Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2004

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2004

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

   MUDr. Jiří Režný

 

   Prof. MUDr. V. Vondra, DrSc.

 

   Prof. MUDr. E. Skamene, PhD.

 

   Prof. Ing. M. Ferenčík, DrSc.

 

   Prof. M.L. Kowalski

 

   Prof. S.G.O. Johansson

 

   Prof. U. WahnAnesteziologická

   prof. Michael Pinsky, M.D.

 

   prof. Dr. med. Doris Balogh

 

   MUDr. Marta Janíková, CSc.ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Karel Teršíp, DrSc.

 

   prof. Arnošt Froněk, M.D.Společnost BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY

   Prof. RNDr. Jana Zvárová. DrSc.

 

   Prof. Dr. Shigekoto Kaihara

 

   doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

 

   Dr. Bernd Blobel

 

   Prof. Dr. Bernard Richards

 

   Prof. Dr. Norbert VictorSpolečnost Dermatovenerologická

   Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.Společnost Experimentální a klinické farmakologie a toxikologie

   doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.Společnost Flebologická

   Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.

 

   MUDr. Čestmír Reček, CSc.

 

   Doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc.Společnost Hematologická

   MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

 

   MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

 

   MUDr. Vladimír Koza

 

   Zdeňka DrobníkováSpolečnost Hygieny a komunitní medicíny

   Prof. MUDr. Jaroslav Lener, DrSc.


Společnost Chirurgická

   MUDr. Vladimír Pokorný, CSc.

 

   Daniel Jaeck, M.D., FRCS

 

   Miroslav Miličevič, M.D.,PhD.Společnost Infekčního lékařství

   Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc.ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST

   MUDr. Milan KumanSpolečnost kardiovaskulární chirurgie

   prof. Sir. Magdi Habib Yacoub

 

   MUDr. Květoslava Pochopová, CSc.

 

   Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Jiří Bartoš, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Josef Fischer, CSc.

 

   Prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Jaroslav Stark, F.R.C.S.Společnost klinické biochemie

   RNDr. Josef Kratochvíla

 

   MUDr. Vladimír Brodan (in memoriam)

 

   ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.Společnost Liga proti epilepsii

   Prof. Dr. med. Peter WolfSpolečnost pro LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII

   Prof. MUDr. Vladislav Potužník, DrSc.Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

   Prof. Roman Lorenc, M.D. PhD.ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   doc. MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

 

   PhDr. Klaus Dieter Lemmen

 

   Rolf Grewe, M.D.ČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

   Prof. dr. M. Nasser Kotby

 

   Prof. MUDr. Miroslav Novotný. CSc.Česká společnost patologická

   Prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc.Česká společnost pediatrická

   Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

 

   Emerit. prim. MUDr. Zdeněk Březina, CSc.

 

   MUDr. Josef NováčekSpolečnost Pediatricko chirurgická

   Prof. MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc.Pneumologická a ftizeologická společnost

   MUDr. Jan Plutinský, CSc.

 

   Doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.Společnost Psychiatrická

   professor Ahmed Okasha, M.D.

 

   MUDr. Pavel Tautermann

 

   Doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc.Společnost Radiobiologická

   col. Prof. Dr.-Med. Dirk van Beuningen

 

   Prof. Jelena Borisovna Burlakova, MD.

 

   Prof. Alexander Nikolajevič Grebenjuk, MD.Radiologická SPOLEčnost

   Prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   prim. MUDr. Marie Sedláčková

 

   MUDr. Dagmar Mičeková, CSc.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

 

   MUDr. Jiřina Vítová

 

   MUDr. Daniel ŽlnaySpolečnost Sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

   doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.Společnost Sociální pediatrie

   Peter J. Adasek, M.D., F.A.A.P.Spolek českých lékařů Praha

   prof. MUDr. František Řehák, DrSc.

 

   ing. Jiří Michal

 

   Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 

   Prof. Dr. Med. Wolfram DeliusČESKÁ SPOLEČNOST Všeobecného lékařství

   Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

 

Čestná členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

   prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.SPOLEČNOST Dermatovenerologická

   Prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc.ČESKÁ endokrinologiCKÁ společnost

   Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.ČESKÁ SPOLEČNOST Pneumologická a ftizeologická

   prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.ČESKÁ SPOLEČNOST Radiologická

   MUDr. Leo Steinhart, DrSc.

 

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

   Professor Tari Haahtela, M.D.

 

   Doc. MUDr. V. Pohanka, CSc.

 

   Professor R. Urbanek

 

   Professor R. Valenta

 

   Professor A. E. J. DuBois

 

   Dr. R. Gawlik

 

   Prof. MUDr. Z. Pelikán

 

   Professor H. H. Peter

 

   Prof. MUDr. J. Městecký

 

   Professor M. M. Eibl

 

   Professor H. M. Wolf

 

   Doc. MUDr. P. Pohunek, CSc.Společnost BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY

   doc. ing. Vladimír Eck, CSc.Společnost Experimentální a klinické farmakologie

   Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.ČESKÁ SPOLEČNOST Hygieny a komunitní medicíny

   Prof. MUDr. Jaroslav Lener, DrSc.ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Dr.med. Otto MehlsSPOLEČNOST Plastické chirurgie

   Doc. MUDr. Jozef Fedeléš, CSc.

 

   Doc. MUDr. Jozef Janovič, CSc.

 

   Prim. MUDr. Ján Koller, CSc.

 

   Prim. MUDr. Ján Lehotský, CSc.

 

   Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc.ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost

   Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.

 

   MUDr. František Dvořák

 

   MUDr. Mária Švejnochová

 

   prim. MUDr. Ivana Pálková

 

   prim. RNDr. Lev Mezenský

 

   prim. MUDr. Václava Bártů

 

   MUDr. Petr Helbich, CSc.

 

   MUDr. Štefan Petríček

 

   MUDr. Milan ŠtěpáníkČESKÁ SPOLEČNOST Revmatologická

   Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.ČESKÁ SPOLEČNOST Urologická

   Prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc.Předsednictvo ČLS JEP

   Slovenská lékařská společnost

 

   Dr. Lee Jong-wook

 

   Professeur Stelios Mantonakis

 

   Ethiopská lékařská společnost

 

   Ruská lékařská společnost

 

   Eitaka Tsuboi, M.D.