Cluby ČLS JEP

XIII. setkání J.E.P. CLUB

XIII. setkání J.E.P. CLUB

Česká lékařská společnost J.E.P., z.s. Vás jménem prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. srdečně zvou na XIII. SETKÁNÍ J.E.P. CLUB tentokrát na téma Telemedicína – vzdálená budoucnost a současná realita.

Hosté online večera: Ing. Tomáš Knížek náměstek ředitele VZP ČR pro informatiku, Ing. Martin Zeman, DMS ředitel odboru informatiky MZČR vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií MZ ČR, MUDr. Cyril Mucha člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. předseda Společnosti tělovýchovného lékařství, MUDr. Tomáš Šebek Meditorial. 

Kamera a střih záznamu: Michal Stavinoha

Podobné články