Pocty udělené členům ČLS JEP v roce 2003

Pocty a ceny ČLS JEP udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně na návrh organizačních složek v roce 2004:

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

Čestná členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP 2003

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP 2003