Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2005

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2005

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

   MUDr. Josef Richter

 

   MUDr. Júlia MichaličkováČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Karel Benda DrSc.

 

   Prof. MUDr.Jiří Widimský DrSc.

 

   Doc. MUDr. František Žernovický CSc.ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   RNDr. Alena RosenauerováĆESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

   Helena HlaváčkováČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

   Prof. Dr. Med. Dr. h. c. Rolland Laszig

 

   Univ.-Prof. Dr. Med. Eberhard Stennert

 

   Prof. Dr. Med. Dr. h. c. Jozef SopkoČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

 

   Prof. Dr. med. Mathias BrandisPSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

   Doc. MUDr. František Faltus, DrSc.Spolek českých lékařů Praha

   Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Urgentní medicíny a medicíny katastrof

   MUDr. Jiří Štětina

 

   MUDr. Juljo Hasík

 

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP


Česká společnost alergologie a klinické imunologie

   MUDr. Drahoslav Říčný

 

   MUDr. Lidia Běhouková

 

   MUDr. Josef Rozkovec

 

   MUDr. Ludmila PavelkováSpolečnost epidemiologie a mikrobiologie

   Doc. RNDr. Jarmila JelínkováSpolečnost hygieny a komunitní medicíny

   MUDr. Šárka Andělová, CSc.ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost

   MUDr. Ján Dindoš

 

   Doc. MUDr. Pavel Fiala, CSc.

 

   MUDr. Antonín Kubík, CSc.

 

   Prim. MUDr. Jaroslav Polák, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.PŘEDSEDNICTVO ČLS JEP

   Sinéad Jones, Ph.D. MPH

 

   Prof. Paul PinČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

   Doc. MUDr. František Faltus, DrSc.