Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 4.11.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 4.11.2009)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informuje o proběhlé akci: Podzimní seminář o specifické imunoterapii (3.11.2009, konferenční prostory Zürich 1-2 hotelu Mövenpick, Mozartova 261 / 1, Praha 5).


Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
informuje o organizování 1. kola voleb do výboru a revizní komise. Volby budou probíhat korespondenčně ve dvou kolech.


Společnost lékařké genetiky ČLS JEP
bude pořádat XIII. celostátní konference DNA diagnostiky (26.-27.11.2009, Olomouc).


Česká hematologická společnost ČLS JEP, Spolek pro trombózu a hemostázu, Univerzitní centrum pro trombózu a hemostázu MU a FN Brno
zaslali konečné oznámení o IV. Brněnských hematologických dnech (4.-5.11.2009, hotel Voroněž Brno), další aktuální informace naleznete na www.fnbrno.cz


Česká chirurgická společnost ČLS JEP
uspořádá XVII. Pražské chirurgické dny- Jiráskovy dny (13.-14.5.2010, Kongresové centrum hotelu Diplomat, Praha), informace na www.prazskechirurgickedny.cz/2010 a uspořádala konferenci Současný stav laparoskopie a torakoskopie (29.-30.10.2009, Hotel Atom Ostrava).


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
informovala o plánu akcí na rok 2010: (všechny akce jsou uvedené na www.infekce.cz): Třeboň 10 – 18. mezioborový seminář (11.1..-13.1..2010, Lázně Aurora Třeboň); MODS (26.1-29.1-2010, Clarion Congress Hotel Ostrava), 10. setkání přednostů a primářů infekčních oddělení (31.3.-2.4.2010, Černý Důl (Hotel Aurum), Kurz – vysoce nebezpečné nákazy (28.4.-30.4.2010, Těchonín), Česko - slovenský kongres o infekčních nemocech (9.6.-11.6.2010, Pec pod Sněžkou) , 10. antibiotické dny (23.6.2010, Hotel Ludmila Mělník), Virové hepatitidy (17.12.-19.12.2010, Husova Bouda, Krkonoše).


Česká internistická společnost ČLS JEP
informovala o plánovaných akcích: 1) V. Mělnický internistický den (26.11.2009, hotel Ludmila, Mělník), SIS: Interní medicína pro praxi – V. konference ambulantních internistů (25.–26. 3. 2010, Olomouc) ; 50. Dérerův memoriál a 50. Dérerův den (8. 4. 2010, Bratislava); 29. dni mladých internistov (27.– 28. 5. 2010, Martin); Kongres Slovenskej internistickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou (2.- 4. 6. 2010, Prešov); Internistický deň (14. 10. 2010, City hotel Bratislava) 2) mezinárodních kongresech: Kongres ISIM (Internati onal Society of Internal Medicine) (20.– 25. 6. 2010, Melbourne);Kongres evropské federace interní medicíny (EFIM) (21.– 24. 9. 2010, Stockholm), informace na www.efim.org 3) o plánovaném kongresu ČIS: XVII. kongres interní medicíny (29. 9.– 2. 10. 2010 – Brno).


1. LF UK v Praze a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se SZÚ a 3. LF UK v Praze
uspořádají Sympozium „Surveillance a budoucnost epidemiologie u příležitosti 100. narozenin profesora Karla Rašky (11.11.2009, Praha) Společnost zaslala plán akcí v roce 2010: Třeboň ´10 - 18. ročník mezioborového semináře (11.-13.1.2010, Třeboň – Lázně Aurora), Tomáškovy dny (3.-4. 6. 2010, Konferenční centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno), 24. Pečenkovy epidemiologické dny (28.-30. 9. 2010, Třeboň). Plánované úterní semináře v Lékařském domě (vždy první úterý v měsíci od 13.30) na rok 2010, pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) J.E.P. ve spolupráci se Společností infekčního lékařství (SIL) J.E.P. a Čs. společností mikrobiologickou (ČSSM), Alimentární nákazy (2.2.2010, LD, Praha), Febrilní stavy (2.3.2010, LD, Praha), Paraziti – alergie, imunomodulace (6.4.2010, LD, Praha), Stafylokoky (4.5.2010, Paraziti – LD, Praha),Molekulově-biologické metody (1.6.2010, LD, Praha),Chřipka (5.10.2010, LD, Praha), Sepse (2.11.2010, LD, Praha),Aktuality v mikrobiologii (7.10.2010, LD, Praha).


Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP
informuje o organizování 1. kola voleb. Volby budou probíhat korespondenčně ve dvou kolech.


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o organizování 1. kola voleb do výboru a revizní komise. Volby budou probíhat korespondenčně ve dvou kolech.


Společnost českých patologů ČLS JEP, Česká sekce mezinárodní akademie patologů (IAP), oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava, p.o
budou pořádat Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů (9.12.2009, Ostrava).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informovala o plánovaných akcích: XI. Hradecké pediatrické dny (13.-14.11.2009, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové), Dětská obezita v teorii a praxi (20.-21.11.2009, Poděbrady), V. krajská pediatrická konference Středočeského kraje (24.11.2009, budova Krajského úřadu ASČ, Praha Smíchov), 7. Slovenský pediatrický kongres s mezinárodní účastí (26.-28.11.2009, Martin),


Psychiatrická společnost ČLS JEP
plánuje Sjezd PS ČLS JEP (10.-14.6.2010, Špindlerův Mlýn),


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
uspořádali Kongres klinické mikrobiologie a infekčního lékařství. XVII. Moravsko - slovenské mikrobiologické dny (29.—31.10.2009,Olomouc).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
informovala o plánované akci: Jáchymovské revmatologické dny (9.-11.12.2009, Léčebné lázně Jáchymov).


Společnost medicínského práva ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Právní aspekty činnosti lékaře v oblasti vězeňské služby (11.11.2009, LD Praha).


Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
informuje o organizování voleb do výboru a revizní komise. Dne 2.12.2009 proběhne shromáždění členů SNN ČLS JEP, kde budou vyhlášeny výsledky korespondenčních voleb do výboru a revizní komise SNN ČLS JEP na období 2010-2013.


Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP
informuje o akcích: IX. Českokrumlovský seminář dětské neurologie (6.-7.11.2009, Český Krumlov), 11. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů (13.11.2009, Brno), 44. dny dětské neurologie (13.-15.5.2010, Brno).


Odborná společnost praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČLS JEP
uspořádá odborný seminář na téma: Komplexní péče o nedoslýchavé děti pro PLDD (21.11.2009, Hotel Park Inn, Ostrava).


Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
informovala o složení výboru a revizní komise. Výbor pracuje ve složení: Doc. MUDr. Krbec Martin CSc. (předseda), místopředsedové: prim. MUDr. Paleček Tomáš Ph.D., prof. MUDr. Wendsche Peter CSc., prim. MUDr. Lukáš Richard Ph.D., MUDr. Cienciala Jan Ph.D. (vědecký sekretář), MUDr. Kacerovský Pavel (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Suchomel Petr Ph.D., MUDr. Chrobok Jiří, prim. Doc. MUDr. Štulík Jan CSc. Revizní komise pracuje ve složení: Doc. MUDr. Chaloupka Richard CSc. (předseda RK), členové RK: prim. Doc. MUDr. Sameš Martin CSc. a MUDr. Kočiš Ján Ph.D.


Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
informovala o průběhu voleb do výboru a revizní komise na období let 2009-2013. Výsledky voleb a složení nového výboru budou vyhlášeny na shromáždění členů dne 27.11.2009, hotel Clarion Congress Hotel Prague a budou nahlášeny na sekretariát ČLS JEP.


Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
informovala o složení výboru a revizní komise (2009-2012). Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Černý Vladimír Ph.D. (předseda), prim. MUDr. Vobruba Václav (místopředseda), MUDr. Novák Ivan (vědecký sekretář), MUDr. Maňák Jan (pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Šrámek Vladimír Ph.D., MUDr. Prchlík Martin, prof. MUDr. Cvachovec Karel CSc. MBA, prof. MUDr. Ševčík Pavel CSc., prim. MUDr. Dostál Pavel Ph.D., MUDr. Kula Roman CSc., prim. MUDr. Herold Ivan CSc.,prim. MUDr. Nalos Daniel CSc., Doc. MUDr. Matějovič Martin Ph.D., Doc. MUDr. MUDr. Fedora Michal Ph.D. Doc. MUDr. Hladík Michal Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Pařízková Renata (předseda RK), členové RK: prim. MUDr. Šturma Jan CSc., prim. MUDr. Jahoda Jan.


Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Kříž Jiří (předseda), MUDr. Šrám Jaroslav (místopředseda), MUDr. Kulakovská Marie (vědecký sekretář), Faltýnková Zdenka (pokladník), členové výboru:, PhDr. Kábrtová Alena, prof. MUDr. Wendsche Peter CSc., MUDr. Mrůzek Michael, MUDr. Vašíčková Lia, Bc. Jirků Hana. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Knap Jiří (předseda RK), členové RK: MUDr. Vaško Bohumil, Doc. MUDr. Ivana Štětkářová CSc.


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
uspořádá I. česko-slovenskou konferenci paliativní medicíny (12.11.2009, regionální centrum Olomouc).


Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP
, která byla nově ustanovena předsednictvem ČLS JEP, informovala o přípravě voleb do výboru a revizní komise ČLS JEP. O výsledku bude sekretariát ČLS JEP informován.


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
uspořádá Přednáškový večer (5.11.2009, Společenský dům Lázně Darkov).


Spolek lékařů Ústí nad Labem ČLS JEP
informoval o neusnášení schopnosti volebního shromáždění konaného 21.10.2009 v Masarykově nemocnici. O další situaci bude informován sekretariát ČLS JEP do konce listopadu 2009.


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
informuje o Přednáškovém večeru SL v Olomouci- Podzimní morfologický seminář (18.11.2009, Teoretické ústavy LF UP Olomouc).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP a Dětské odd. Pardubické krajské nemocnice
uspořádají 74. přednáškové odpoledne pro pediatry a dětské sestry (18.11.2009, hotel Labe Pardubice).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí Třinec
,p.o. plánují: Seminář pro praktické lékaře (2.12.2009, posluchárna Nemocnice Třinec).


Spolek lékařů Sokolov ČLS JEP
bude pořádat seminář na téma: Novinky v léčbě diabetu a hypertenze (18.11.2009, Královské Poříčí-Statek Bernard).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP a CL Nemocnice Strakonice a.s.
budou pořádat seminář na téma: Tuberkulóza – Hrozba nebo zapomenutá minulost (19.11.2009, zasedací místnost Nemocnice Strakonice); ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice seminář na téma: Fixní kombinace inhibitoru ACE a blokátoru kalciového kanálu – optimální volba? (11.11.2009, restaurace Lovecká Bašta, Strakonice).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
informuje o semináři na téma: Hojení ran (26.11.2009, Hotel Park Inn, Ostrava).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
uspořádá 41. Podzimní lékařský den na téma Komplement (20.11.2009, Kulturní dům PL, Opava).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
informuje o večeru SL Klatovy. Přednáškový večer - Léčba osteoporosy - aktuální informace (26.11.2009, hotel Central, Klatovy).

Předsednictvo ČLS JEP schválilo předložené úpravy Stanov České chirurgické společnosti ČLS JEP.


Sekretariát ČLS JEP
informoval o spoluorganizování Světového dne proti rakovině – Karcinom prostaty se Společností všeobecného lékařství a Ligou proti rakovině (4.2.2010, LD Praha).