Aktuality

Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023

Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023

Všem organizačním složkám ČLS JEP

Rádi bychom vás informovali, že z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP se Sjezd delegátů ČLS JEP s volbami do nového předsednictva
a revizní komise uskuteční dne 19. 1. 2023 od 10:00 hodin ve Velké posluchárně Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK v Praze 5.

Volba předsednictva a revizní komise proběhne hlasováním formou vytištěných hlasovacích lístků.

Volební urna bude umístěna v jednacím sále a hlasování započne po oficiálním zahájení sjezdu cca v 10.30 a ukončí se do obědové přestávky. Hlasovací lístky obdrží delegáti při registraci. 

Tyto lístky může využít delegát v rámci jedné OS pouze za sebe, nelze tedy hlasovat za kolegu, který není přítomen.

Delegát sjezdu však může zastupovat dvě i více OS, musí však být těmito složkami řádně delegován. V takovém případě obdrží u prezentace pro účely volby předsednictva a revizní komise volební lístky za každou zastupovanou OS. Při hlasování zdvižením ruky či hlasovacím zařízením (např. volba návrhové komise, členů volební komise, usnesení aj.) je technicky obtížné rozlišovat počet hlasů a pokud by společnosti zvolily takovéhoto společného delegáta, musí se smířit s tím, že delegát bude mimo volby předsednictva a revizní komise hlasovat jen za jednu společnost.

program Sjezdu delegátů ČLS JEP 2023

Sekretariát  
České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s.