve spolupráci s RÚ Praha a Klinikou revmatologie 1. LF UK - 57. Klinickou konferenci Revmatologického ústavu (14.11.2008, LD Praha); VII. Seminář mladých revmatologů (9.-11.10.2008, Telč).


Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Pracovní skupina pro studium zdravotního stavu obyvatelstva při předsednictvu ČLS JEP
pořádá seminář (19.11.2008, LD Praha) na téma: Zdravotní stav obyvatel ČR v aktuálních statistických údajích (vybrané problémy).


Česká akupunkturistická společnost ČLS JEP
informovala o semináři : Vertebrogenní syndrom a možnosti jeho ovlivnění akupunkturou (8.11.2008, LD Praha).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
bude pořádat seminář na téma: Jak dál v akreditaci a certifikaci laboratoří lékařské mikrobiologie, zkušenosti a názory, ČIA, NASKL (4.11.2008, LD Praha).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii a Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
budou pořádat IX. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí (23.-24.10.2008, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm); Pracovní seminář s praktickou výukou – Navigace v traumatologii (22.10.2008, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm).


Česká flebologická společnost ČLS JEP
bude pořádat XXXIII. Flebologické dny s mezinárodní účastí (24.-25.10.2008, Nemocnice Na Homolce, Praha) další informace na www.phlebology.cz


Česká společnost pro využití laseru v medicíně ČLS JEP
organizuje ISAPS course, Fat Transfer, the Present and Future of Plastic Surgery joint with regular Symposium Lasers in medicine (28.-29.11.2008, Veletrhy Brno, pavilon A3, Sál Morava).


Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP
bude pořádat Hemolytické onemocnění plodu/novorozence (30.10.2008, LD Praha).


Společnost dětské neurologie ČLS JEP
bude pořádat 10. brněnské setkání dětských neurologů a pediatů (21.11.2008, Infekční posluchárna FN Brno).


Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP
pořádá VI. Vědecko-pracovní dny (21.-23.10.2008, hotel Mědínek, Kutná Hora).


Spolek lékařů Karlovy Vary ČLS JEP
bude pořádat tyto odborné akce: Miniinvazivní /laparoskopické/ přístupy v urologii (22.10.2008); „Larvální terapie“ (12.11.2008); Chlopenní vady (26.11.2008). Akce se konají v budově č.4 Karlovarské nemocnice.


Spolek lékařů Kyjov ČLS JEP
informoval o průběhu voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Zemánek Richard (předseda), prim. MUDr. Zicháček Pavel (místopředseda), MVDr. Frýbortová Vladimíra (vědecký sekretář), členové výboru: prim. MUDr. Búřil Jaroslav, MUDr. Fedorko Michal. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Hýžová Martina (předsedkyně RK), členové RK: MUDr. Koliba Josef, MUDr. Hlaďáková Eva.


Spolek lékařů Praha ČLS JEP
bude pořádat tyto akce: Vondráčkův večer (Večer věnovaný životnímu výročí prof. Jiřího Volského, 3.11.2008, LD Praha); Slavnostní večer Univerzity Karlovy - k 17. listopadu (10.11.2008, LD Praha); Šiklův večer (Patomorfologické změny tkání a orgánů po lécích a léčebných výkonech, 24.11.2008, LD Praha); Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze (Thomayerova přednáška. Zobrazovací metody v kardiologii, 1.12.2008, LD Praha); Předvánoční večer Spolku lékařů českých v Praze (Konec německé lékařské fakulty v Praze v pamětech jejích profesorů., 8.12.2008, LD Praha)


Spolek lékařů Vyškov ČLS JEP
uspořádá seminář Epilepsie – omezení z nich vyplývající (23.10.2008, Nemocnice Vyškov).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
pořádá odborný večer ve spolupráci s ARO odd. KNL Liberec na téma: Intenzivní péče (20.11.2008, Nemocnice Liberec).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
pořádá jako 330. pracovní schůzi SL seminář na téma Je urologie mininvazivní obor? (5.11.2008, Kulturní dům Trisia, Třinec).


Spolek lékařů Klatovy-Domažlice ČLS JEP
informuje o přednáškovém večeru na téma Poruchy funkce štítné žlázy v ambulanci praktického lékaře (30.10.2008, hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Beroun ČLS JEP
pořádá Celonemocniční mezioborovou konferenci (12.11.2008, Nemocnice Beroun). !!!!!!!!!


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP
pořádá 69. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (19.11.2008, Pardubice).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
uspořádá 1. Psychosomatický den v Opavě (14.11.2008, Kulturní dům Opava).


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
uspořádá seminář Antihypertenzní léčba pacientů vysokého věku, prospěch versus riziko - výsledky studie Hywet (23.10.2008, přednášková místnost Nemocnice v Písku).