Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2003
Pocty a ceny ČLS JEP udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně na návrh organizačních složek v roce 2004:

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

  Česká lékařská akupunkturistická společnost
  MUDr. Anna Loskotová
  MUDr. Pavel Prokeš
  Dr.med. Jochen Gledisch

  Česká společnost Alergologie a klinické imunologie
  Prof.MUDr. Ivo Hána, CSc.
  doc. MUDr. Peter Pružinec, DrSc.

  Společnost Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
  Prof. George Silvay, MD., Ph.D.
  Prof. dr.med. Hans Sonntag, FRCA.

  ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. Francois Delange, MD.,PhD.,Dhc.

  Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
  Doc.MUDr. Kříž, CSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EXPERIMENTÁLNÍ A KLINICKOU FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII
  doc.MUDr. Miroslav Mráz, CSc.
  Prof. Börje Uvnäs, MD.

  ČESKÁ FLEBOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  prim. MUDr. Pavel Havlík

  ČESKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.

  ČESKÁ Gerontologická A geriatrická SPOLEČNOST
  prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

  ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST
  Marie Pešlová
  Ivan Jelen, MD.
  Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

  Hepatologická společnost
  Prof.MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

  Česká Chirurgická společnost
  MUDr. Karel Křikava, CSc.
  doc. MUDr. Václav Vlasák, CSc.
  Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
  Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  Prof. Hiromasa Fujita, MD.
  Prof. Tsuguo Naruke, M.D.
  Prof. Yoshiro Ogata, M.D.
  Prof. Koutarou Maeda, M.D.
  Prof. Koichi Miwa, M.D.
  MUDr. Karol Kyslan
  doc. MUDr. Emil Bakoš
  MUDr. Jiří Blecha, CSc.
  MUDr. Jiří Kunášek

  ČESKÁ SPOLEČNOST InfekčníHO LÉKAŘSTVÍ
  doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
  emerit. prim. MUDr. Ladislav Král, CSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST KlinickÉ biochemie
  Věra Kunová
  Marie Lörinčíková
  RNDr. Petr Breinek
  Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
  ing. Antonín Mrskoč, CSc.
  Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
  Prof. Mathias M. Müller, MD.

  Lymfologická SPOLEČNOST
  doc. PhDr. Marcela Bendová, PhD.
  MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD.

  ČESKÁ NEONATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. Henry L. Halliday, MD., FRCP, FRCPE

  Neurochirugická společnost
  doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc.

  ČESKÁ Oftalmologická SPOLEČNOST
  Emerit.prim. MUDr. Marie Doležalová, CSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST OTORHINOLAGYNGOLOGIE A CHIRUGIE HALVY A KRKU
  Prof. dr.med. Eggert Beleites
  Prof. dr.med. Hilmar Gudziol
  Prof. Leslie Michaels, MD., F.R.C.Path, F.R.C.P.

  SPOLEČNOST PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE
  doc. MUDr. František Stožický, DrSc.
  Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

  ČESKÁ PEDIATRICKO – CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Jaroslav Siman, DrSc.

  SPOLEČNOST Pracovního lékařství
  MUDr. Jarmila Filipová
  Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
  doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

  SPOLEČNOST Pro transfúzní lékařství
  univ. prof. Volker Kretschmer, MD., PhD.

  SPOLEČNOST PRO RadiobiologiI A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  doc. RNDr.et PhMr. Karel Volenec, CSc.

  ČESKÁ Radiologická SPOLEČNOST
  Krassi Ivancev, M.D. Ph.D.

  ČESKÁ Revmatologická SPOLEČNOST
  Doc.MUDr. Radim Bečvář, CSc.
  prim. MUDr. Miloslav Kubíček
  MUDr. Jiří Štolfa

  Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
  Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.

  Spolek českých lékařů Praha
  Prof.MUDr. Jan Betka, DrSc.

  SPOLEČNOST VšeobecnéHO lékařství
  doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

  společnost pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví
  PhDr. Pavel Bastl
  PhDr. Jana Krejčíková

  ČESKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
  Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.

Čestná členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP 2003

  ČESKÁ FLEBOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  MUDr. Jaromír Seyček

  ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost
  Prim. MUDr. Zdeněk Hlobil

  SPOLEČNOST Pracovního lékařství
  Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.

  společnost pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví
  PhDr. Pavel Bastl

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP 2003

  Česká lékařská akupunkturistická společnost
  MUDr. Milada Barešová

  Česká společnost Alergologie a klinické imunologie
  Prof. Jean Bousquet

  ČESKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof.MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

  ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
  prim. MUDr. Vladimír Chudomel, CSc.
  prim. MUDr. Josef Nedvěd
  prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
  prim. MUDr. Svatopluk Valníček

  ČESKÁ Internistická SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

  NEUROCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
  Doc. MUDr. Vilibald Vladyka, DrSc.

  Neurologická SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Zdeněk Macek, CSc.
  MUDr. Otakar Skřivánek
  Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

  SPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ
  Prof. MUDr. František Fakan, CSc.
  Prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST PLASTICKÉ CHIRURGIE
  Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.

  ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost
  doc. MUDr. František Salajka, CSc.
  doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
  prim.MUDr. Jindřich Prokop
  prof. MUDr. Vítězslav Kotek, CSc.
  doc. MUDr. Jan Schützner

  Předsednictvo
  Bulharská lékařská společnost
  Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
  Prof. MUDr. Bohuslav Fišer, CSc.
  Libuše Smrkovská

  ČESKÁ Radiologická SPOLEČNOST
  Prim. MUDr. Ján Grunt

  SPOLEČNOST Pro transfúzní lékařství
  univ.prof. Volker Kretschmer, MD., PhD.

  SPOLEČNOST PRO ÚrazovOU chirurgiI
  Doc.MUDr. Václav Fessl, CSc.

  Spolek LÉKAŘŮ V BEROUNĚ
  emerit. prim. Miroslava Zrůstová, CSc.