Důležitá upozornění

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech: 

                         - společenské vědy

                         - vědy o neživé přírodě

                         - vědy o živé přírodě

                         - lékařské vědy 

Slavnostní předání cen se uskuteční tradičně v červnu na zámku v Lužanech u Plzně. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 3. února 2017.  

 Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, telefon: 222 560 081, e-mail:hajkova@nclf.cz;  www.nclf.cz