Cluby ČLS JEP

XII. setkání J.E.P. CLUBU

XII. setkání J.E.P. CLUBU

Česká lékařská společnost J.E.P., z.s. a FIGURAMA Vás jménem prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. srdečně zvou na předvánoční XII. setkání J.E.P. Clubu, tentokrát na téma "LIDSKÉ TĚLO JAKO ZDROJ POZNÁNÍ A ISPIRACE". Hosté: ilustrátor Boris Jirků, designér Michal Jelínek a malíři Jan Kacvinský a Ivan Helekal. Distančně se připojil z Vídně k diskuzi Ondřej Kohout. Setkání proběhlo dne 16. 12. 2020.

Podobné články