Pocty udělené členům ČLS JEP v roce 2004

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2004

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Anesteziologická

ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

Společnost BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY

Společnost Dermatovenerologická

Společnost Experimentální a klinické farmakologie a toxikologie

Společnost Flebologická

Společnost Hematologická

Společnost Hygieny a komunitní medicíny

Společnost Chirurgická

Společnost Infekčního lékařství

ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST

Společnost kardiovaskulární chirurgie

Společnost klinické biochemie

Společnost Liga proti epilepsii

Společnost pro LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Česká společnost patologická

Česká společnost pediatrická

Společnost Pediatricko chirurgická

Pneumologická a ftizeologická společnost

Společnost Psychiatrická

Společnost Radiobiologická

Radiologická společnost

ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

Společnost Sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Společnost Sociální pediatrie

Spolek českých lékařů Praha

ČESKÁ SPOLEČNOST Všeobecného lékařství

Čestná členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

SPOLEČNOST Dermatovenerologická

ČESKÁ endokrinologická společnost

ČESKÁ SPOLEČNOST Pneumologická a ftizeologická

ČESKÁ SPOLEČNOST Radiologická

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Společnost BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY

Společnost Experimentální a klinické farmakologie

ČESKÁ SPOLEČNOST Hygieny a komunitní medicíny

ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST

SPOLEČNOST Plastické chirurgie

ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost

ČESKÁ SPOLEČNOST Revmatologická

ČESKÁ SPOLEČNOST Urologická

Předsednictvo ČLS JEP

Slovenská lékařská společnost

Ethiopská lékařská společnost

Ruská lékařská společnost