Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 5.11.2008)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 5.11.2008)

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
bude pořádat: Současné trendy v imunoterapii (13.11.2008, Plzeň); Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů (11.12.2008, Nemocnice Na Homolce, Praha).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
informuje o přípravách XVI. Česko –slovenské konferenci o hemostáze a trombóze ( 21.-23.5.2009, Hradec Králové, další informace na www.hemostaza09.cz); 18. konferenci dětských hematologů a onkologů ČR a SR (21.-23.11.2008, Plzeň.


Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
uspořádala seminář na téma: Novinky v problematice HIV/AIDS (4.11.2008, LD Praha).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
bude ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou pořádat seminář na téma: Aktuality v mikrobiologii (2.12.2008, LD Praha).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP
informuje o akcích: Semináře na téma Bolest u dětí (8.10. Olomouc, 22.10. České Budějovice, 5.11. Brno, 19.11. Ústí nad Labem, 26.11. Ostrava, 3.12.2008 Hradec Králové, bližší informace na www.bos-congress.cz); X. Hradecké pediatrické dny (21.-22.11.2008, Hradec Králové, kongresové centrum Aldis, informace na www.nucleus.cz); II. mezioborový kongres pro praktické lékaře-Dýchání podmínka života (27.-29.11.2008, GrandHotel Pupp, Karlovy Vary, pořádá ČLA se spoluprácí dalších odborníků z oblasti pneumologie, alergologie a dalších). Informuje o připravených akcích na rok 2009 a 2010: 30. jubilejní Pracovní dny dětské nefrologie (15.-17.5.2009, Hotel Aurora,Třeboň); Meeting of European Society of Pediatric Clinical Research (19-21.6.2009, Innsbruck, informace na www.es-pcr.jimdo.com); 20th ESPNIC-Medical and Nursing Annual Congress 2009 (14.-17.6.2009, Verona, Itálie, www.kenes.com/espnic); 4th Europaediatrics Congress (UNEPSA-EPA Congress), 3.-6.7.2009, Moskva, Rusko); 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research (9-12.10.2009, Hamburg, Německo, www.kenes.com/paediatrics-research); The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (5.-9.8.2010, Johanesburg, Jižní Afrika, www.ipa-world.org/IPAcongress); XIVth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID)7.-10.10.2010, Istanbul, Turecko, www.esid2010.org).


Sexuologická společnost ČLS JEP
pořádá pracovní schůzi na téma: Evoluce lidské sexuality (24.11.2008, LD Praha).


Společnost plastické chirurgie ČLS JEP
informovala o pravidelném bnárodním symposiu Společnosti plastické chirurgie (23.-25.10.2008, prostory 3. LF UK, Praha).


Česká angiologická společnost ČLS JEP
informuje o XXXIV. Angiologických dnů 2009 s mezinárodní účastí (26.-28.2.2009, Hotel Diplomat Praha, další informace na www.angiologie.cz).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
informovala o výsledku voleb : Nový výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Pleva Leopold CSc.( předseda), místopředsedové: prof. MUDr. Gál Petr Ph.D., MUDr. Nestrojil Petr CSc.; prof. MUDr. Wendsche Peter CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Lukáš Richard Ph.D. (pokladník); členové výboru: MUDr. Dědek Tomáš Ph.D., Doc. MUDr. Klečka Jiří CSc., MUDr. Kopačka Pavel, prof. MUDr. Havránek Petr CSc., MUDr. Ščudla Josef, Doc. MUDr. Vyhnánek František CSc., MUDr. Procházka Jan, MUDr. Rybář František, MUDr. Guřan Marcel, MUDr. Čižmář Igor Ph.D., MUDr. Houser Jan. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Šír Milan (předseda RK), členové RK: MUDr. Tesař Jiří CSc., Doc. MUDr. Maňák Pavel CSc.


Česká angiologická společnost ČLS JEP
informovala o Podzimním setkání řešitelů projektu MOET ICHDK (31.10.-2.11.2008, Tábor a 28.-30.11.2008, Luhačovice).


Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP
informovala o konferenci Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou 3. LF UK na téma: Novinky v Korektivní dermatologii (20.11.2008, Syllabova posluchárna 3. LF UK, Praha).


Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP
informovala o akcích : Dny dětské neurologie (14-16.5.2009, Třeboň); VIII. Českokrumlovský seminář dětské neurologie (14.11.20087, Český Krumlov); 10. brněnské setkání dětských neurologů a pediatů (21.11.2008, Brno), XXIII. Moravský den dětské neurologie (4.12.2008, restaurace DIEMA vestibul FNSP Ostrava).


Společnost revizního lékařství ČLS JEP
bude pořádat V. konferenci revizního lékařství ČLS JEP a IX. Společnou Česko-Slovenskou konferenci revizního lékařství (12.-14.11.2008, Hodonín); uspořádala seminář na téma: Kazuistiky v revizním lékařství (23.10.2008, Medical Fair 2008, Brno).


Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
informovala o 19. kurzu PTA (25.-26.11.2008, Praha).


Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP
uspořádá přednáškový večer ve spolupráci s ARO ON Trutnov,a.s. (21.10.2008, Oblastní nemocnice Trutnov).


Spolek lékařů Třinec ČLS JEP
uspořádá seminář: Akutní péče z pohledu praktického lékaře (12.11.2008, posluchárna Nemocnice v Třinci).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
pořádá seminář: Antihypertenzní léčba pacientů vysokého věku, prospěch versus riziko – výsledky studie Hywe (19.11.2008, restaurace Lovecká bašta, Strakonice).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informuje o: semináři na téma: Karcinom prsu (30.10.2008, Purkyňova síň KHS,Cheb); semináři na téma: Hospicová a paliativní péče (18.11.2008, Purkyňova síň KHS,Cheb).


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
informoval o Přednáškovém večeru SL Karviná (6.11.2008, Společenský dům Lázně Darkov, Karviná).


Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
bude pořádat seminář na téma Problematika paliativní medicíny (6.11.2008, přednáškový sál Hotelu Atom, Ostrava).


Spolek lékařů Vyškov ČLS JEP
ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí, interním odd. Nemocnice Vyškov pořádá přednášku na téma: Neuroendokrinní nádory GIT (19.11.2008, společenská místnost INT. odd. Nemocnice, Vyškov); ve spolupráci s dětským, interním odd. Nemocnice Vyškov pořádá přednášku na téma: Léčba insulinem, teoretické základy a praktické zkušenosti (11.11.2008, společenská místnost INT. odd. Nemocnice, Vyškov


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
informoval o XXXX. Podzimním lékařském dnu v Opavě (28.11.2008, kulturní dům PL, Opava).


Spolek lékařů Kladno ČLS JEP
a nemocnice Slaný pořádá Odbornou celoústavní konferenci pro lékaře a sestry (26.11.2008, společenská místnost nemocnice Slyný).


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
bude pořádat Odborný seminář (20.11.2008, přednášková místnost Nemocnice, Písek).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
informuje o Večeru Spolku lékařů Klatovy ČLS JEP (27.11.2008, hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Tábor ČLS JEP
bude pořádat akci: Nové i zavedené principy v terapii diabetes mellitus II. typu (3.12.2008, hotel Palcát, Tábor).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP
plánuje Přednáškový večer Oddělení geriatrie FNOL a LF UP (5.11.2008, Olomouc).; Přednáškový večer Ústavu histologie a embryologie a Laboratoře mikroskopických metod LF UP (19.11.2008, Olomouc).