Důležitá upozornění

Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023

Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023

Všem organizačním složkám ČLS JEP

Rádi bychom vás informovali, že z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP se Sjezd delegátů ČLS JEP s volbami do nového předsednictva
a revizní komise uskuteční dne 19. 1. 2023 od 10:00 hodin v posluchárně Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK v Praze 5.
Bližší informace budou předsedům OS rozeslány počátkem října 2022.

Sekretariát  
České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s.