Pocty udělené členům ČLS JEP v roce 2005

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2005

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOČEČNOST

ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

Spolek českých lékařů Praha

Urgentní medicíny a medicíny katastrof

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Společnost epidemiologie a mikrobiologie

Společnost hygieny a komunitní medicíny

ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost

PŘEDSEDNICTVO ČLS JEP

ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST