Cluby JEP

Tradice diskusních Clubů JEP začala rokem 2018 a pokračuje do současnosti vždy několika setkáními nad zajímavými společenskými a zdravotnickými tématy ročně. Na akce zve ČLS JEP většinou 20 – 30 významných osobností z oblasti medicíny. V období pandemie Covid jsou debaty přístupné on-line v reálném čase. Uvítáme návrhy na další témata či hosty, jimž bychom se mohli věnovat.

Knižní vydání Clubů JEP 

V roce 2021 jsme přepis prvních 15 setkání vydali i v knižní podobě v nakladatelství Axonite pod názvem „Debaty bez cenzury“ (přiložit obrázek a prolink)

Kniha přináší sepsané záznamy z inspirativních debatních Clubů J. E. Purkyně moderovaných Pavlínou Wolfovou, Romanem Šmuclerem, Štěpánem Svačinou a dalšími. Témata jsou různá: vznik České republiky, zdravotnictví ve spojených státech, COVID-19, lékaři bez hranic, Vánoce a Chanuka, Brexit, limity ve sportu, hoaxy v medicíně, operace Anthropoid, umění... K jednotlivým tématům jsou vždy přizvány osobnosti, které k nim mají co říci po odborné stránce.

Knižní vydání