Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 8.12.2010)


Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
informuje o akcích: XII. Beskydské alergologické a imunologické dny (19-20.11.2010, Malenovice); Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 (termíny: 30. 11. 2010, Ústí nad Labem, 01. 12. 2010, Praha, 02. 12. 2010 , Brno a 8.12.2010, Ostrava).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělení lékařské genetiky FN Brno
uspořádali 14. Celostátní konferenci DNA diagnostiky (25.-26.11.2010, Brno).


Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
informuje o Jubilejním 20. sympoziu asistované reprodukce 9. česko - slovenská konference reprodukční gynekologie (9.-10.11.2010, Brno).


Česká hematologická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
informovali o plánové akci: XVIII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí (19.-21.5.2011, Hradec Králové, další informace na www.hemostaza2011.cz).


Sekce miniivazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
uspořádala 7. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie (11.-12.11.2010, Ostrava).


Česká internistická společnost a Mělnická zdravotní a.s. Nemocncie s poliklinikou
uspořádaly VI. Mělnický internistický den (10.11.2010, Mělník).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
uspořádá: XXIX. Regionální pracovní dny klinické biochemie (8.-10.12.2010, Státní léčebné lázně Karlova Studánka).


Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou společností mikrobiologickou
informuje o plánu akcí na rok 2011. Jedná se o úterní semináře v Lékařském domě, vždy první úterý v měsíci od 13.30: Virové gastroenteritidy (1.2.2011); Lymeská borrelióza (1.3.2011); Parazitologie – Parazitární neuroinfekce (5.4.2011); Pneumonie (3.5.2011); Pertuse (7.6.2011); Importované nákazy (4.10.2011); Streptokoky a pneumokoky (1.11.2011); Aktuality v mikrobiologii (6.12.2011). Ostatní plánované akce : 19. ročník mezioborového semináře Třeboň ´11 (10.-12.1.201, Třeboň, Lázně Aurora); Tomáškovy dny (červen 2011, Brno); KMIN 2011 – Kongres klinické mikrobiologie a infekčního lékařství (21. – 23. 9. 2011, Plzeň, Parkhotel); Pracovní dny Lékařské parazitologie (11.– 13. 5. 2011, Velké Karlovice, hotel Tatra).


Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
informuje o plánu akcí na rok 2011: Live a Videosurgery 2011 v ÚVN Praha – „Telemost“ (28.-29.1.2011) ; Zlínský oční festival (11.3.2010, Zlín - kongresové centrum);12. Vejdovského olomoucký vědecký den (26.3.2011, Právnická fakulta UP Olomouc);Pražská glaukomová debata (8.4.2011, Praha); 11. Jihočeské Timrovy dny (21.-22.4.2011, České Budějovice Bazilika);6. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny (6.5.2011, Brno, hotel Santon); Vitreoretinální škola (18-21.5.2011, Monínec); Makulární klub, 13. Setkání (20.5.2011, místo bude upřesněno) ;IX. Mezinárodní sjezd České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (20.-21.5.2011, Ostrava);X. Mezinárodní symposium dětské oftalmologie (27.-28.52011, Bratislava, Slovensko);16. Den ambulantní oftalmologie (28.5.2011, Kongresové centrum Floret Průhonice);11. setkání mladých oftalmologů (10-12.6.2010, hotel Centro, Hustopeče);Bilaterálne Slovensko – České sympózium (17.-18.6.2011, Nitra, Slovensko); IX. Setkání zájemců o zobrazovací techniky (10.9.2010, Český Krumlov);XIX. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti (22-24.9.2011, Ostrava); 12. symposium Diabetes mellitus – oční komplikace (8.10.2010, Právnická fakulta UP Olomouc); XXII. Ústecký oftalmologický den (14.10.2010, Ústí nad Labem); Kazuistiky (11.11.2011, místo: Lékařský dům Praha 2, event. Oční klinika 1. LF UK a VFN); Výroční sjezd České kontaktologické společnosti (11.-13.11.2011, Sportcentrum Nymburk); 2. Zirmův olomoucký diskuzní den (12.11.2011, Právnická fakulta UP Olomouc);11. kongres České vitreoretinální společnosti (25.-26.11.2011, místo bude upřesněno); 34. strakonický seminář (2.12.2011, Strakonice); 4. Rohovkový den (9.12.2011, hottel Marriott, Praha) .


Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP
uspořádala 50. Otologický den (2.12.2010, hotel Holiday Inn, Brno).


Společnost českých patologů ČLS JEP a Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava, p.o.
uspořádají Tradiční předvánoční seminář patologů (8.12.2010, Ostrava).


Česká pediatrická společnost ČLS JEP, DK FN Plzeň
uspořádají Regionální pediatrický seminář (kasuistiky) (16.12.2010, Plzeň).


Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. a Klinika dětské neurologie IPVZ Praha
uspořádají 5. Janskolázeňské symposium (13.-15.1.2011, Janské Lázně).


Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP
uspořádala seminář na téma: Perspektiva vývoje podpory zdraví na počátku 21. Století (24.11.2010, LD Praha).


Česká revmatologická společnost ČLS JEP
informuje o akcích: Vybraná revmatická onemocnění, diagnostika a léčba (3.12.2010, tel Park Inn, Praha); Ultrazvukový kurz pro lékaře v revmatologii III. část (19.-20.11.2010, Revmatologický ústav, Praha); Seminář se zaměřením na vybraná revmatická onemocnění, diagnostika a léčba (10.12.2010, Hotel Park Inn, Praha).


Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Kukleta Miloslav CSc. (předseda); RNDr. Bob Petr Ph.D. (místopředseda); MUDr. Pometlová Marie CSc. (vědecký sekretář); PhDr. Světlák Miroslav Ph.D. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Vinař Oldřich DrSc.; Doc. RNDr. Yamamotová Anna CSc.; PhDr. Kožená Ludmila. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Herink Josef DrSc. (předseda); členové RK: prim. Doc. MUDr. Boleloucký Zdeněk CSc. a MUDr. Barcal Jan Ph.D.


Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
informovala o nově zvoleném výboru a revizní komisi na období 2010 – 2014. Výbor bude pracovat ve složení: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. (předseda); MUDr. Otto Herber (místopředseda); MUDr. Jaroslava Laňková (místopředseda pro vzdělávání); doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (Vědecký sekretář); MUDr. Pavel Brejník (pokladník) členové výboru: MUDr. Alice Havlová, MUDr. Rudolf Červený, Ph.D., MUDr. Toman Horáček, MUDr. Karel Janík, MUDr. Igor Karen, MUDr. Stanislav Konštacký, CSc., MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc., MUDr. Zuzana Miškovská, Ph.D., MUDr. Dana Moravčíková, MUDr. Cyril Mucha, MUDr. Bohumil Skála, PhD., MUDr. Josef Štolfa. Revizní komise: MUDr. Jana Vojtíšková (předseda RK); členové RK: MUDr. Eva Grzegorzová a MUDr. Petr Herle.


Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
nahlásila složení revizní komise, která bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Marusič Petr Ph.D. (předseda RK) a členové RK: Doc. MUDr. Štětkářová Ivana CSc. a Doc. MUDr. Ing. Hluštík Petr Ph.D.


Česká angiologická společnost ČLS JEP
uspořádá XXXVI. Angiologické dny 2011 s mezinárodní účastí (24.-26.2.2010, Hotel Diplomat, Praha, další informace na www.angiology.cz).


Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Řeháček Vít (předseda); MUDr. Masopust Jiří (místopředseda); Doc. MUDr. Gašová Zdeňka CSc. (vědecký sekretář); Pospíšilová Zuzana (pokladník); členové výboru: prim. MUDr. Kracíková Jitka; Drobníková Zdeňka; MUDr. Turek Petr CSc.; PharmDr. Žáková Alexandra; pplk. MUDr. Bohoněk Miloš; MUDr. Písačka Martin; MUDr. Galuszková Dana Ph.D. MBA. Revizní komise bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Biedermann Petr (předseda RK); členové RK: MUDr. Bouček Vladimír a prim. MUDr. Janek Daniel.


Společnost revizního lékařství ČLS JEP a Spoločnosť revízneho lekárstva SLS
uspořádaly XI. Česko - Slovenská konference revizního lékařství; 6. Česká konference revizního lékařství ČLS JEP; Problematika neurologie v revizním lékařství (3.-5.11.2010, Lázně Hodonín).


Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP a P &R Lab,a.s. Nový Jičín
uspořádaly Lékařskou konferenci 2010 (27.11.2010, Olomouc); informuje o semináři SLM (7.12.2010, LD Praha).


Česká společnost pro úrazovou chirurgii a Spolek lékařů Ostrava ČLS JEP
uspořádají Krajský seminář MsK (16.12.2010, Rožnov pod Radhoštěm).


Společnost sociální pediatrie ČLS JEP
uspořádala podzimní seminář na téma: Současné trendy v náhradní rodinné péči (23.11.2010, LD Praha).


Společnost dětské neurologie ČLS JEP a Klinika dětské neurologie FN Ostrava
uspořádají XXVII. Moravský den dětské neurologie (2.12.2010, Ostrava).


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o akcích Klíšťová encefalitida (10.11.2010, Kladno); Dětská gynekologie: Adolescenti - antikoncepce a ochrana před sexuálně přenosnými chorobami (6.12.2010, Obříství); Pediatrická vakcinační akademie (12.-13.11.2010, Znojmo a 26.-27.11.2010, Špindlerův Mlýn); I. Podzimní konference (20.11.2010, Karlovy Vary a 25.11.2010, Plzeň); Klíšťová encefalitida. Prevence KE – očkování (24.11.2010, Plzeň); Novinky ve výživě nejmenších dětí (8.12.2010, Kladno); Podzimní Road Show (1.12.2010, Ústí nad Labem); Infekce močových cest (9.12.2010, České Budějovice); Kašel v ordinaci dětského lékaře a otorinolaryngologa (17.1.2011, Obříství, okr. Mělník); Dětská ORL novinky v diagnostice a terapii (6.1.2011, LD Praha 2).


Společnost nemocí z povolání ČLS JEP
informovala o výsledku voleb. Nový výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Chaloupka Jiří CSc. (předseda); místopředsedové: MUDr. Gromnica Rostislav Ph.D., Doc. MUDr. Nakládalová Marie Ph.D., as. prim. MUDr. Hejlek Aleš; Doc. MUDr. Hrnčíř Evžen CSc. MBA (vědecký sekretář); MUDr. Machartová Vendulka Ph.D. (pokladník); členové výboru: MUDr. Hajduková Zdeňka Ph.D., prim. pplk. MUDr. Pavel Josef Ph.D., MUDr. Landecká Irena, MUDr. Bartnická Marie. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Korolová Eva Ph.D. (předseda RK); členové RK: Doc. MUDr. Kneidlová Monika CSc. a MUDr. Bejčková Hana.


Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP
informovala o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Donát Josef DrSc. (předseda); Doc. MUDr. Koliba Peter CSc. (místopředseda); MUDr. Jeníček Jaroslav CSc. (vědecký sekretář); MUDr. Fait Tomáš Ph.D. (pokladník); členové výboru: prof. MUDr. Blahoš Jaroslav DrSc., MUDr. Burdová Marcela, Doc. MUDr. Rešlová Taťána CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Živný Jaroslav DrSc. (předseda); členové RK: MUDr. Hanousek Ladislav a prof. MUDr. Hořejší Jan DrSc.


Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
uspořádá Seminář ČSTH ČLS JEP v rámci EU (Thrombosis 2020) 13.12.2010, Plzeň.


Spolek lékařů v Olomouci ČLS JEP
informují o přednáškových večerech Spolku lékařů v Olomouci na téma: Intenzivní pneumologie (1.12.2010, LF UP Olomouc); Akutní stavy v gastroenterologii (8.12.2010, LF UP Olomouc); Prevence kardiovaskulárních onemocnění (15.12.2010, LF UP Olomouc).


Spolek lékařů Karviná ČLS JEP
konal přednáškový večer SL na téma: Nechirurgická léčba aortální stenózy (18.11.2010, Společenský dům Darkov).


Spolek lékařů Litomyšl ČLS JEP
uspořádá 367.přednáškový večer SL (1.12.2010, Litomyšl, salonek hotelu Zlatá Hvězda).


Spolek lékařů Písek ČLS JEP
uspořádal seminář na téma: Diabetická nefropatie (25.11.2010, Písek).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
informuje o seminářích na téma: Všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat (25.11.2010, sál KHES Cheb); Minimalizace krevních ztrát v chirurgii a 100 let chirurgického oddělení v Chebu (8.12.2010, Cheb, KHES - územní pracoviště).


Spolek lékařů Strakonice ČLS JEP
informuje o akcích: Přednáškové odpoledne na téma: Osteoporosa (9.12.2010, Strakonice); 33. Strakonický seminář (3.12.2010, Strakonice).


Spolek lékařů Opava ČLS JEP
uspořádá II. Pediatricko - pedopsychiatrický seminář (15.12.2010, Opava).


Probíhající volby v těchto organizačních složkách ČLS JEP

1) Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii – 1. kolo.
2) Česká gynekologicko-porodnická společnost, sekce urogynekologie.
3) Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof – 1. kolo.
4) Česká společnost anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny – 2. kolo