Cluby ČLS JEP

IX. setkání J.E.P. CLUB

IX. setkání J.E.P. CLUB


Unikátní setkání nad unikátní situací
Světovou pandemii komentují:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., mikrobioložka a místopředsedkyně Učené společnosti ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK
MUDr. Jaroslav Svoboda, imunolog
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., I. infekční klinika 2.LF UK a Nemocnice Na Bulovce

záznam TARGET-MD s.r.o.

Podobné články