Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2006

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2006

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Giuseppe Maria Andreozzi, M.D.

 

   Prof. MUDr. Alfréd Belán, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.Společnost DĚTSKÉ NEUROLOGIE

   MUDr. Miroslav BejšovecČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ Společnost

   Prof. Frans Andre Van AsscheČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

 

   Prof. ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.ČESKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

 

   Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 

   Doc. MUDr. Jaroslav Stránský, CSc.společnost Hygieny a komunitní medicíny

   MUDr. František Kotěšovec

 

   MUDr. Jaroslav DvořákČeská společnost chirurgie ruky

   Doc. MUDr. Karel Dlabal, CSc.ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

 

   Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Bohumil Hučín,DrSc.ČESKÁ Společnost INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ

   MUDr. Jaroslav KotenČeská společnost klinické BIOCHEMIE

   Doc. RNDr. Petr Štern, CSc.Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

   Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 

   Prof. Dr. med. Herbert LochsSpolečnost nemocí z povolání

   Doc. MUDr. Jarmila Fialová, CSc.

 

   Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.

 

   Prof. MUDr. František Hůzl, CSc.

 

   MUDr. Jiří SlepičkaČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

   Univ.-Prof. Dr. Med. Klaus AllbegerČeská pediatrická SPOLEČNOST

   Doc. MUDr. Jaroslav Homola, CSc.Česká pediatricko chirurgická společnost

   em. prim. MUDr. Miroslava Králová, PhD.Česká pneumologická a ftizeologická společnost

   Prim. MUDr. Jarmila Fišerová

 

   MUDr. Věra Jílková

 

   MUDr. Eva Králíková, CSc.

 

   MUDr. Pavla Nykodýmová

 

   MUDr. Jiří BalýPSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

 

   MUDr. Zdeněk Bašný

 

   Prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Dr.med. António José Pacheto Paplha

 

   Prof. Dr. med. Robert Porto

 

   Prof. Dr. med. Zbigniew Lew-StarowiczSPOLEČNOST SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ

   Ing. Lubomír Kružík, CSc.STOMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   MUDr. Julie Thořová, CSc.SPOLEČNOST PRO STUDIUM A LÉČBU BOLESTI

   MUDr. Stanislav FabušSpolek lékařů Zlín - Uherské Hradiště - Kroměříž

   Prim. MUDr. Jiří BakalaSpolek českých lékařů Praha

   Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.

 

   Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

 

Čestné členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP


Společnost infekčního lékařství

   Prof. MUDr. Ondřej Bálint, CSc.

 

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP


Česká endokrinologická společnost

   Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.Česká hematologická společnost

   Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

 

   Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

 

   Prim. MUDr. Jiří HorákČeská chirurgická společnost

   Prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc.

 

   MUDr. Rudolf KleislČeská pediatrická společnost

   Doc. MUDr. Oldřich Šnobl, CSc.

 

   Prof. Dr.med. Jochen H. EhrichČeská pneumologická a ftizeologická společnost

   Prof. MUDr. PhMr. Cyril Šimeček, DrSc.

 

   Doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc.

 

   MUDr. Marta MeluzínováPředsednictvo ČLS JEP

   Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

 

   Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.SPOLEČNOST PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

   Prof. MUDr. Dr.h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc.Společnost pro transfúzní lékařství

   MUDr. Vladimír KulichČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.SPOLEK LÉKAŘŮ LITOMYŠL

   Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.