Bibliografie Jana Evangelisty Purkyně

Samostatné spisy

Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht. Mit einer Kupfertafel. 8.S.176. Prag 1819 (Inaugural-Dissertation)
Příspěvky k poznání zraku v ousobním pohledu.

De examine physiologico organi visus et systematis cutanei. 8 p. 58 c. tab. lithogr. Vratislaviae, 1823. (Habilitations-Dissertation für die Professur der Physiologie an d.k. Universität zu Breslau)
O fysiologické zkoušce ústrojí zrakového a povrchu kožního.

Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne, a. u. d. T. Neue Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht, 2tes Bändchen. 8. p. 192 mit 4 Kupfertafeln. Berlin 1825. Gedr. u. verlegt b. Reimer.
Pozorování a zkoušky k fysiologii smyslů, také pod nápisem: Nové příspěvky k poznání zraku v ousobním pohledu. Svazek druhý.

Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem. 4. p. 24. Acced. tab. duo lithogr. Lipsiae 1830.
Příspěvky k opisu vytvoření vejce ptačího před líhnutím.

De cellulis antherarum fibrosis nec non de granorum pollinarium formis commentatio phytotomica. Acced. tab. lithogr. XVIII, p. 58, 4. maj. Vratislaviae 1830.
O vláknitých buňkách prašníků spolu i o podobách zrnek pelových, pojednání rostlinopitevné.

De phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui in membranis cum externis tum internis animalium plurimorum et superiorum et inferiorum ordinum obvii. Commentatio physiologica. Scripserunt Purkyně et Valentin. 4. maj. pag. 96. Vratislaviae, 1835.
O výjevu všeobecném a základním pohybu míhavého stálého, na blanách zevnitřních i vnitřních živočichů tříd nižších i vyšších se nalézajícím.

O ideálnosti prostoru zrakového. Čas. čes. museum 11, 1837, sv. 2, s. 191-201

Papierstriefen aus dem Portefeuille eines verstorbenes Naturforschers. Neues Planetenbuch oder Mikro- und Makrokosmos. Hypothese von G.B. Ernst, Breslau 1847, s.85-163.
Český překlad O.John: Útržky ze zápisníku zemřelého přírodopisce. Světová knihovna č.789-90. Praha, s.a.1910.

Austria polyglotta. Praga 1867. Česká verse (44 s.) a německá verse (59 s.).

Sebrané spisy – Opera omnia

Purkyňovy spisy vydané tiskem vyšly znovu v jeho Sebraných spisech I-XIII, které postupně vydaly Spolek českých lékařů (I), Spolek českých lékařů a Purkyňova společnost (II-IV), Státní zdravotnické nakladatelství (V a VI), Nakladatelství Čs. akademie věd (VII – XIII, od sv. X. “Academia”).

Sv. I ed. K.J.Lhoták, Praha 1918, s.371. Samostatně vydané německé a latinské odborné spisy (celkem 6).

Sv. II ed. F.K.Studnička, Praha 1937, VIII + 183 s. Biologické práce uveřejněné v časopisech a sbornících (cizojazyčné).

Sv. III ed. F.K.Studnička, Praha 1939, IV + 248 s. Biologické práce uveřejněné v časopisech a sbornících (cizojazyčné).

Sv. IV ed. F.K.Studnička, Praha 1941, IV + 291 s. Německé články z Encykl. Wörterbuch der medic. Wissenschaften.

Sv. V ed. V.Kruta a Z.Hornof, Praha 1951, 234 s. Německé recense biol. a liter.-historických spisů.

Sv. VI ed. V.Kruta a Z.Hornof, Praha 1956, 848 s.Latinské disertace Purkyňových žáků (s překlady do čestiny).

Sv. VII ed. V.Kruta a Z.Hornof, Praha 1958, 483 s. České práce fysiologické a morfologické.

Sv. VIII ed. V.Kruta a Z.Hornof, Praha 1960, 323 s. České práce přírodovědné.

Sv. IX ed. V.Kruta a Z.Hornof, Praha 1965, 375 s. Práce a proslovy o vědě, výchově a politice (většinou české).

Sv. X ed. M.Kudělka, Praha 1968, 248 s. Slavistické práce.

Sv. XI ed. J.Thon, Praha 1968, 423 s. Básnické spisy a překlady.

Sv. XII ed. V.Kruta, Praha 1973, 380 s. Opomenuté odborné práce (tištěné i rukopisné, cizojazyčné).

Sv. XIII ed. V.Kruta a V.Zapletal, Praha 1985, 324 + 34 s. Autobiografické stati, bibliographia.

Od V. svazku vlastní texty provázejí odborné komentáře.

Korespondence

J.Jedlička: Jana Ev. Purkyně korespondence I. Praha 1920. II., Praha 1925

Překlady poezie

Torquato Tasso: Osvobozený Jeruzalém. Zpěv šestnáctý. Čas. Vlasten. musea. Čas. Musea král. českého Praha, Sv. 8, 1834.

Friedrich Schiller: Básně lyrické I, II. Wroclaw 1841, I. pp. XVI – 208, II. pp. XIV + 192.

Bibliografické zdroje